Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 >> 

1Ngkai ree, suro Pue' Yesus hante ompi'–ompi' hampepangalaa' to hi tana' Yudea mpo'epe karia-ra to bela-ra to Yahudi mpotarima wo'o-ramo-rawo Lolita Alata'ala.

2Toe pai' karata-na Petrus hi Yerusalem, ba hangkuja dua to Yahudi topepangala' hi Yesus mposalai'-i,

3ra'uli'-ki: "Napa pai' mesua'-ko-kona hi tomi tauna to babo' ntuku' ada agama-ta, pai' ngkoni' wo'o-ko-kona dohe-rae?"

4Ngkai ree, Petrus mpotutura-raka hawe'ea to jadi' ngkai lomo'-na, na'uli':

5"Bula-ku mosampaya hi ngata Yope, muu–mule' molinga'-a pai' ria pangila-ku. Hi rala pangila-ku toe, kuhilo kumu' to mowela', ratoe hi opo' huno-na pai' ra'ulu tumai ngkai langi' hompo hi ncori-ku.

6Kukamata ihi'-na, kuhilo-kuwo wori' nyala binata to opo' witi'-na, binata to me'ila, binata to menyolo, pai' nte danci wo'o.

7Ngkai ree, ku'epe to mpololitai-a, na'uli'-ka: 'Petrus, mokore-moko, sumale'-ramo pai' nukoni'.'

8"Kutompoi': 'Uma-e' Pue'! Ko'ia ria hangkania kukoni' binata to rapalii' ba to babo' ntuku' ada agama-kai.'

9"Ku'epe tena lolita tohe'e mpo'uli'-ka: 'Napa to na'uli' Alata'ala lompe', neo' nu'uli' iko babo'.'

10Tohe'e kuhilo tolu ngkani, pai' te'ore' nculii'-mi hilou hi langi'.

11"Nto'u toe wo'o-hawo, rata-mi tolu tauna hi tomi po'ohaa'-ku. To tolu toera, tauna to bela-ra to Yahudi to rahubui ngkai ngata Kaisarea hilou hi Yope mpopali'-a.

12Inoha' Tomoroli' mpo'uli'-ka: 'Petrus, neo' morara' nono-nu mpotuku' tauna toera.' Jadi', hilou mpu'u-ama dohe-ra. Pai' ria moto sabi'-ku hi rehe'i, apa' ompi'-ta to ono toera mai mpodohei-a hilou hi Kaisarea. Karata-kai hi tomi Kornelius, mesua'-makai hi rala-na.

13Kornelius mpotutura-kakai kampohilo-na hadua mala'eka mehupa' hi tomi-na to mpo'uli'-ki: 'Hubui tauna hilou hi Yope mpopali' hadua tomane to rahanga' Simon Petrus bona tumai-i.

14Hi'a mpai' to mpoparata-koko kareba to mpokeni kalompea' hi iko, duu'-na hi hawe'ea tauna ihi' tomi-nu.'

15"Jadi', bula-ku mpololitai-ra-pidi, hompo-mi Inoha' Tomoroli' mpokuasai-ra, hibalia hewa to jadi' hi kita' to Yahudi lomo'-na.

16Ngkai ree, kukiwoi-mi lolita Pue' to mpo'uli': 'Yohanes meniu' hante ue, aga koi' mpai' raniu' hante Inoha' Tomoroli'.'

17Jadi', ompi'–ompi', monoto-mi Alata'ala mpowai' Inoha' Tomoroli' hi hira' to bela-ra to Yahudi, hibalia hewa to nawai'-taka kita', sabana pepangala'-ta hi Pue' Yesus Kristus. Jadi', hema rahi-a aku' toi-e, pai' daho'-a mpolawa' patuju Alata'ala?"

18Kara'epe-na toporumpu toera lolita Petrus, rabahakai-mi mposalai'-i. Mpo'une' Alata'ala lau-ramo, ra'uli': "Ane wae-tano, natarima moto-ra-rawo Alata'ala tauna to bela-ra to Yahudi, napalogai-ra medea ngkai jeko'-ra duu'-na mporata katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na."

19Jadi', ntepu'u ngkai karapatehi-na Stefanus, topetuku' Yesus hi Yerusalem rabalinai', pai' wori'-ramo to metibo' hilou hi ngata doo, alaa-na pahawu'–hawu'-ramo. Ria-ra to rata hi tana' Fenisia, ria wo'o-ra to loha hi tana' Siprus pai' hi ngata Antiokhia. Hiapa kahilouaa-ra, mpoparata-ra Lolita Pue' Ala, aga muntu' hi to Yahudi-wadi.

20Jadi' ngkai ree, ria wo'o-ra-rawo to mepangala' hi Yesus to ngkai tana' Siprus pai' Kirene. Ngkai hira' toe, ria to hilou hi ngata Antiokhia mpokeni Kareba Lompe' hi tauna to bela-ra to Yahudi, mpo'uli'-raka kaYesus-na Pue'.

21Baraka' Pue' ria dohe-ra, pai' alaa-na wori'-ramo to Antiokhia mepangala' pai' mpotonu katuwu'-ra hi Pue'.

22Jadi', topetuku' Yesus to hi Yerusalem, mpo'epe wo'o-ra napa to jadi' hi Antiokhia toe. Toe pai' Barnabas rahubui hilou hi Antiokhia.

23Karata-na Barnabas hi ria, goe' lia-mi nono-na, apa' nahilo kabohe pegane' Alata'ala mpogane' tauna to mepangala' hi Yesus toera. Jadi', Barnabas mporohoi nono-ra pai' na'uli'-raka bona tida-ra mpotuku' Pue' Yesus hante nono mpu'u.

24Barnabas toei, tauna to lompe' nono-na. Nakuasai-i Inoha' Tomoroli' pai' moroho pepangala'-na. Toe pai' wori' tena to Antiokhia mepangala' hi Pue'.

25Oti toe, hilou-imi Barnabas hi ngata Tarsus mpopali' Saulus.

26Wae kanarua'-na, napo'ema'-imi hilou hi Antiokhia. Barnabas pai' Saulus, tida-ra hi Antiokhia hampae kahae-na, morumpu ncuu-ra hante topepangala' hi Pue' Yesus to hi ria, pai'-ra mpotudui' wori' tauna. Hi Antiokhia toe-mi lomo'-na topetuku' Yesus rahanga' to Kristen.

27Nto'u toe wo'o, ba hangkuja dua to Kristen ngkai Yerusalem rata hi Antiokhia. To Kristen toera, paka' nabi apa' ria pakulea'-ra mpohowa' lolita Alata'ala.

28Hadua ngkai tauna toera, hanga'-na Agabus. Mokore-i pai' hante petete' Inoha' Tomoroli' nalowa ami'-mi karia-na mpai' oro' bohe hi humalili' Kamagaua' Roma. (Oro' toe madupa' mpu'u-mi nto'u poparenta-na Magau' Klaudius hi Roma.)

29Mpo'epe toe, mohawa'-ramo topetuku' Yesus hi Antiokhia doko' mpotulungi ompi' hampepangalaa'-ra to hi tana' Yudea. Jadi', butu–butu dua-ra mpowai' doi ntuku' pakulea'-ra,

30pai' doi tohe'e rarumpu. Oti toe, Barnabas pai' Saulus rasarumaka mpokeni doi toe hilou hi pangkeni topetuku' Yesus hi Yerusalem. <<  Kisah Para Rasul 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran