Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 >> 

1Kahudu-na Yesus mpotudui' ana'guru-na to hampulu' rodua, hilou-imi metudui' pai' mpopalele Kareba Lompe' hi rala ngata–ngata to mohu'.

2Nto'u toe, Yohanes Topeniu' bula-na ratarungku'. Na'epe Yohanes napa to napobago Kristus. Toe pai' nahubui ba hangkuja dua topetuku'-na hilou hi Yesus mpekune'-i hewa toi:

3"Ba Iko mpu'u-midi Magau' Topetolo' to najanci Alata'ala-e, ba ria-pidi to ntani'-na to kipopea?" Hilou mpu'u-ramo mpoparata pompekunea' Yohanes toe hi Yesus.

4Kana'epe-na Yesus pompekunea' toe, na'uli'-raka suro toera: "Nculii'-mokoi, uli'-ki retu hawe'ea napa to ni'epe pai' to nihilo:

5To wero pehilo-mi, to kejo momako' monoa'-mi, topohaki' poko' mo'uri', to wongo pe'epe, tomate kupotuwu' nculii', pai' Kareba Lompe' kuparata-mi hi tauna to mpe'ahii' tuwu'-ra.

6Marasi'-ra tauna to uma morara' nono-ra hi Aku'."

7Kanculii'-ra suro Yohanes Topeniu' toera, mololita-imi Yesus hi ntodea, mpotompo'wiwi Yohanes. Na'uli': "Napa patuju-ni hilou mpohirua'-ki Yohanes hi tana' to wao'? Ba doko'-koi mpohilo tauna to morara' nono-na, to hewa pimpi to nawui ngolu' molue hilou tumai? Uma-hawo, apa' uma hewa toe kehi-na Yohanes.

8Jadi', hilou doko' mpohilo napa-dikoie? Ba doko' mpohilo tauna to ncola pohea-na? Uma wo'o-hawo, apa' tauna to ncola pohea-ra, hi tomi magau'-ra-wadi-hana.

9Jadi', hilou doko' mpohilo napa-dikoie? Ba doko' mpohilo nabi-dikoi? Ane tetu, makono lia. Apa' Yohanes tetui meliu ngkai nabi to ntani'-na.

10Apa' hi'a tetu-mi to mporodo nono-ra ntodea mpotarima-a, hewa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi. Na'uli' Alata'ala: 'Hi'a toi-mi suro-ku, kuhubui-i meri'ulu ngkai Iko, bona mporodo ohea-nu.' "

11Na'uli' wo'o-mi Yesus: "Mpu'u ku'uli'-kokoi: ngkai hawe'ea tauna to putu hi dunia' toi, uma ria haduaa to meliu kabohe tuwu'-na ngkai Yohanes Topeniu'. Aga ngkai wae lau, marasi' mpu'u-ra tauna to jadi' ntodea-na Alata'ala hi rala Kamagaua'-na. Nau' to kedi' lia tuwu'-ra, meliu kamarasi'-ra ngkai Yohanes.

12Ngkai lomo' pobago-na Yohanes Topeniu' rata hi tempo toi, tauna to dada'a mpohuduwukui mpo'ewa topetuku' Alata'ala doko' mpokuasai-ra.

13Ngkai nabi–nabi owi duu' hi Yohanes tempo toi, hawe'ea nabi pai' Atura Musa mpolowa napa to kana jadi'.

14Ria nabi owi to mpolowa karata-na nculii' nabi Elia. Jadi', ane dota nipangala', Yohanes toe-mile nabi Elia to ralowa owi-e.

15Hema to tilingaa, pe'epei lompe'!

16"Uma mowo tauna to tuwu' tempo toi! Toi-mi lolita rapa'-ku to kurapai'-raka. Hira' hewa ana' to mohura hi wiwi' karajaa to mpobawai ema'-ra,

17ra'uli': 'Kibawai-koi molalowe, uma-koi dota goe' dohe-kai. Kibawai-koi motantangi', uma wo'o-koi dota geo' dohe-kai.'

18Batua-na: Yohanes Topeniu' uma rapokonoi, Aku' wo'o uma rapokonoi. Katumai-na Yohanes, mopuasa'-i pai' uma-i nginu to melanguhi. Rapoka'oja'-i, ra'uli': 'Kahawia'-i-hanale!'

19Hiaa' katumai-ku Aku' Ana' Manusia', nginu-a pai' ngkoni'-a. Rapoka'oja' wo'o-a-wadi, ra'uli': 'Hilo-i! Tojampa, topalangu–langu, bale-ra topesingara' paja' pai' doo-ra topojeko'!' Aga nau' wae, ta'inca kamonoto-na patuju Alata'ala ane tanaa gau' topetuku'-na."

20Ngkai ree, Yesus mpokamaro to Yahudi to mo'oha' hi ngata–ngata hi tana' Galilea, apa' nau' jau moto-mi nababehi anu mekoncehi hi ngata-ra, uma oa'-ra medea ngkai kehi-ra to dada'a.

21Na'uli' Yesus: "Silaka-koi to Korazim pai' to Betsaida! Wori' moto-mi tanda mekoncehi kubabehi hi ngata-ni, aga uma oa'-koi medea ngkai jeko'-ni. Ane rapa'-na tanda mekoncehi toe rababehi hi rala ngata Tirus pai' Sidon, ke mahae-ramo-rana medea ngkai jeko'-ra, nau' bela-ra to Yahudi. Ke mpo'ala' karu'-ramo rapohea, pai' mpohawui' woto-ra hante awu, tanda kasoho' nono-ra.

22Jadi', bona ni'inca: hi Eo Kiama mpai', meliu-pi pehuku'-na Alata'ala hi koi' ngkai pehuku'-na hi to Tirus pai' to Sidon.

23"Pai' koi' wo'o to Kapernaum! Ha ni'uli'-koina wae, na'ongko' napomolangko-koi mpai' Alata'ala-e? Uma-e'! Natadi pai' nahuku' lau-dakoi mpai'. Ane rapa'-na tanda mekoncehi to kubabehi hi ngata-ni tetu rababehi owi hi ngata Sodom, ke uma-hawo nakero Alata'ala, ke ria-pidi ngata toe duu' hewa toe-e lau.

24Jadi', bona ni'inca: hi Eo Kiama mpai' meliu-pi pehuku'-na Alata'ala hi koi' ngkai pehuku'-na hi to Sodom owi."

25Nto'u toe, Yesus mosampaya, na'uli': "O Mama, Pue' langi' pai' dunia'! Mpo'uli'-a tarima kasi, apa' hawe'ea toe lau nupopohiloi-raka tauna to uma pe'incai, tapi' nuwunii'-raka tauna to nginca pai' tauna to pante,

26apa' wae-mi konoa-nu Mama.

27"Hawe'ea-na natonu-maka Tuama-ku. Uma ria haduaa to mpo'incai-a, Aku' Ana' Alata'ala, muntu' Tuama-ku to mpo'inca-a. Wae wo'o uma ria to mpo'incai-i Tuama-ku, muntu' Aku' Ana'-na to mpo'inca-i, pai' hema–hema to kupopo'incai kahema-nai Tuama-ku.

28"Mai-mokoi omea to lenge', pai' to motomo kinolo-ni, Aku' moto mpobole kinolo-ni.

29Kolo-mi kinolo to kupopokoloi-kokoi, pai' mpopetudui'-koi hi Aku', nirata moto mpai' kalompea' tuwu' kao'-ni. Apa' mo'olu-a pai' dingki' nono-ku.

30Hawa'-ku uma mokoro, pai' kinolo to kupopokoloi-kokoi monangko'-wadi." <<  Matius 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran