Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 4 >> 

1Toe-mi ompi' to kupe'ahi' pai' to kukalentorai: pakaroho mpu'u-mi pokore-ni mpopangala' Pue'. Koi'-die ompi' kabohea nono-kue pai' to mpakagoe' nono-ku.

2Ompi'-ku Euodia pai' ompi'-ku Sintikhe! Kuperapi' bona hintuwu'-koi hewa to masipato' hi tauna to mepangala' hi Pue'.

3Pai' kuperapi' hi iko, Sunsugus, ema'-ku to tida, tulungi-ra-rawo tobine to rodua toera, bona neo'-rapa mosisala. Bula-ku hi retu-pidi dohe-ni, mobago ntomo-ra mpodohei-a mpopalele Kareba Lompe', hante Klemens pai' wo'o doo–doo hampobagoa-ku to ntani'-na. Hanga'-ra ria omea te'uki' hi rala Buku Katuwua'.

4Ompi'–ompi', kana goe' oa'-koi, apa' mosidai'-mokoi hante Pue'. Hangkani-pi ku'uli': pakagoe' ncuu nono-ni.

5Kusarumaka hawe'ea tauna mpohilo kalompe' nono-ni. Kiwoi-e', uma-pi mahae rata Pue'!

6Neo' mpokakoro' ba napa–napa. Hi butu nyala-na tida oa'-koi mosampaya, mekakae, merapi' hi Alata'ala, pai' mpo'uli' oa' tarima kasi.

7Ane nitonu kakoroa'-ni hi Alata'ala, nawai'-koi kalompea' to meliu ngkai pekiri manusia', alaa-na rodo-mi nono-ni pai' pekiri-ni hi posidaia'-ni hante Kristus Yesus.

8Ka'omea-na ompi', kuperapi' bona nipenonoi oa' napa–napa to lompe' pai' to natao ra'une'. Napa to makono, napa to masipato', napa to monoa', napa to moroli', napa to ncola, pai' napa to lompe' ra'epe doo, toe-mi to nipenonoi.

9Napa to nipenau' ngkai aku', lompe' tudui'-ku to ni'epe-mi pai' to nitarima, duu'-na gau'-ku to nihilo moto-mi, toe-mi to nibabehi. Ane hewa toe-pi kehi-ni, Alata'ala mpodohei-koi pai' mpakarodo nono-ni.

10Goe' lia nono-ku ompi', pai'-a mpo'une' Pue', apa' nau' mahae-tamo mogaa', nipakatu wo'o-mi petulungi-ni hi aku'. Uma-le ku'uli' ba uma-apa nikiwoi. Nikiwoi oa'-a, ka'uma-na ria loga-ni-wadi mpotulungi-a.

11Pai' ku'uli' toe, uma patuju-ku mpo'uli' karia-na kakuraa'-ku. Apa' kupobiasa moto-mi tuwu' goe' hante napa to ria.

12Ku'inca tuwu' hi anu hangkedi', ku'inca wo'o tuwu' hi anu to melabi. Nau' ba napa–napa to mporumpa'-a, ku'inca oa' mpakagoe' nono-ku--nto'u bohu nto'u mo'oro', wori' ba hangkedi', nakariai ba nakakurai'.

13Kupakule' oa' mponyanyo butu to merumpa', apa' Kristus mporohoi nono-ku.

14Aga nau' wae, lompe' lia nono-ni ompi' mpotulungi-a hi rala kasusaa'-ku tohe'i-e.

15Ompi'–ompi' to Filipi! Lomo' pompohawu'-ku Kareba Lompe' hi ngata-ni, pai'-a me'ongko' ngkai propinsi Makedonia, uma ria to Kristen hi ngata ntani'-na to mpopakatui-a doi. Muntu' koi'-wadi ompi' to mpohorongko-a nto'u toe, hewa to ni'inca moto-mi ompi'.

16Pai' uma muntu' toe, nto'u-ku hi ngata Tesalonika-pidi, ria kakuraa'-ku, ba hangkuja ngkani-mokoi mpakatui-a ba napa–napa.

17Pai' ku'uli' toe, uma kadoko'-ku mporata pewai'-wadi. Konoa-ku mpu'u, bona ngkai kalompe' nono-ni toe-e, katedoo-donihia pegane' Alata'ala hi koi' ompi'.

18Jadi' bona ni'inca: hawe'ea to nipakatu, kutarima-mi, kudoa omea-mi ngkai Epafroditus. Pakatu-ni toe mpohonoi' pai' melabi-mi ngkai to kuparaluu. Pewai'-ni toe hewa anu mohonga to nipopepue' hi Alata'ala. Napokono lia, pai' goe' nono-na mpodoa.

19Uma bisa kuhiwili kalompe' nono-ni ompi'. Alata'ala to kupue', Hi'a-damo to mpakagana hawe'ea kaparaluua-ni, ntuku' ka'uaa'-na to uma mowo kabohe-na, hi posidaia'-ni hante Kristus Yesus.

20Une'-mi Alata'ala Tuama-ta duu' kahae–hae-na. Amin.

21Parata-ka-kuwo tabe-ku hi hawe'ea topepangala' hi Kristus Yesus to hi retu. Doa wo'o-koi tabe ngkai ompi'–ompi' hampepangalaa'-ni to dohe-ku hi rehe'i.

22Hawe'ea topepangala' hi Yesus to hi ngata rehe'i, nte hira' to hi tomi magau', mpakatu tabe hi koi' ompi'.

23Pue'-ta Yesus Kristus mpogane'-koi omea. Hudu rei-mi. <<  Filipi 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran