Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 7 >> 

1Jadi', ompi'-ku to kupe'ahi', apa' lawi' ria-taka janci Alata'ala toe-e, wae-pi, kana tabahaka hawe'ea to mpakada'a-ta, lompe' to kahiloa, lompe' to hi rala nono-ta. Kana tatuku' Alata'ala hante nono-ta mpu'u, pai' tapoka'eka' mpobabehi to uma napokonoi.

2Ompi'–ompi'! Neo'-pi ria posisalaa-ta, tarima-makai hi rala nono-ni! Uma bara ria sala'-kai ba hi hema–hema, uma-kai ria mpakarugi hema–hema, uma-kai mpali' porasia' ngkai hema–hema.

3Mololita-a hewa tohe'i, uma ba mposalai'-koi ompi'. Apa' hewa to ku'uli' we'i, bohe ahi'-kai hi koi'--ba mate ba tuwu'-kai, bate kipoka'ahi'-koi.

4Uma-a koro' mpololitai-koi hante kalonto'–lonto'-na hewa tohe'i-e ompi'. Bohe lia nono-ku sabana koi' ompi'. Nau' wori' kaparia mporumpa'-kai, terohoi moto-mi nono-ku tohe'i-e, pai' goe' lia-a mpokagoe'-koi.

5Napa pai' ku'uli' terohoi-mi nono-kue, ompi'? Apa' goe'-a mpo'epe kareba to nakeni Titus ngkai koi'. Hewa to kututura-mi we'i, me'ongko'-makai ngkai ngata Troas tumai hi Makedonia. Aga karata-kai hi rehe'i, bate uma oa' rodo nono-kai. Ngki'ii ngka'ana narumpa'-kai kaparia. Ria to mposisala-kakai, hamali me'eka' wo'o-kai. Mere' mpu'u-mi nono-kai nto'u toe. Aga tarima kasi ku'uli' hi Alata'ala, apa' nto'u toe-mi karata-na Titus mpokeni kareba ngkai koi' ompi'. Jadi', nono-kai to mere' napakaroho-mi Alata'ala hi karata-na Titus toe.

6(7:5)

7Moroho nculii'-mi nono-kai mpohilo Titus rata. Pai' meliu ngkai toe, goe'-kai mpo'epe lolita-na to nakeni ngkai koi'. Na'uli' beiwa-koi mpotanta'u nono-na bula-na ria dohe-ni. Na'uli' wo'o kalentora-ni doko' mpohirua'-ka. Na'uli' kasoho'-nami nono-ni. Na'uli' wo'o kadoko'-ni momekalompe' hante kai' ngkai nono-ni mpu'u. Mpo'epe toe, hangkedi' kagoe'-ku ompi'.

8Nau' ihi' sura-ku wengi mpopihii nono-ni, aga uma soho' nono-ku mpo'uki' sura toe. Lomo'–lomo'-na soho' moto nono-ku, apa' ku'inca bate susa' mpai' nono-ni mpobasa sura toe. Tapi' kasusa' nono-ni tetu hampai'-wadi.

9Jadi', toe pai' ku'uli' uma soho' nono-ku. Goe' lau-ada! Uma-a goe' apa' ria-mi kasusaa'-ni. Goe'-a apa' kasusaa'-ni tetu mpokeni-koi medea ngkai kehi-ni to uma lompe'. Apa' nau' susa' nono-ni mpobasa sura-ku toe, kasusa' nono-ni toe napo'ohea lau Alata'ala mpokeni rasi' hi koi'. Jadi', uma-koi morugi sabana sura-ku toe.

10Apa' ane kasusaa' nono to ntuku' konoa Alata'ala, kasusaa' toe mpokeni-ta medea ngkai kehi-ta to dada'a, alaa-na Alata'ala mpohore-ta ngkai huku' jeko'-ta. Pai' kasusaa' toe uma taposoho'-ki nono. Tapi' ane susa' nono hewa to biasa hi tauna to uma mepangala' hi Alata'ala, kasusaa' toe uma mpokeni-ta medea ngkai kehi-ta to dada'a, alaa-na mporata-ta kamatea to mpogaa'-ta ngkai Alata'ala.

11Kasusaa'-ni mpobasa sura-ku toe wengi, mpu'u–mpu'u kasusaa' to ntuku' konoa Alata'ala. Penonoi lompe'-koi ba napa wua'-na kasusaa'-ni toe. Ngkai kasusaa'-ni toe, ria mpu'u nono-ni doko' mpobabehi to monoa'. Ni'uli' uma-koi tono' hi tauna to mposapuaka-kai. Nipokahuku' jeko'-ra tauna to masala', nipoka'eka' mpotuku' kehi-ra. Lentora-mokoi mpokalentorai-a, nituku'-mi hawa'-ku, sadia moto-koi mpohuku' tauna to masala'. Hi butu nyala-na monoto-mi kamoroli' mpontolumanu'-na nono-ni hi kara–kara toe.

12Toe-mi ompi', bela patuju-ku mpo'uki' sura toe wengi bona nipokahuku'-i to masala'. Bela wo'o patuju-ku mpetalawai' to narumpa' sala'. Alata'ala sabi'-ku! Patuju-ku mpo'uki' sura toe-le, bona monoto-mi hi koi' beiwa kabohe ahi'-ni hi kai'.

13Jadi', apa' nitarima lompe'-mi-hawo sura-ku toe-e, terohoi-mi nono-kai toi-e! Terohoi mpu'u-mi nono-kai ompi', pai' meliu ngkai toe, goe' lia-kai mpohilo wo'o kagoe'-na Titus. Morawa-mi nono-na mpohilo kehi-ni bula-na retu dohe-ni.

14Kako'ia-na kuhubui-i tilou wengi, kututura ami'-miki hawe'ea kalompe' nono-ni, kupomobohe hanga'-ni. Rasi'-di ompi', uma wa nipaka'ea'-ae. Hewa hawe'ea to ku'uli'-kokoi, makono omea, wae wo'o hawe'ea to kuparata-ki Titus mpo'une'-koi, uma wa ria to sala', makono omea moto.

15Hiaa' hi'a wo'o-hawo, tampai-mi ahi'-na hi koi', apa' nakiwoi beiwa ompi'–ompi' omea mpotuku' hawa'-na. Nau' hangkale' me'eka'-koi, nitarima moto-imi pai' nipengkorui-i.

16Jadi' ompi'–ompi', hangkani-pi ku'uli': goe' lia-ama toi-e, apa' lompe' nculii'-mi posidaia'-ta, ma'ala-ama mposarumaka-koi hi butu nyala-na. <<  2 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran