Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 2 >> 

1Jadi' ompi'–ompi', ku'inca katerohoi-na nono-ni apa' mosidai'-mokoi hante Kristus. Tetanta'u-mi nono-ni apa' napoka'ahi'-mokoi. Hintuwu'-mokoi apa' ngkai petete' Inoha' Tomoroli'. Momepoka'ahi'-koi hadua bo hadua.

2Bo lawi' oo mpu'u-koi, kuperapi' bona nipakagoe' mpu'u-ka nono-ku: tuwu' hintuwu'-koi hante ahi'-ni hibalia, nono-ni hibalia, patuju-ni hibalia.

3Neo' mpomobohe woto-ni moto-wadi, neo' mpope'une'. Agina-pi-hana hore–hore mpakadingki' nono, ta'uli' doo melabi ngkai kita'.

4Neo' mpenonoi woto-ta moto, pekiri wo'o katuwu' doo.

5Nono-ni kana hewa nono-na Kristus Yesus:

6Nau' tuwu' mpo'Alata'ala-i, uma-i mpentaei kahibalia-na hante Alata'ala.

7Nabahaka omea-mi tetu, pai'-i tuwu' mpobatua. Mewali manusia'-i hante wotoloka' manusia'.

8Pai' ka'oti-nai jadi' manusia', mengkadingki'-imi, pai'-i mpotuku' hawa' Alata'ala, duu'-na mate raparika' hewa hadua tauna to dada'a.

9Toe-mi pai' Alata'ala mpo'ongko'-i hi pohuraa to molangko lia, pai' nawai'-i kuasa to meliu ngkai hawe'ea kuasa to ntani'-na,

10bona hawe'ea to tuwu' mengkoru hi Yesus, lompe' ihi' suruga, lompe' ihi' dunia', lompe' to hi po'ohaa' tomate, hawe'ea-ra mpai' mowilingkudu menyompa hi Hi'a,

11pai'-ra mpangaku': Yesus Kristus, Hi'a-mi Pue', alaa-na Alata'ala to Tuama rapomobohe.

12Toe-mi ompi' to kupe'ahi', ku'inca kampotuku'-ni hawa'-ku. Bula-ku ria dohe-ni, nituku' mpu'u hawa'-ku. Jadi', peliu–liu-nami tempo toi bula-ku molaa, kuperapi' bona nipelompehi mpu'u po'ingku-ni, hewa to masipato' hi tauna to nahore Alata'ala ngkai huku' jeko'-ra. Mengkoru-mokoi hi Alata'ala, pai' poka'eka' mpu'u-koi mpobabehi po'ingku to dada'a.

13Apa' Alata'ala moto-mi to mobago hi rala nono-ni, pai' alaa-na dota-koi mpotuku' konoa-na, pai' nawai' wo'o-koi karohoa mpotuku' konoa-na.

14Napa–napa to nibabehi, neo' ngkunuti ba momehono',

15bona monoa' hi hawe'ea tauna ka'ana'-na Alata'ala mpu'u-koi, to uma ria kasalaia'-ni, to tuwu' moroli' pai' uma ria patuju-ni to dada'a. Hewa betue' mehini hi rala kabengia-na, wae wo'o koi' hi laintongo' tauna to bengku' pai' dada'a nono-ra,

16apa' niparata-raka Kareba Lompe' to ngkeni katuwua'. Ane hewa toe po'ingku-ni ompi', bohe mpai' nono-ku hi karata-na nculii' Kristus. Apa' po'ingku-ni toe-mi to mpakanoto hawe'ea bago-ku uma wa bayangi', ria moto wua'-na.

17Ompi'–ompi', ngkai lomo' kakukarebai-nakoi Kareba Lompe', mepangala'-mokoi hi Pue' Yesus, pai' nitonu katuwu'-ni hi Hi'a bona mpobabehi konoa-na. Jadi', nau' rahuku' mate mpu'u-a mpai' sabana pobago-ku mpokarebai-koi Kareba Lompe'-e, uma kutapari. Bate mpo'uli' tarima kasi oa'-a hi Alata'ala, pai' goe'-a hangkaa–ngkania hante koi'.

18Kusarumaka wo'o bona ompi'–ompi' motarima kasi pai' goe' hangkaa–ngkania hante aku'.

19Ane napokono Pue' Yesus, ria patuju-ku mpohubui Timotius tilou mpencuai'-koi, bona ane nculii'-ipi tumai, tetanta'u-a mpo'epe kareba-ni.

20Muntu' Timotius-kuwo to hi rehe'i to mpohibalia-ki nono-ku pai' to mpekiri kalompea'-ni ompi'.

21Ane to ntani'–ntani'-naera, mpenonoi woto-ra moto-ra-wadi, uma-ra mpenonoi konoa-na Yesus Kristus.

22Aga ane Timotius, nihilo moto-mi-koiwo karoho peparasaya-na. Mobago-i dohe-ku mpopalele Kareba Lompe'. Kai' roduaa, hewa ntali ana'-wadi-kai.

23Jadi', ane ku'inca-damo mpai' kahudua kara–kara-ku, kuhubui-imi tilou mpencuai'-koi.

24Pai' kusarumaka hante petulungi Pue', uma moto-a mahae tilou mpencuai'-koi.

25Sampale-di, ane ompi'-ta Epafroditus, to mahae-mi nihubui tumai mpongawa'-a, ku'uli' agina kuhubui lau-imi tilou nculii' hi koi'. Kai' rodua hewa tantara to hampanga'ea, apa' hampobagoa-kai hi rala pobago Pue', pai' natulungi-a hi rala kaparia-ku.

26Lentora lia-imi hi koi' omea ompi', pai' susa' nono-na, meka' ba lue' ni'epe-mi kapeda'-na wengi.

27Peda' mpu'u-idi, neo' napomate-ki. Tapi' mo'uri' nculii'-imi apa' Alata'ala mpoka'ahi'-i--aga uma muntu' hi'a, aku' wo'o napoka'ahi', apa' ane ke mate mpu'u-i wengi, ke katedoo–donihia-mi kasusaa'-ku.

28Toe pai' ku'uli' agina kupesahui mpohubui-i nculii' tilou, bona ane hirua'-pokoi, tetanta'u-mokoi, pai' aku' hi rehe'i monu-mi nono-ku.

29Wae-pi, tarima-imi hi rala hanga' Pue' hante kagoe' nono-ni. Bila' wo'o hawe'ea tauna to mpohibalia-ki nono-na.

30Ngkai pobago-na mpobago-ki Kristus, neo' mate lia-i. Uma-i mpenonoi woto-na moto, apa' doko'-i nipopale hi rehe'i mpotulungi-a. <<  Filipi 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran