Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 24 >> 

1Lima mengi oti toe, Imam Bohe Ananias pai' ba hangkuja dua pangkeni to Yahudi hilou hi Kaisarea hante hadua to pante mololita, hanga'-na Tertulus. Karata-ra hi ria, hilou-ramo hi Gubernur Feliks mpobua' pangadua'-ra.

2Jadi', Gubernur Feliks mpohubui tauna mpokeni Paulus tumai hi poromua-ra. Tertulus ulu to rapalogai mololita. Natepu'u-mi mpakilu Paulus hewa toi: "Tuama-kai Gubernur Feliks to kibila'! Ngkai poparenta-nu, kai' ntodea-nu tuwu' hante kalompea'. Pai' ngkai kapantea-nu mohawa', wori'-mi to tekolompehii hi rala ngata-kai.

3Hawe'ea toe kitu'u oa' hi lolo tanuana'-kai, pai' uma ria kaputua-nakai mpo'uli' wori' wori' tarima kasi.

4Aga, bona neo' mpokerei mara tempo Gubernur, kusarumaka ahi' ngkai Gubernur mpe'epei-ka-kuwo lolita-ku to rede' toi.

5"Ta'uli'-mi-hawo, Paulus toei-e mai, tauna to mpobalinai' ngata. Hiapa–apa-i mpo'usoki to Yahudi mpo'ewa topoparenta. Pai' hi'a toe-mi pangkeni-ra to mpotuku' tudui'-na Yesus to Nazaret.

6Meliu ngkai toe, doko'-i mpobaboi' Tomi Alata'ala. Toe pai' kihoko'-imi. ((Ria patuju-kai wengi mpohurai kara–kara-na ntuku' atura agama-kai moto-kaiwo.

7Tapi' kapala' tantara Lisias mpe'agoi-i ngkai pale-kai.

8Pai' na'uli' hema to doko' mpakilu-i kana tumai hi Tuama Gubernur.)) Jadi', ane nuparesa'-i mpai', nu'epe moto ngkai wiwi-na kamakono-na hawe'ea pangadua'-kai toi."

9Hawe'ea to Yahudi to ria hi retu, medulu wo'o-ramo-rawo mepakilu pai' mporohoi lolita Tertulus toe.

10Oti toe, Gubernur mpohuka'-ki Paulus bona mololita-i. Pololita-nami Paulus, na'uli': "Goe' mpu'u-a, apa' rawai'-a loga mpo'uli' noa'-ku hi Tuama Gubernur. Apa' ku'inca mompae–mpae-mi Gubernur jadi' topobotuhi hi rala ngata-kai.

11Ma'ala moto nupewulihi', lako' hampulu' romengi to liu, hilou-a hi Yerusalem bona mepue' hi rala Tomi Alata'ala.

12Uma-a hangkania raruai' momehono' hante hema–hema ba mpo'usoki ntodea hi Tomi Alata'ala ba hi tomi posampayaa, ba hiapa–apa hi rala ngata.

13Hiaa' uma wo'o-di ma'ala rapopohiloi-ko kamakono-na pangadua'-ra toe we'i to rapangadu'-ka.

14Sampale-di to kupangaku' hi Gubernur, aku' mpotuku' Tudui' Pue' Yesus, to rasapuaka bali'-ku toera. Ntuku' tudui' toe-mi mepue'-a hi Alata'ala to rapue' ntu'a-kai owi, pai' bate kuparasaya hawe'ea to te'uki' hi rala Atura Musa pai' sura nabi–nabi.

15Poncarumakaa-ku hi Alata'ala, bate hibalia hante poncarumakaa bali'-ku toera mai. Kusarumaka Alata'ala mpotuwu' nculii' hawe'ea tomate hi eo mpeno, lompe' to monoa' ingku-ra lompe' to mogau' dada'a.

16Toe pai' kuhuduwukui oa' mpobabehi po'ingku to lompe', bona ku'inca hi rala nono-ku ka'uma-na ria sala'-ku, ba hi poncilo Alata'ala ba hi poncilo manusia'.

17"Ba hangkuja mpae-mi, uma-a ria hilou hi Yerusalem. Tapi' bo'u toi, hilou-a hi Yerusalem, mpokeni doi petulungi hi ompi'-ku to Yahudi pai' mpokeni pepue'-ku hi Alata'ala.

18Bula-ku mpokeni pepue'-ku toe, ba hangkuja dua to Yahudi to ngkai propinsi Asia mpohirua'-ka hi Tomi Alata'ala, ka'oti-ku mpobabehi ada pompobohoi' agama. Nto'u toe, uma-hawo ria wori' tauna dohe-ku, pai' uma wo'o ria to mewongoi.

19Kakoo–kono-na, ke to Yahudi to ngkai Asia toera-dile to kana tumai mpakilu-a hi Gubernur, ane ria mpu'u sala'-ku hi hira'-e.

20Tapi' uma-ra-rawo ria hi rehe'i. Jadi', agina bali'-ku to ria-mi hi rehe'i mpo'uli' napa sala'-ku to rarua' hi karaparesaa'-ku wengi topohura agama hi Yerusalem. Raparesa'-a toe, uma ria sala'-ku raruai'.

21Muntu' lolita-ku to hamela-wadi to rapodaa' nto'u toe. Bula-ku mokore hi laintongo'-ra, ku'uli' mpesukui hewa toi: 'Pai'-a raparesa' toi, sabana kuparasaya katuwu'-ra nculii' tauna tomate.' "

22Gubernur Feliks mpo'inca lia napa to raparasaya tauna to mepangala' hi Yesus. Toe pai' na'uli': "Hudu rei-mi ulu pohura-ta. Kubotuhi moto mpai' kara–kara toi, ane rata-ipi kapala' tantara Lisias."

23Oti toe, nahawai' tadulako-na mpojaga Paulus. Tapi' nau' rajaga-i, uma-i hewa tauna to ratarungku' mpu'u. Apa' rapalogai moto-i modao', pai' rapiliu moto bale-na mpowai'-i napa to naparaluu.

24Ba hangkuja eo ngkai ree, rata wo'o-imi Gubernur Feliks hante tobine-na, hanga'-na Drusila. Drusila toei to Yahudi. Feliks mpohubui tantara-na mpokeni Paulus tumai hi nyanyoa-ra, bona na'epe lolita-na Paulus mpokahangai' pepangala'-na hi Kristus Yesus.

25Hi rala pololita-na Paulus, na'uli'-ki Feliks hewa toi: kita' kana monoa' po'ingku-ta, pai' kana mpokuasai konoa nono-ta moto, apa' rata mpai' Eo Kiama, nto'u Alata'ala mpobotuhi kara–kara hawe'ea manusia'. Mpo'epe toe, kame'eka'-nami Feliks, na'uli': "Wae-mi ulu! Kukio' wo'o-damo-ko mpai', ane ria loga-ku."

26Kakoo–kono-na, Feliks mposarumaka Paulus mpowai'-i doi bona nabahaka-i. Toe pai' jau-i nakio' bona napololitai-i.

27Feliks doko' ngala' nono-ra to Yahudi, toe pai' napelele' moto-i Paulus ratarungku' rompae kahae-na. Timpaliu rompae toe, Feliks rasampei, pai' Perkius Festus jadi' gubernur to bo'u. <<  Kisah Para Rasul 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran