Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 25 >> 

1Lako' tolu eo-i Festus moparenta hi propinsi toe, me'ongko'-imi ngkai ngata Kaisarea hilou hi Yerusalem.

2Karata-na hi ria, imam pangkeni pai' pangkeni to Yahudi ntani'-na mpohirua'-ki, pai' ra'uli'-ki pangadua'-ra to rapangadu'-ki Paulus.

3Merapi'-ra hi Festus bona hante kalompe' nono-na nahubui tauna mpokeni Paulus tumai hi Yerusalem. Ntaa' we'i, patuju-ra doko' mpolede Paulus pai' mpopatehi-i hi lengko ohea.

4Aga natompoi' Festus: "Ane Paulus, ratarungku' hi Kaisarea-i-hana. Pai' aku' uma-apa mahae hilou nculii' hi ria.

5Agina hema-koi topololita hilou dohe-ku hi Kaisarea, bona hi ria-damo mpai' kupe'epei pangadua'-ni, ane ria mpu'u-ki kasalaa'-na."

6Kira–kira nte walu mengi ba hampulu' bengi-i Festus hi Yerusalem, nculii'-imi hilou hi Kaisarea. Rata mpu'u-ramo hi Kaisarea, kamepulo-na narumpu-ramo omea topohura, pai' napahawa' tauna mpokeni Paulus tumai hi porumpua-ra.

7Karata-na Paulus, to Yahudi to tumai ngkai Yerusalem mokore mpotipuhi-i, pai' ra'uli' pangadua'-ra. Wori' nyala kasalaa' to dada'a to rapangadu'-ki, tapi' uma ria kanoo–noaa'-na pangadua'-ra toe.

8Paulus mpobaro lolita-ra, na'uli': "Uma-kuna ria hangkedia' sala' to kubabehi! Uma-a ria ntiboki atura to Yahudi, ba mpobaboi' Tomi Alata'ala, ba ncapuaka magau' hi Roma!"

9Apa' Festus doko' ngala' nono to Yahudi, toe pai' na'uli' mpo'uli'-ki Paulus: "Dota-ko hilou hi Yerusalem, bona hi ria-damo mpai' kupohurai kara–kara-nu?"

10Na'uli' Paulus: "Tuama Gubernur! Toi-e, bula-ku mokore hi rehe'i hi kantoro' Gubernur, apa' Gubernur to jadi' wakele' Kaisar, magau'-ta hi Roma. Pai' bate topoparenta to Roma to natao mpobotuhi kara–kara-ku. Nu'inca moto ka'uma-na ria sala'-ku hi to Yahudi.

11Ane rapa'-na ria lau-ama mpotiboki atura mpobabehi to kasipato'-na rapatehi-ka, uma kuhuna rapatehi. Aga ane uma makono pangadua'-ra to Yahudi, uma ria haduaa to ma'ala mpotonu-a hi rala pale-ra. Mpopebua'-a kara–kara-ku hi Kaisar!"

12Mpo'epe toe, Festus mololita hante hingka topohura-na. Oti toe, na'uli' mpo'uli'-ki Paulus: "Bo merapi'-ko mpobua' kara–kara-nu hi pobotuhia Kaisar, wae-pi bate hilou moto-ko hi ngata Roma mpohirua'-ki Kaisar."

13Uma mahae ngkai ree, Magau' Agripa hante Bernike, hilou hi ngata Kaisarea mpotabe Festus ngkai kara'ongko'-na jadi' gubernur.

14Ba hangkuja mengi-ramo hi Kaisarea, Festus mpololita kara–kara Paulus hi Magau' Agripa, na'uli': "Ria hi rehe'i hadua tauna to ratarungku' nto'u poparenta-na Feliks.

15Nto'u-ku ria hi Yerusalem wengi, imam pangkeni pai' totu'a to Yahudi ntani'-na mpo'uli' pangadua'-ra to rapangadu'-ki, pai' raperapi' bona kuhuku'-i.

16Kutompoi'-ra: ntuku' atura to Roma, tauna to rapakilu uma ma'ala hangaa ratonu hi bali'-na ane ko'ia-i rapopohirua' hante bali'-na, pai' ko'ia-i rapalogai mpo'uli' noa'-na.

17Ngkai ree, ba hangkuja dua pangkeni to Yahudi tumai dohe-ku ngkai Yerusalem. Karata-kai hi rehe'i, uma leba' kupopea mahae. Kamepulo-na, ncaliu kupahawa' tauna mpokeni Paulus tumai, pai' kupohurai kara–kara-na.

18Hawe'ea topepakilu toera mpo'uli' pangadua'-ra. Ku'uli'-kuna, ba ria gau'-na to dada'a lia to rapakilu-ki. Ntaa' to rapakilu-ki toe, bela-hawo gau' to dada'a.

19To kurua'-na, muntu' posisalaa-ra hi agama-ra moto-rawo. Momehono' wo'o-ra mpomehonoi' hadua tauna to rahanga' Yesus. Yesus toei, mate-imi, tapi' Paulus mpo'uli' tuwu' nculii'-i.

20Jadi', ingu'-a-kuwo mpobotuhi kara–kara toe. Toe pai' kupekune'-i Paulus, ku'uli'-ki: 'Dota-ko hilou hi Yerusalem, bona hi ria-damo mpai' rapohurai kara–kara-nu?'

21Tapi' naperapi' bona kara–kara-na rabua' hi Kaisar. Pai' naperapi' wo'o bona rajaga-i duu' kara–kara-na rabua' hi Kaisar. Toe-die pai' kupelele' moto-i ratarungku' duu'-na ria loga-ku mpopakatu-i hilou hi Kaisar."

22Ngkai ree, na'uli' Magau' Agripa mpo'uli'-ki Festus: "Bo doko' wo'o-a-kuwo mpo'epe lolita-na." Na'uli' Festus: "Mepulo-damo mpai' ta'epe-i."

23Kamepulo-na, tumai mpu'u-ramo Agripa pai' Bernike, pai'-ra rapotomu hante wori' nyala pebila'. Mesua'-ramo hi rala tomi poromua hante tadulako tantara pai' totu'a ngata. Festus mpopahawa' bona Paulus rakeni hi poromua-ra.

24Ngkai ree, natepu'u-mi Festus mololita, na'uli': "Magau' Agripa pai' tuama–tuama omea to morumpu hi rehe'i! Tau tohe'ii rapangadu' hawe'ea to Yahudi, lompe' hi Yerusalem lompe' hi rehe'i. Rajojo merapi' hi aku' bona rapasangkani lau-imi.

25Hiaa' aku', uma-kuwo ria kuruai' ba sala' napa to nababehi to natao rahuku' mate-ki. Hiaa' oti toe wo'o, merapi'-i bona kara–kara-na rabua' hi Kaisar. Toe wo'o-mi-kuwo pai' kupomonoa'-mi mpopakatu-i hilou hi Kaisar.

26Aga ko'ia-kuwo ria kanoaa'-na to natao ku'uki' hi rala sura-ku to hilou hi Kaisar. Jadi', toe pai' hewa toe lau, kukeni-i tumai hi rehe'i, hangkedia'-nami hi Magau' Agripa to kubila'. Patuju-ku, ane hudu-pi pomparesa'-ta tohe'i, ria-mi to ma'ala ku'uki'.

27Apa' ku'uli', uma-hawo ohea-na mpopakatu tauna hilou hi pobotuhia Kaisar ane uma rapakanoto sala' to rapakilu-ki." <<  Kisah Para Rasul 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran