Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Petrus 3 >> 

1Ompi'–ompi' to kupe'ahi'! Toi sura-ku karongkani-na hi koi'. Rala sura-ku to rontau toi, ku'apui nono-ni hante mpopokiwoii-koi tudui' to makono, bona moroli' pekiri-ni.

2Patuju-ku bona nikiwoi lolita to raparata nabi–nabi to moroli' owi, pai' bona nikiwoi wo'o hawa' to ngkai Pue', Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko'-ta. Hawa'-na toe ni'epe ngkai kai' suro-na to mpokarebai-koi.

3Aga to meliu lia ngkai hawe'ea, kana nikiwoi tohe'i: hi eo–eo to tumai mpai', mehupa' tauna to nakuasai konoa nono-ra to dada'a. Tauna toera mpopo'ore'-koi,

4ra'uli': "Yesus mojanci tumai-i mpai'. Hiaa' hiapa-imi! Uma-kaina kipangalai', apa' ngkai kamate-ra ntu'a-ta to owi-era, uma-di ria kabalia'-na dunia' toi. Butu nyala-na bate–bate-na moto-di ngkai lomo' kajadi' dunia' duu' hewa toe lau."

5Tauna to mololita hewa toe, tungkai' mpopiri mata-ra. Batua-na, uma-ra dota mpokiwoi beiwa Alata'ala mpopajadi' langi' owi hante lolita-na-wadi. Pai' dunia' napajadi' hante ue, pai' role-na mehupa' ngkai ue.

6Pai' hante ue wo'o Alata'ala mpogero dunia' to owi toe.

7Pai' langi' bo dunia' to ria tempo toi napewili' hante lolita-na wo'o-wadi, bona ragero hante apu. Tempo toi langi' pai' dunia' napewili'-pidi duu'-na hi Eo Pobotuhia. Nto'u toe mpai' Alata'ala mpohuku' tauna to uma mengkoru hi Hi'a.

8Aga koi' ompi'–ompi' to kupe'ahi', to hanyala toi neo' mpu'u nilipo'. Ria tauna to mpo'uli' mahae rahi-mi, ko'ia oa'-di rata Pue'-e. Tapi' hi rala poncilo Pue', hancobu mpae hibalia ha'eo-wadi, pai' ha'eo hibalia hante hancobu mpae. Pue' uma lera' mpopadupa' tipa'-na. Ko'ia-i rata wae lau, apa' kamosabara-na hi koi', uma napokonoi ane ria nte hadua to rahuku'. Konoa-na bona hawe'ea tauna mologa medea ngkai jeko'-ra.

9(3:8)

10Aga bate rata moto-i mpai' Pue'-e! Pai' karata-na toe mekoncehi lia hewa karata topanako. Hi eo toe mokero langi' hante moni to paguru, pai' butu nyala-na pumpu ridi' nakoni' apu, pai' dunia' toi hante hawe'ea ihi'-na mampu hangkaa–ngkania.

11Jadi' ompi'–ompi', ane hawe'ea to ria bate mogero hewa toe-e, beiwa mpu'u-tamo kita' toi-e? Bate kana tapakaroli' po'ingku-ta pai'-ta mengkoru hi Alata'ala.

12Apa' kita' toi mpopea Eo Pobotuhia-na Alata'ala. Agina petuku'-ta hi Pue' tapelompehi hudu pakulea'-ta bona sohi' rata Eo toe. Hi eo toe mpai', mampu langi' nakoni' apu, pai' butu nyala-na to ria mo'ono' ngkai karani'-na.

13Aga kita' mpopea to najanci-taka Alata'ala: langi' to bo'u pai' dunia' to bo'u, to rapo'ohai' tauna to monoa'.

14Toe-mi ompi'–ompi' to kupe'ahi', bula-ni mpopea eo toe, huduwukui-koi mpotuku' Pue', bona lompe' posidaia'-ni hante Hi'a, pai' bona uma ria kasalaia' ba ka'eaa'-ni ane rata-pokoi mpai' hi nyanyoa-na.

15Uli'-mi-hana kamosabara-na Pue' mpalogai manusia' bona tebahaka-ra ngkai huku' jeko'-ra. Hewa toe wo'o-wadi ihi' sura to na'uki'-kokoi Paulus, ompi'-ta to tape'ahi'. Na'uki' toe ntuku' kanotoa nono to narata ngkai Pue'.

16Hi rala hawe'ea sura-na, nakahangai' tudui' to hewa toe. Ria wo'o tudui'-na to mokoro tapaha. Pai' tudui'-na toe rapomewoli' lau-mi tauna to uma monoto pekiri-ra pai' to uma moroho pepangala'-ra. Wae wo'o-ra mpomewoli' ihi' Buku Tomoroli' to ntani'-na. Ngkai kehi-ra toe-mi mpai', pai'-ra mporata pehuku' Alata'ala.

17Aga koi', ompi'–ompi' to kupe'ahi', ni'inca ami'-mi hawe'ea toe lau. Jadi', mo'inga'–inga'-koi hi guru agama to boa' toera, bona neo'-koi himpataua' hante kasalaa'-ra, duu'-na monawu'-koi ngkai pokorea-ni to moroho.

18Donihii lau-mi petuku'-ni hi Pue'-ta Yesus Kristus, Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko'-ta, bona nirasai mpu'u ahi'-na. Pai' donihii wo'o pe'inca-ni mpo'inca-i. Une'-imi wae lau duu' kahae–hae-na. Amin. <<  2 Petrus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran