Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 12 >> 

1Nto'u toe wo'o, Magau' Herodes Agripa ntepu'u mpobalinai' ba hangkuja dua topepangala' hi Pue' Yesus.

2Ngkai hawa'-na toe, Yakobus ompi'-na Yohanes rasumale'.

3Kanahilo-na Herodes to Yahudi mpokono babehia-na toe, natampai tena: nahubui tauna mpohoko' Petrus. Tohe'e jadi' nto'u eo bohe to Yahudi to rahanga' Posusa' Roti to Uma Raragii.

4Rahoko' mpu'u-imi Petrus, pai'-i ratarungku'. Opo' ntuda tantara rapahawa' mpodongo-i, butu ntuda, opo'-ra hampo'emaa'. Patuju-na Herodes, bona ane timpaliu-damo posusa' Paskah, rapohurai kara–kara-na Petrus hi mata ntodea pai'-i rahuku' mate.

5Jadi', Petrus rapotuhu hi rala tarungku', aga topepangala' hi Pue' Yesus tida mosampaya hi Alata'ala, mposampayai-i.

6Rala-na hamengi, turu-imi Petrus hi olo' rodua tantara, pai' rahoo' ntimalia pale-na hante rante. Ria wo'o tantara to mpodongo wobo' tarungku'. Patuju-na Herodes, bona mepulo mpai' rapohurai kara–kara-na hi mata ntodea.

7Ntaa' we'i, hi bengi toe muu–mule' mehupa'-mi mala'eka Pue' hi rala tarungku', mokore hi ncori Petrus, pai' ria to mehini hi rala tarungku' toe. Mala'eka toei mpolengo–lengo Petrus mpolike-i, na'uli'-ki: "Ee, pesahui memata!" Nto'u toe, hangaa mobongka moto-mi rante pohoo' pale-na Petrus.

8Na'uli' wo'o-mi mala'eka toei mpo'uli'-ki: "Ala'-mi pohea-nu, pai' unco'-mi sapatu'-nu!" Natuku' mpu'u-mi Petrus hawa'-na. Oti toe, na'uli' wo'o-mi mala'eka: "Mobajui-moko, pai' tuku'-ama."

9Metuku' mpu'u-imi Petrus. Aga ko'ia monoto mpu'u hi rala nono-na napa to nababehi mala'eka toei. Na'uli' mpohilo pangila-i-wadi.

10Jadi', mako'-ramo hilou mpoliu tantara to mpodongo wobo' to lomo'-na pai' tantara to mpodongo wobo' karomeha'-na, pai' rata-ramo hi wobo' ahe' ohea hilou hi ngata. Wobo' ahe' toe mobea moto-imi-hawo. Kaliliu-ramo mpotara wobo' toe hilou hi rala ngata. Ko'ia-ra mahae momako', moronto ncorobaa-imi mala'eka mpalahii Petrus.

11Lako' toe-di monoto-mi hi Petrus, pai' na'uli': "Makono mpu'u-mi-tano! Pue' mpohubui mala'eka-na tumai mpobahaka-a ngkai pale Herodes pai' ngkai hawe'ea to doko' rababehi to Yahudi hi aku'-e."

12Ka'oti-na mokanono hewa toe, hilou-imi hi tomi Maria, tina-na Yohanes Markus. Hi tomi toe, wori' tauna morumpu mosampaya.

13Jadi', Petrus mpokado' wobo' hi mali tomi toe. Hadua tobine topobago hi tomi toe, hanga'-na Rode, tumai ke mpobea wobo'.

14Na'epe-hawo libu' Petrus-di to hi mali wobo'-e. Nakeni kagoe'-na, uma-idi kaliliu mpobea wobo', lala' lau-idi nculii' hilou hi rala tomi mpo'uli'-raka doo-na: "Petrus-hanale to hi wobo' toe-e ria!"

15Ra'uli'-ki: "Wuli-ko!" Aga najojo lau-mi mpo'uli' kahi'a-na mpu'u-mi. Toe pai' ra'uli'-ki: "Bela-le Petrus tetu-e. Mala'eka-na tetu-e."

16Jadi', lingku'-na Rode hilou hi rala tomi, Petrus ntora mpokado' wobo'. Rabea mpu'u-mi wobo', rahilo mpu'u-rawo, etu-imi Petrus. Konce lia-ra.

17Ngkai ree, Petrus mpohuka'-raka bona mengkalino-ra, pai' nalolita-raka beiwa Pue' mpokeni-i malai ngkai rala tarungku'. Pai' na'uli' wo'o-raka: "Napa to jadi' tohe'i, uli'-ki Yakobus pai' hi ompi'–ompi' ntani'-na." Oti toe, malai-imi Petrus hilou hi po'ohaa' ntani'-na.

18Kamepulo-na mpu'u-mi, sese'-ramo tantara topojaga. Ingu'-ra ba napa to jadi' hi Petrus.

19Herodes mpohubui tauna mpopali' Petrus, aga uma-i raruai'. Toe pai' Herodes mpehubui bona tantara to mpodongo Petrus toe-e ngone raparesa' pai' rapatehi. Oti toe Herodes malai ngkai tana' Yudea hilou mo'oha' hi ngata Kaisarea.

20Hangkani tempo, moroe lia-i Magau' Herodes mpokaroe pue' ngata Tirus pai' Sidon. Toe pai' mohawa'-ramo to Tirus pai' to Sidon hante hanono lau mposuro tauna hilou hi ngata Kaisarea doko' mpali' kahintuwuaa' hante magau'. Apa' to Tirus pai' to Sidon toera mporata pongkoni'-ra ngkai tana' to naparentai Herodes. Lomo'-na, kako'ia-ra mponyanyo magau', ra'oluhi hadua pahawaa'-na to mpo'urusi tomi magau', hanga'-na Blastus, bona tono' hi hira'-i, pai' lako' hilou-ra mponyanyo magau' mpali' kahintuwuaa'.

21Jadi', hi eo to rapakatantu, Herodes mpo'unco' pohea kamagaua'-na pai' mohura hi pohuraa kamagaua'-na, pai'-i mololita hi ntodea.

22Mogora-ramo ntodea mpo'une' Herodes, ra'uli': "Tohe'i-e bela-pi lolita manusia'. Hewa pololita tauna to mobaraka' to ngkai langi'!"

23Hinto'u toe, mala'eka Pue' mpohuku' ncorobaa Herodes hante haki', apa' molangko rahi nono-na, pai' uma-i dota mpobila' Alata'ala. Bula-na tuwu'-pidi, ulea ami'-imi, alaa-na napomate-ki.

24Jadi' kahaa–haea kawoo–woria' tauna to mpo'epe Lolita Pue', pai' kawoo–woria'-mi to mepangala' hi Yesus.

25Ane Barnabas pai' Saulus, kahudu-na bago-ra hi Yerusalem, nculii'-ramo hilou hi Antiokhia, pai' mpokeni wo'o-ra Yohanes Markus dohe-ra. <<  Kisah Para Rasul 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran