Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 6 >> 

1Jadi', kai' tohe'i, mobago-kai hangkaa–ngkania hante Alata'ala mpokeni lolita-na hi manusia'. Toe pai' kiperapi' mpu'u ompi', neo' uma nisaile' kalompe' nono-na Alata'ala to mpolia' nitarima-mi.

2Hi rala Buku Tomoroli' owi na'uli' Alata'ala hewa toi: "Hi tempo to kupakatantu ku'epe pekakae-nu, Kutulungi-moko, kuhore-ko ngkai huku' jeko'-nu." Ompi'–ompi', ku'uli'-kokoi, tempo toi-mile tempo to napakatantu Alata'ala-e. Ku'uli'-kokoi, hi eo toe-mi lau Alata'ala dota mpohore-koi ngkai huku' jeko'-ni.

3Kipelompehi mpu'u bona uma kasalaia' po'ingku-kai, bona neo' mpai' ria to mporuge' pobago-kai mpokeni Lolita Alata'ala.

4Hi butu nyala-na, kibabehi oa' po'ingku to lompe', bona monoto katopobago-na Alata'ala-kai. Tari-kai hi rala wori' nyala kapedaa', kaparia pai' kasusaa'.

5Raweba'-kai, ratarungku'-kai, mo'iko tauna tumai mpodulu-kai. Mobago ngkoro-kai, pontu-na uma-kai tepoleta', pontu-na uma-kai tepongkoni'.

6Hi rala hawe'ea toe, monoto katopobago-na Alata'ala mpu'u-kai, apa' moroli' kehi-kai, ki'inca Lolita Alata'ala, mosabara-kai, lompe' nono-kai hi doo, Inoha' Tomoroli' mobago hi rala nono-kai, mpoka'ahi' doo-kai ngkai nono mpu'u.

7Monoto katopobago-na Alata'ala-kai, apa' kiparata tudui' to makono, baraka' Alata'ala monoto hi rala pobago-kai. Kibabehi oa' po'ingku to monoa', pai' po'ingku-kai to monoa' toe kiponcawa piho'-kai pai' kaliawo-kai, apa' ane monoa' po'ingku-kai, ma'ala-kai mpo'ewa bali', pai' ma'ala-kai mpojungki' pebalinai' bali'.

8Nau' raruge' ba ra'une'-kai, nau' ratuntui' ba rabila'-kai, bate monoto katopobago-na Alata'ala mpu'u-kai. Ria to mpo'uli' topebagiu-kai, tapi' makono lolita-kai.

9Tau hantongo' uma mposaile'-kai, hiaa' tau hantongo' wo'o mpomobohe hanga'-kai. Olo' mpobira'-kai tuwu', hiaa' hilo, tuwu' oa'-pidi-kai! Rahuku'-kai, aga uma-wakai mate.

10Wori' kasusaa'-kai, aga goe' oa' moto-kai. Kabu-kai, aga kai'-mi to mpokeni rasi' hi wori' tauna. Hiloa-na hewa uma-kai nakariai napa–napa, tapi' kakoo–kono-na ria omea moto-di hi kai'-e.

11Ompi'-ku to Korintus! Kipolonto'-mi lolita-kai mpololitai-koi, uma ria to kiwunii'. Nihilo moto-mi ahi'-kai hi koi'.

12Bela kai' to mpo'unca nono-kai hi koi'. Koi' to mpo'unca nono-ni hi kai'.

13Mololita-a tohe'i-e hewa mpololitai ana'-ku moto-mi: kuperapi' bona nibea wo'o-mi nono-ni mpohiwili ahi'-kai.

14Neo'-koi mposidai'-raka tauna to uma mepangala' hi Pue' Yesus. Uma ntoto natao. Ha ni'uli'-koina hibalia-wadi tauna to mpobabehi konoa Alata'ala pai' tauna to ncapuaka Alata'ala? Ha jadi'-hana baja mogalo hante bengi?

15Ha hintuwu'-ra Kristus pai' Magau' Anudaa'-e? Napa posidaia'-ra tauna to mepangala' pai' tauna to uma mepangala'-e?

16Ha hibalia-wadi Tomi Alata'ala pai' tomi pepuea' hi pinotau? Hiaa' kita' toi-mile tomi Alata'ala-e, apa' Alata'ala to Tuwu' mo'oha' hi rala nono-ta. Jadi', uma natao ane kita' to mepue' hi Alata'ala mpotuku'-ra to mepue' hi seta. Toi-mi batua-na Lolita Alata'ala owi to mpo'uli' hewa toi: "Mo'oha'-a mpai' hi laintongo'-ra, pai' tida-a dohe-ra. Aku' jadi' Pue'-ra, pai' hira' jadi' ntodea-ku."

17"Jadi', bahakai-mi mpotuku' kehi-ra to uma mpo'incai-a, neo'-pi niposidai'-raka! Pokalaa katuwu'-ni ngkai hawe'ea gau' to dada'a. Ane nibabehi hewa toe, kudoa moto-koi."

18"Aku'-mi nipotuama, pai' koi' kupo'ana'." Wae-mi ponguli' Pue', to meliu kabaraka'-na ngkai hawe'ea to ria. <<  2 Korintus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran