Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 4 >> 

1Ka'omea-na ompi', kiperapi' bona nituku' hawa'–hawa' to ni'epe-mi ngkai kai', bona po'ingku-ni mpotuku' konoa Alata'ala. Kakoo–kono-na, lompe'-mi po'ingku-ni toe lau. Aga hante kuasa to nawai'-kakai Pue' Yesus, kiperapi' pai' kiparesai' mpu'u-koi bona nidonihii tena-pidi kalompe' po'ingku-ni toe-e.

2Ni'inca-mi tudui' to oti kiparata-kokoi hante kuasa Pue' Yesus.

3Tohe'i konoa Alata'ala, bona moroli' katuwu'-ta, neo'-hawo mogau' sala' hante toronaa ba hante tobine doo.

4Butu dua tomane kana mpodoo lompe' tobine-ra, ntuku' ohea to lompe' hi poncilo Alata'ala pai' hi poncilo manusia'.

5Neo' napakeni hina nono-ta to dada'a, hewa to biasa jadi' hi tauna to uma mpo'incai Alata'ala.

6Hi gau' tomane pai' tobine toe, neo'-ta mpobabehi to sala' hi doo ba mpobagiu doo. Oti-mi kipolonto'-kokoi wengi pehuku'-na Alata'ala hi tauna to mogau' hewa toe.

7Apa' napa patuju-na Alata'ala mpokio'-ta ompi'? Uma-ta nakio' bona mogau' sala'. Nakio'-tale pai' nawai'-ta Inoha'-na to moroli', bona moroli' katuwu'-ta. Jadi', hema to mposapuaka tudui' tohe'i-e, uma-i mposapuaka manusia'. Alata'ala-hana to nasapuaka.

8(4:7)

9Kakaliliua-na ompi', ane gau' mpoka'ahi' ompi' hampepangalaa'-ta, kakono-na uma-pi-hawo mingki' ki'uki'-kokoi ba apa–apa. Apa' Alata'ala mpotudui'-koi momepoka'ahi' hadua bo hadua.

10Nipoka'ahi' hawe'ea ompi' hampepangalaa'-ni hi Makedonia. Aga kiperapi' mpu'u ompi', bona nidonihii tena-pidi po'ingku-ni tetu.

11Pelompehi mpu'u bona tuwu' hintuwu' hante doo. Penonoi bago-ni moto, neo' mpogalo urusia doo. Mobago mpali' pongkoni'-ni, hewa to oti-mi kitudui'-kokoie wengi.

12Ane hewa toe po'ingku-ni, uma-koi mpai' karapi'–rapi' hi doo. Pai' tauna to uma mepangala' hi Pue' Yesus mpobila'-koi.

13Ompi'–ompi', patuju-kai bona ni'inca mpu'u-hawo napa to jadi' hi doo-ta to mate, bona neo' susa' rahi nono-ni hewa tauna to uma ncarumaka Alata'ala.

14Taparasaya Yesus mate-imi pai' tuwu' nculii'-i. Toe pai' taparasaya bate toe wo'o mpai' to jadi' hi hawe'ea tauna to mate-mi to mepangala' hi Yesus. Ane tumai-i mpai' Pue' Yesus, Alata'ala mpokeni-ra tumai hangkaa–ngkania hante Hi'a.

15Tohe'i-mi tudui' to kitarima ngkai Pue' Yesus. Ane rata nculii'-ipi mpai' Pue', kita' to tuwu'-pidi nto'u toe, uma-ta meri'ulu ngkai doo-ta to mpolia' mate-mi.

16Apa' ane mana'u-ipi mpai' Pue' tumai ngkai suruga, ta'epe pekio' tadulako mala'eka hante moni sangkakala Alata'ala. Pai' hi tanda toe, tuwu' nculii'-ramo tomate to mepangala' hi Kristus.

17Oti toe-di, kita' to tuwu'-pidi ra'ore' dohe-ra hilou hi rala limu' mpohirua'-ki Pue' hi lolo raoa. Pai' tida-tamo dohe Pue' duu' kahae–hae-na.

18Jadi' ngkai toe-mi ompi', mometanta'u-mokoi hadua bo hadua hante lolita tohe'e. <<  1 Tesalonika 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel