Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 23 >> 

1Karata-na Paulus hi porumpua toe, nanaa hawe'ea topohura toera, na'uli'-raka: "Ompi'–ompi'-ku! Moroli' mpontolumanu' nono-ku! Duu' hi eo tohe'i, kupenonoi uma ria sala'-ku hi poncilo Alata'ala."

2Nto'u-na Paulus mololita hewa toe, Imam Bohe Ananias mpohubui tauna to hi ncori Paulus mpohopo'-i.

3Hampetompoi' Paulus: "Harala nahopo' Alata'ala wo'o-ko-kowo mpai', iko to lompe' hi mali-na-wadi-ko! Mohura-ko retu mai, doko' mpobotuhi kara–kara-ku ntuku' Atura Musa, bo iko moto ntiboki Atura Musa toe, apa' nupehubui rahopo'-a."

4Ngkai ree, tauna to ncori Paulus mpo'uli'-ki: "Daho' rahi-ko-kona mpolibui' Imam Bohe to napelihi Alata'ala hewa tetu!"

5Na'uli' Paulus: "Uma-kuwo ku'incai kahi'a-na Imam Bohe-e. Hiaa' ria mpu'u-di to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' to mpo'uli': 'Neo' ralibui' hapa' pangkeni ngata-ta.' "

6Na'inca-hawo Paulus, topohura toera, ria-ra to mpotuku' tudui' to Saduki, ria wo'o-ra to mpotuku' tudui' to Parisi. Toe pai' napesukui mpololitai-ra omea, na'uli': "Ompi'–ompi'! Aku' toi-le to Parisi-a, pai' muli to Parisi wo'o-a. Pai'-a tumai rapohurai tohe'i-e, apa' kuparasaya-kuna, tauna to mate bate tuwu' nculii'."

7Kara'epe-na toe, momehono'-ramo to Parisi pai' to Saduki, alaa-na uma-rapa hintuwu'.

8Apa' ntuku' to Saduki, tauna to mate uma tuwu' nculii', pai' uma ria kao' manusia' to tuwu' liu–liu, pai' uma ria mala'eka. Tapi' to Parisi-rana, raparasaya hawe'ea toe.

9Ka'omea-na, moe'-mi pomehono'-ra. Ria ba hangkuja dua guru agama to tono' hi to Parisi mokore pai' mehono', ra'uli': "Uma ria sala'-na tau tohe'ii. Meka' ba lue' ria mpu'u-di mala'eka ba rate mpololitai-i."

10Ngkai ree, kaboo–bohea lau-mi pomehono'-ra, alaa-na koro'-imi kapala' tantara, nee–neo' mpai' Paulus rapomerentai lau-imi. Nahubui-mi tantara-na hilou mpo'ala' Paulus, pai'-i rakeni nculii' hilou hi tomi tantara.

11Bengi karomengia-na Paulus hi tomi tantara toe, muu–mule' mokore-imi Pue' Yesus hi ncori-na, na'uli'-ki: "Pakaroho nono-nu. Oti-mi nuposabi'-ka hi Yerusalem rei, pai' bate nuposabi' wo'o-ka mpai' hi ngata Roma."

12Kamepulo-na, ba hangkuja dua to Yahudi mohawa' mpopatehi Paulus. Mosumpa-ra, ra'uli': "Uma-kai ulu ngkoni' ba nginu ane da koo–ko'ia kipatehi-i!"

13Kadea-ra to mosumpa toera, labi opo' mpulu'.

14Jadi', hilou-ramo to mosumpa toera hi imam pangkeni pai' pangkeni to Yahudi ntani'-na, ra'uli': "Mojanci mpu'u-kai hante mosumpa, uma-kai ulu ngkoni' napa–napa ane ko'ia kipatehi-i Paulus.

15Wae-pi, kiperapi' hi tuama–tuama hante topohura agama bona nipakatu sura hilou hi kapala' tantara to Roma, mperapi' bona Paulus rakeni nculii' mponyanyo-koi, ntani' raparesa' tena kara–kara-na. Ntaa' kilede-idi pai' kipatehi hi lengko ohea-e!"

16Jadi', hawa'-ra toe na'epe pino'ana'-na Paulus. Kahilou-nami hi tomi tantara mparata patuju-ra toe hi Paulus.

17Ngkai ree, Paulus mpokio' hadua tadulako pai' na'uli'-ki: "Po'ema' ana' toii hilou hi kapala'. Ria anu naparata."

18Napo'ema' mpu'u-imi hilou hi kapala' pai' na'uli': "Paulus, to ratarungku' toei ria, merapi' bona kukeni-i ana' toii tumai hi Kapala'. Ria anu naparata-koko."

19Jadi', kapala' tantara toei mpokamu pale-na ana' toei, pai' natete'-i hilou bona hira' rodua-wadi, pai' napekune'-i: "Napa to doko' nu'uli'-ka, uto'?"

20Na'uli' ana' toei: "Ria-ra to Yahudi to mohawa', merapi' hi Kapala' bona mepulo mpai' uma'-ku rakeni hi poromua topohura, ntani' ra'uli' raparesa' tena kara–kara-na.

21Neo' ratuku' pomperapia'-ra! Apa' ria-ra labi opo' mpulu' to mengkawuni hi ohea doko' mpo'inawu-i. Mojanci-ra hante mosumpa bona uma-ra ulu ngkoni' ba nginu ane da koo–ko'ia-i rapatehi. Toe lou, rodo-ramo mpopea woli' lolita ngkai Kapala'-damo."

22Na'uli' kapala' tantara toei: "Neo' nu'uli' hi hema–hema kanulohu-namaka patuju-ra tetu-e." Oti toe, pai' nahubui-imi nculii'.

23Oti toe, kapala' tantara toei mpokio' rodua tadulako-na, pai' na'uli'-raka: "Porodo ro'atu tantara biasa, pai' pitu mpulu' tantara to mojara', pai' ro'atu wo'o tantara to moponcii'. Porodo wo'o jara' to nahawi' Paulus. Jaa sio bengi toe mpai' lau, me'ongko'-mokoi hilou hi Kaisarea, keni-i Paulus hilou hi Gubernur Feliks. Pai' jaga lompe'-i bona uma-i moapa hi ohea."

24(23:23)

25Oti toe, kapala' tantara mpo'uki' sura hilou hi gubernur, moni-na hewa toi:

26"Hi Gubernur Feliks to rabila'. Wori' tabe ngkai aku', Klaudius Lisias!

27Dohe sura toi, kupakatu hi Tuama hadua tauna to rahanga' Paulus. Paulus toii, rahoko'-i to Yahudi wengi, pai' neo' rapatehi lia-imi. Tapi' ku'epe katoRoma-nai. Toe pai' hilou-ama hante tantara-ku mpe'agoi-i ngkai laintongo'-ra.

28Apa' doko' ku'inca napa to rapakilu-ki, toe pai' kukeni-i hilou hi topohura to Yahudi bona raparesa'.

29Raparesa'-i toe, uma-hawo ria sala'-na to masipato' rapatehi ba ratarungku'-ki. Pangadua'-ra toe, ngkai ada agama-ra moto-wadi.

30Oti toe, ku'epe karia-na patuju dada'a to Yahudi hi hi'a. Toe pai' kupopekeni-i tilou hi Tuama Gubernur. Pai' ku'uli'-raka bali'-na hi rei, kana tilou-ra hi Gubernur ane doko' rapakilu-i. Hudu rei."

31Ngkai ree, ka'oti-na na'uki' sura toe, nahubui tantara-na mpokeni-i Paulus hilou hi Gubernur. Hi bengi toe rakeni-i hilou hi ngata Antipatris.

32Kamepulo-na tantara to mako' witi' nculii' hilou hi tomi tantara. Tantara to mojara'-damo mpokeni Paulus kaliliu hilou hi Kaisarea.

33Karata-ra hi Kaisarea, ratonu-miki Gubernur sura to ngkai kapala'-ra, pai' Paulus wo'o ratonu hi kuasa Gubernur.

34Ka'oti-na Gubernur mpobasa sura toe, napekune'-i Paulus: "Hiapa ngata kaputua-nu?" Natompoi' Paulus: "Hi tana' Kilikia." Kana'inca-na Gubernur toe,

35na'uli'-mi: "Wae. Kuparesa' moto kara–kara-nu ane rata-ra-damo mpai' bali'-nu." Oti toe, nahubui tantara-na mpojaga Paulus hi rala tomi bohe to nawangu Magau' Herodes owi. <<  Kisah Para Rasul 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran