Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 16 : 21 >> 

TB: Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason dan Sosipater, teman-temanku sebangsa.


AYT: Timotius, temanku sepelayananku, menyampaikan salam untukmu, dan juga Lukius, Yason, dan Sosipater, saudara-saudara sebangsaku.

TL: Salam Timotius, kawan di dalam pekerjaanku, kepada kamu, dan salam keluargaku Lukius dan Yason dan Sosipater.

MILT: Timotius, temanku sekerja, dan Lukius, Yason dan Sosipater, sebangsaku, mengirim salam kepadamu.

Shellabear 2010: Timotius, teman sekerjaku, menyampaikan salam kepadamu, demikian pula Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa.

KS (Revisi Shellabear 2011): Timotius, teman sekerjaku, menyampaikan salam kepadamu, demikian pula Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa.

Shellabear 2000: Timotius, teman sekerjaku, menyampaikan salam kepadamu; demikian pula Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa.

KSZI: Timotius, rakan seperjuanganku, berkirim salam kepadamu; begitu juga Lukius, Yason dan Sosipater, kawan-kawan sebangsaku.

KSKK: Timotius, yang sekarang ada bersama dengan aku, mengirim salam kepadamu, demikian juga Lukius, Yason dan Sosipater, saudara-saudaraku sebangsa.

WBTC Draft: Timotius, temanku sekerja, menyampaikan salam kepadamu. Juga dari Lukius, Yason, dan Sosipater, keluargaku.

VMD: Timotius, temanku sekerja, menyampaikan salam kepadamu. Juga dari Lukius, Yason, dan Sosipater, keluargaku.

AMD: Timotius, teman sekerjaku, mengirimkan salam untukmu. Begitu juga Lukius, Yason, dan Sosipater, para kerabatku.

TSI: Salam kepada kalian dari Timotius, sahabat saya sepelayanan, juga dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-teman saya sebangsa.

BIS: Timotius, rekan saya, menyampaikan salamnya kepada kalian. Begitu juga Lukius, Yason dan Sosipater, yang sesuku bangsa dengan saya.

TMV: Timotius, rakan sekerjaku menyampaikan salamnya kepada kamu, demikian juga Lukius, Yason, dan Sosipater, sahabat-sahabat yang sebangsa dengan aku.

BSD: Timotius, rekan sekerja saya, menyampaikan salamnya kepada kalian. Lukius, Yason dan Sosipater, yang satu suku bangsa dengan saya, juga menyampaikan salam mereka.

FAYH: Timotius, teman sekerja saya, dan Lukius, Yason serta Sosipater, kerabat saya, mengirimkan salam mereka.

ENDE: Timoteus rekan sekerdjaku dan saudara-saudara sebangsaku, Lusius, Jason dan Sosipatros memberi salam kepadamu.

Shellabear 1912: Maka Timotius temanku dalam pekerjaanku mengirim salam kepadamu; maka demikian pula Lukius dan Yason dan Sosipater, yang dari pada kaum keluargaku.

Klinkert 1879: Adapon Timotioes, kawankoe dalam pekerdjaan, dan Loekioes dan Jason dan Sosipater, koelawargakoe, itoe memberi salam kapada kamoe.

Klinkert 1863: Maka {Kis 16:1; Fil 2:19; Kol 1:1; 1Te 3:2; 1Ti 1:2} Timotheoes, temenkoe dalem pakerdjaan, dan {Kis 13:1} Loekioes, dan {Kis 17:5} Jason, dan {Kis 20:4} Sosipater, sanak-soedarakoe, ampoenja salam sama kamoe.

Melayu Baba: Timotius, kawan sahya dalam pkerja'an, kirim tabek sama kamu: dan Lukius pun sama Yason dan Sosipatrus, daging-darah sahya.

Ambon Draft: Timotheus, sama-pengar-djaku, kirim tabea kapada ka-mu, lagi Lusius dan Jason dan Sosipater, awrang-awrang bersudaraku.

Keasberry 1853: Adapun Timothius taulanku yang bukurja, dan Lukius, dan Jason, dan Sosipater, kalorgaku, ampunya slam kapada kamu.

Keasberry 1866: Adapun Timothius taulan dalam pŭkŭrjaanku itu, dan Lukius, dan Jason, dan Sosipater, sanakku, ampunya sŭlam kapada kamu.

Leydekker Draft: Timothijus jang sama peng`ardjaku, dan Lukhijus, dan Jasawn, dan Sawsipater sakulawargaku, 'itu memberij salam pada kamu.

AVB: Timotius, rakan seperjuanganku, berkirim salam kepadamu; begitu juga Lukius, Yason dan Sosipater, kawan-kawan sebangsaku.

Iban: Timoti, ke sama bekereja enggau aku, ngirumka tabi basa ngagai kita, lalu pia mega Lusius, Jason, enggau Sosipater, ke kaban belayan aku.


AYT ITL: Timotius <5095>, temanku sepelayananku <4904>, menyampaikan salam <782> untukmu <5209>, dan <2532> juga <2532> dari Lukius <3066>, Yason <2394>, dan <2532> Sosipater <4989>, saudara-saudara sebangsaku <4773>. [<3450> <3450>]

TB ITL: Salam <782> kepada kamu <5209> dari Timotius <5095>, temanku sekerja <4904> <3450>, dan <2532> dari Lukius <3066>, Yason <2394> dan <2532> Sosipater <4989>, teman-temanku sebangsa <4773> <3450>. [<2532>]

TL ITL: Salam <782> Timotius <5095>, kawan <4904> di dalam pekerjaanku, kepada kamu <5209>, dan salam keluargaku <3450> Lukius <3066> dan <2532> Yason <2394> dan <2532> Sosipater <4989>.

AVB ITL: Timotius <5095>, rakan seperjuanganku <4904>, berkirim salam <782> kepadamu <5209>; begitu juga <2532> Lukius <3066>, Yason <2394> dan <2532> Sosipater <4989>, kawan-kawan sebangsaku <4773>. [<3450> <2532> <3450>]


GREEK WH: ασπαζεται υμας τιμοθεος ο συνεργος {VAR1: [μου] } {VAR2: μου } και λουκιος και ιασων και σωσιπατρος οι συγγενεις μου

GREEK WH Strong: ασπαζεται <782> <5736> {V-PNI-3S} υμας <5209> {P-2AP} τιμοθεος <5095> {N-NSM} ο <3588> {T-NSM} συνεργος <4904> {A-NSM} {VAR1: [μου] <3450> {P-1GS} } {VAR2: μου <3450> {P-1GS} } και <2532> {CONJ} λουκιος <3066> {N-NSM} και <2532> {CONJ} ιασων <2394> {N-NSM} και <2532> {CONJ} σωσιπατρος <4989> {N-NSM} οι <3588> {T-NPM} συγγενεις <4773> {A-NPM} μου <3450> {P-1GS}

GREEK SR: ¶Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος, ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος, καὶ Ἰάσων, καὶ Σωσίπατρος, οἱ συγγενεῖς μου.

GREEK SR Srong: ¶Ἀσπάζεται <782> {V-IPM3S} ὑμᾶς <4771> {R-2AP} Τιμόθεος, <5095> {N-NMS} ὁ <3588> {E-NMS} συνεργός <4904> {A-NMS} μου, <1473> {R-1GS} καὶ <2532> {C} Λούκιος, <3066> {N-NMS} καὶ <2532> {C} Ἰάσων, <2394> {N-NMS} καὶ <2532> {C} Σωσίπατρος, <4989> {N-NMS} οἱ <3588> {E-NMP} συγγενεῖς <4773> {S-NMP} μου. <1473> {R-1GS}


Jawa: Salam marang kowe kabeh saka Timoteus, kancaku tunggal ayahan, lan saka Lukius, Yason apadene Sosipater, para kancaku tunggal bangsa.

Jawa 2006: Salam marang kowé kabèh saka Timotius, kancaku sapagawéan, lan saka Lukius, Yason apadéné Sosipatèr, kanca-kancaku tunggal bangsa.

Jawa 1994: Timotius kancaku tunggal gawé, kirim salam; mengkono uga Lukius, Yason, lan Sosipater, kanca-kancaku tunggal bangsa Yahudi.

Jawa-Suriname: Para sedulur, sedulur Timotius sing nyambutgawé karo aku, kirim slamet marang kowé. Uga sedulur Lusius, Jason lan sedulur Sosipatèr, kabèh tunggal bangsa karo aku.

Sunda: Aya salam ti Timoteus, sapagawean jeung sim kuring; jeung ti Lusius, ti Yason, ti Sopater, tiluanana sabangsa jeung sim kuring.

Sunda Formal: Salam ti Timoteus, anu ngabantu simkuring. Kitu deui ti Lusius, Yason, jeung Sosipater, batur sabangsa simkuring.

Madura: Timotiyus, kanca kaula, akerem salam ka sampeyan sadaja. Sapaneka jugan Lukiyus, Yason sareng Sosipater, se sasuku bangsa sareng kaula.

Bauzi: Eba na tau meedamda meida nibe Timotius aho laha uba, “Neàte,” lahaho. Labi laha em Yahudi dam totbaho nim abo Lukiusti Yasonti Sosipaterti labihasu uba laha, “Neàte,” lahaho.

Bali: Semeton Timotius, timpal tiange sajeroning pakaryan, ngaturang pangayu bagia pabuat semeton; kadi asapunika taler semeton Lukius, Yason miwah Sosipater, timpal-timpal tiange paturu bangsa Yahudi.

Ngaju: Timoteus, kawalku, manyampai tabe akan keton. Kalote kea Lukius, Yanson tuntang Sosipatrus, ewen te ije suku dengangku.

Sasak: Timotius, batur saq bareng begawẽan kance tiang nyampẽang salamne tipaq side pade, maraq nike ẽndah Lukius, Yason dait Sosipater saq sebangse kance tiang.

Bugis: Timotius, sellaoku, palettu’i sellenna lao ri iko. Makkuwatoro Lukius, Yason sibawa Sosipater, iya sisuku bangsaé sibawa iyya.

Makasar: Agangku Timotius, appikatui sallang mae ri kau ngaseng. Kammayatompa Lukius, Yason siagang Sosipater, iamintu julu pa’rasangangku siagang julu bansaku.

Toraja: Salama’na Timotius, sangayokaku lan pentoeangku, lako kalemi, sia salama’na sangsukungku Lukius na Yason anna Sosipater.

Duri: Sallangna sangpangjamanku' Timotius mati'. Sallangna sangtondokku' Lukius, Yason na Sosipater mati'.

Gorontalo: Salamu ode olimongoli lonto ole Timotiwus tamaniu ngopokarajawa. Salamu olo lonto olimongoliyo ta ngobangusa wolau, deuwitoyito te Lukiwus, te Yason wawu te Sosipater.

Gorontalo 2006: Tei Timotius, sahabati lowatia, mopo tunggulai salamulio ode limongoli. Odito olo tei Lukius, Yason wolei Sosipater, tangosuku ngobangusa wolaatia.

Balantak: Timotius men simbaya'ku balimang moki tundunkon salamna bo ko'omuu. Lukius, Yason ka' i Sosipater, men sa'angu' lipu' tii yaku', moki tundunkon salamna bo ko'omuu.

Bambam: Kupalandasam duka' matim salama'na Timotius, indo sababangangku illaam pengkähängam di ada'. Salama'na toi duka' matim Lukius, Yason anna Sosipater, sangngim solaku to Yahudi.

Kaili Da'a: Tarimamo tabe nggari ja'i Timotius, roaku sampokarajaa, pade nggari ja'i Lukius, Yason bo i Sosipater, roa-roaku to Yahudi.

Mongondow: Yobayat topogaidanku ki Timotius, nopoyaput doman in salamnya ko'i monimu. Naí doman tua ing ki Lukius, ki Yason bo ki Sosipater, inta tosukuku.

Aralle: Salama'na toe' are' mating ta Timotius, solaku dinne mengkähäng. Noa toi ta Lukius, Yason anna Sosipater, santoyahudingku umpalambi' toe' salama' mating.

Napu: Timotiu, rangangku au hampopobago inde, mopakatu tabeana irikamu. Nodo wori Lukius, Yason hai Sosipater, hangka to Yahudingkuhe.

Sangir: I Timotius, hapịku, makịpaul᷊ịu tabeạ e si kamene, kerene lai i Lukius, i Yason dingangu i Sosipater, kụ tamba wansaku.

Taa: Wali i Timotius, to mapalaong sindara-ndara pei aku, ia taa mangkalingan komi. Pasi ewa see seja i Lukius, i Yason pasi i Sosipater. Sira togo paka pua’ingku to Yahudi.

Rote: Au nonoong Timotius, ana haitua fe emi nate'ak boe. Leondiak boe, Lukius, Yason, ma Sosipater, fo sila bei leoina esa lo au.

Galela: De ai dodiao yamuruo naga kanaga dede ngohi, ona magena manga salam yosidingo nginika. Ena gena, o Timotius, to ngohi ai dodiao womomanara, una magena awi salam wosidingo nginika, komagena lo o Lukius, o Yason, de lo o Sosipater ona magena o Yahudika ma nyawa.

Yali, Angguruk: Nare Timotius an let naptukon ino men Lukius men Yason men Sosipater men nit nununggul unuk misig welaheyon arimanowen nonori uruk lit hi heneptuk.

Tabaru: 'O Timotius to ngoi 'ai manai mimasida-damanarama, wositotara 'awi tabea nginika. Koge'enali mita 'o Lukius, 'o Yason de 'o ngo Sosipater, gee ka 'o suku moi de de ngoi.

Karo: Timotius temanku sada dahin, ras Lusius, Jason, bage pe Sosipatrus, eme teman-temanku sebangsa, nehken berita mejuah-juah man bandu.

Simalungun: Manongos tabi do bani nasiam si Timoteus, hasomanku sahorja, sonai si Lusius, si Jason ampa si Sosipater, hasomanku samarga.

Toba: Manongos tabi tu hamu si Timoteus, donganku pangula, songon i si Lucius, Jason, Sosipater, angka donganku samarga.

Dairi: Mennenges salam ngo si Timoteus denganku i bai ndènè. Bagidi ma ngo si Lukius, si Jason dekket Sosipater denganku sada marga.

Minangkabau: Si Timotius kanti ambo, inyo bakirin salam pulo untuak angku-angku. Baitu pulo si Lukius, si Yason sarato jo si Sosipater, nan sasuku banso jo ambo.

Nias: Ifa'ema khõmi wangowainia awõgu Timoteo. Si manõ gõi Lukio, Yaso ba Sosifatero, iwagu.

Mentawai: Beri leú et ka sia si Timoteus aleiku ka galajet, segé leú et salamnia ka tubumui. Kisedda leú et ka sia si Lukius sambat si Jason sambat si Sosipater sisangabangsa kai, segé leú salamra ka tubumui.

Lampung: Timotius, kantikku, nyampaiko salamni jama keti. Injuk reno muneh Lukius, Yason rik Sosipater, sai sesuku bangsa jama nyak.

Aceh: Timotius, rakan ulôn, jipeutrok saleuem gobnyan keugata. Meunan cit ngon Lukius, Yason dan Sosipater, nyang saboh sukée bansa ngon ulôn.

Mamasa: Kupalandasan duka' salama'na Timotius matin, satappaan lentekku illalan pengkarangan. Salama'na duka' matin Lukius, Yason anna Sosipater, sangngin satondokku to Yahudi.

Berik: Timotius jei aamei is enggam balbabili, "Kelek, waakenfer sa gwe!" Jei awelna abar seyafter ai ge gwebili. Ane am afelen mesna, Lukius, Yason ane Sosipater jegme gemer jei ims ne balbabili enggame, "Kelek, waakenfer sa gwe!"

Manggarai: Tabé latang te sanggés méu oné mai hi Timotéus, haé-reba oné gori daku, agu oné mai hi Lukius, hi Yason agu hi Sosipatér, haé-reba daku ca wa’ukm.

Sabu: Timotius, ihi anga ya, tapedhai lipelangu tu mu. Mina harre lema Lukius Yason nga Sosipater, do hehuhu ddau ko nga.

Kupang: Adi Timotius, yang karjá sama-sama deng beta, ada titip salam kasi bosong. Bu Lukius, bu Yason, deng bu Sosipater ju titip salam. Dong tu, orang Yahudi sama ke beta.

Abun: Timotius gato si ji ben Yefun bi suk-i ne ki ndo mo nin. Sane dom Lukius, Yason si Sosipater gato yewis dik su ji ne ki ndo mo nin.

Meyah: Timotius ongga ofij Yesus morototuma jera didif jah sif bera oisu iwa tein. Noba Lukius ni, Yason ni, Sosipater ni, ongga jeska rua ongga Yahudi, bera ruisu iwa tein.

Uma: Timotius, doo hampobagoa-ku hi rehe'i, mpakatu tabe-na hi koi'. Wae wo'o Lukius, Yason pai' Sosipater, paka' hingka to Yahudi-ku.

Yawa: Timotius, wepirati sya arakovo irimo anakero Kristus raija kava, po kove ranutugore wasai. Umba Lukiusa pe Yasona pe Sosipatera pe wo kove raura wasai tavon, onawamo sya arakovo Yahudi inta nanawije.


NETBible: Timothy, my fellow worker, greets you; so do Lucius, Jason, and Sosipater, my compatriots.

NASB: Timothy my fellow worker greets you, and so do Lucius and Jason and Sosipater, my kinsmen.

HCSB: Timothy, my co-worker, and Lucius, Jason, and Sosipater, my fellow countrymen, greet you.

LEB: Timothy, my fellow worker, greets you, and Lucius and Jason and Sosipater, my compatriots.

NIV: Timothy, my fellow-worker, sends his greetings to you, as do Lucius, Jason and Sosipater, my relatives.

ESV: Timothy, my fellow worker, greets you; so do Lucius and Jason and Sosipater, my kinsmen.

NRSV: Timothy, my co-worker, greets you; so do Lucius and Jason and Sosipater, my relatives.

REB: Greetings to you from my colleague Timothy, and from Lucius, Jason, and Sosipater my fellow-countrymen.

NKJV: Timothy, my fellow worker, and Lucius, Jason, and Sosipater, my countrymen, greet you.

KJV: Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.

AMP: Timothy, my fellow worker, wishes to be remembered to you, as do Lucius and Jason and Sosipater, my tribal kinsmen.

NLT: Timothy, my fellow worker, and Lucius, Jason, and Sosipater, my relatives, send you their good wishes.

GNB: Timothy, my fellow worker, sends you his greetings; and so do Lucius, Jason, and Sosipater, fellow Jews.

ERV: Timothy, a worker together with me, sends you his greetings. Also Lucius, Jason, and Sosipater (these are my relatives) send their greetings.

EVD: Timothy, a worker together with me, says hello to you. Also Lucius, Jason, and Sosipater (these are my relatives) say hello to you.

BBE: Timothy, who is working with me, sends his love to you, so do Lucius and Jason and Sosipater, my relations.

MSG: And here are some more greetings from our end. Timothy, my partner in this work, Lucius, and my cousins Jason and Sosipater all said to tell you hello.

Phillips NT: Timothy, who works with me, sends his greetings, and so do Lucius and Jason and Sosipater my fellowcountrymen.

DEIBLER: Timothy, who works with me, and Lucius and Jason and Sosipater, who are my fellow Jews, want you to know that they are …sending their greetings to/thinking fondly of† you.

GULLAH: Timothy, wa da wok wid me, da tell oona hey. An Lucius, Jason, an Sosipater, dey da tell oona hey. Dey Jew people, jes like me.

CEV: Timothy, who works with me, sends his greetings, and so do my relatives, Lucius, Jason, and Sosipater.

CEVUK: Timothy, who works with me, sends his greetings, and so do my relatives, Lucius, Jason, and Sosipater.

GWV: Timothy my coworker greets you; so do Lucius, Jason, and Sosipater, who are Jewish by birth like me.


KJV: Timotheus <5095> my <3450> workfellow <4904>_, and <2532> Lucius <3066>_, and <2532> Jason <2394>_, and <2532> Sosipater <4989>_, my <3450> kinsmen <4773>_, salute <782> (5736) you <5209>_.

NASB: Timothy<5095> my fellow<4904> worker<4904> greets<782> you, and so do Lucius<3066> and Jason<2394> and Sosipater<4989>, my kinsmen<4773>.

NET [draft] ITL: Timothy <5095>, my <3450> fellow worker <4904>, greets <782> you <5209>; so do Lucius <3066>, Jason <2394>, and <2532> Sosipater <4989>, my <3450> compatriots <4773>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Roma 16 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Single Panel Single Panel