Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 8 >> 

1Kakaliliua-na ompi', doko' ki'uli'-kokoi napa to jadi' hi rehe'i lau hi tana' Makedonia. Bohe petulungi-na Pue' hi ompi' hampepangalaa'-ni to Makedonia.

2Mporata-ra pesori pai' kaparia to motomo lia. Aga hi rala kaparia-ra toe, goe' lia moto-ra. Pai' nau' mpe'ahii' moto tuwu'-ra, uma hangkedi' doi petulungi-ra to rapewai' mpotulungi doo-ra.

3Kuhilo moto beiwa kabohe nono-ra mewai'. Mewai'-ra ntuku' pakulea'-ra, ba melabi tena ngkai pakulea'-ra. Uma ria to mpewuku-ra, kabula nono-ra moto-rawo.

4Merapi' mpu'u-ra bona kana kipiliu wo'o-ra-rawo mpewai' doi petulungi-ra hi to Kristen to hi tana' Yudea.

5Pewai'-ra toe, meliu ngkai to kisarumaka. Uma muntu' doi to rapewai'. Lomo'–lomo'-na mpewai'-ra nono-ra moto hi Pue' Ala. Mengkoru-ra hi konoa Pue', pai' hi kai' wo'o apa' lawi' toe konoa Pue'.

6Jadi', mpohilo kalompe' nono-ra to Makedonia toe-e, toe pai' mohawa'-kai hi rehe'i mpopahawa' wo'o-imi Titus tilou hi koi' ompi'. Hi'a moto-mi wengi to lomo'-na mpotulungi-koi mporumpu doi to doko' nipakatu hilou hi tana' Yudea. Jadi', toe pai' hi'a wo'o-mi to kihubui tilou mpaliliu pobago to lompe' toe hi laintongo'-ni.

7Ompi'–ompi', hi rala petuku'-ni hi Alata'ala, uma ria kakuraa'-ni: bohe pepangala'-ni, ni'inca tudui' to makono pai' ni'inca mpotudui' doo, wori' bago-ni mpotulungi doo, bohe ahi'-ni hi kai'. Toe-mi ompi' pai' kuperapi' bona neo' mpai' ria kakuraa'-ni hi rala pobago-ni mpotulungi doo to mpe'ahii' hi tana' Yudea.

8Uma ku'uli'-kokoi tohe'i hewa lolita hawa'. Patuju-ku doko' mpopo'incai-koi beiwa kabohe ahi'-ra to Makedonia mpewai' doi petulungi-ra hi doo, bona kuhilo rata hiapa wo'o-koiwo ahi'-ni.

9Uma mingki' kupahawa'-koi ompi', apa' ni'inca moto-mi kabohe petulungi-na Pue'-ta Yesus Kristus. Bohe katuwu'-na, tapi' ngkai pe'ahi'-na hi kita', nabahaka omea-mi bona mpotulungi-ta. Napakadingki' katuwu'-na jadi' manusia', bona kita' ma'ala mporata kabohea tuwu'.

10Jadi', tohe'i-mi lolita-ku ompi': ohea-na lia-mi ane nipohudu lau bago to nitepu'u-mi hi mpae to liu, apa' lawi' koi'-mi ompi' to lomo'-na doko' mporumpu doi petulungi-ni toe-e, pai' koi' wo'o-mi to lomo'-na mpotepu'u mporumpu doi toi. Jadi', hewa kabaka'-ni mohawa' wengi, kusarumaka bate toe wo'o mpai' kabaka'-ni mpokaliliu bago toi rata hiapa pakulea'-ni.

11(8:10)

12Apa' ane ria nono-ta mewai', pai'-ta mewai' ntuku' napa-hawo to ria hi kita', goe'-i Alata'ala mpodoa pewai'-ta toe. Uma-i mperapi' pewai' to meliu ngkai pakulea'-ta.

13Bela patuju-ku mpopokoloi-koi to motomo alaa-na nakakurai'-koi, pai' tau ntani'-na morasi'. Patuju-ku bona hibaa–balia katuwu'-ni.

14Tempo toi, apa' lawi' hono' hi koi', toto-na moto-mi ane koi' mpohonoi' kakuraa'-ra to hi tana' Yudea. Pai' ane rapa'-na ria wo'o-pi-koiwo kakuraa'-ni, hira' wo'o-mi-rawo mpai' mpo'ihii'-koi. Jadi' ane hewa toe-mi mpai' po'ingku-ni himpau momepewili', uma mpai' ria to nakakurai', hibaa–balia katuwu'-ni.

15Tohe'i hewa lolita Buku Tomoroli' owi to mpo'uli': "Tauna to mporumpu wori', uma ria pelabia-na. Pai' tauna to mporumpu hangkedi', uma wo'o-i-hawo naka'otii."

16Ku'uli' tarima kasi hi Alata'ala, apa' Hi'a to mobago hi rala nono-na Titus alaa-na ria mpu'u nono-na doko' mpotulungi-koi. Nono-na Titus doko' mpotulungi-koi toe hibalia hante nono-kai kai' wo'o.

17Kipekune'-i: "Dota-ko kihubui hilou hi Korintus mpotulungi-ra mpo'urusi pomporumpu-ra doi toe-e?" Natompoi': "Dota moto-a!" Meliu ngkai toe, ngkai konoa-na moto wo'o-hawo, ria ami'-mi hi nono-na doko' mpencuai'-koi.

18Dohe Titus, kihubui wo'o hadua ompi'-ta tilou. Hawe'ea topepangala' hi Pue' Yesus mpo'une' ompi'-ta toii ngkai pobago-na mpokeni Kareba Lompe'.

19Uma muntu' toe, hawe'ea to Kristen hi rehe'i lau tungkai' mpopelihi-i bona hi'a to mpodohei-kai hi pomakoa'-kai mpai' hilou hi tana' Yudea, mpokeni doi pewai'-ni hilou hi ompi' hampepangalaa'-ta hi ria to hi rala kasusaa'. Apa' patuju pomako'-kai toi-e, bona hanga' Pue' rapomobohe, pai' bona ompi'-ta to hi Yudea mpohilo kamoroli' nono-ta mpotulungi-ra.

20Patuju-kai mpohubui ompi'-ta to hadua toii tilou dohe Titus, apa' doko' kipelompehi bona neo' mpai' ria to mpo'uli' uma monoa' po'ingku-kai hi pongkeni-kai pewai' to bohe toi.

21Toe pai' ki'atoro' ami' kahema-ra doo-kai hi pomakoa'-kai toi-e, bona monoto kamonoa' po'ingku-kai, uma muntu' hi poncilo Pue', hi poncilo manusia' wo'o.

22Jadi', dohe Titus pai' ompi'-ta to hadua toei-e we'i, ria wo'o hadua-pi to kihubui tilou. Ompi'-ta tohe'ii, wori' ngkani-mi kihilo po'ingku-na hi rala wori' nyala bago, pai' ki'inca kabaka'-na mpongawa' pobago Pue'. Pai' wae lau, doko' mpu'u-i mpotulungi-koi to hi Korintus mpo'urusi pomporumpu-ni doi toi, apa' nasarumaka lia-koi.

23Ane Titus-hana, ema' hampobagoa-ku to kuhubui tilou mpotulungi-koi. Ane doo-na to rodua to mpo'emai'-i tilou-e, tauna to tungkai' rasuro to Kristen hi rehe'i lau mpo'urusi porumpu doi toi. Kehi-ra mpomobohe hanga' Kristus.

24Jadi', kuperapi' bona nitarima lompe'-ra-rawo, pai' nipopohiloi-ra ahi'-ni, bona hawe'ea to Kristen mpo'inca kama'ahi'-ni pai' ra'inca wo'o kamakono-na lolita pe'une'-kai mpo'une'-koi. <<  2 Korintus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran