Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 7 >> 

1Ompi'–ompi', ni'inca moto atura topoparenta. Jadi', tantu ni'inca napa to ku'uli' tohe'i: kita' manusia' bate tuwu' hi une' kuasa atura topoparenta bula-ta tuwu'-pidi. Aga ane mate-ta-damo, uma-pi ria kuasa atura toe hi kita'.

2Rapa'-na hadua tobine to motomanei: bula tomane-na tuwu'-pidi, bate tehoo'-i hi tomane-na hante atura poncamoko. Aga ane mate-damo tomane-na, tebahaka-imi ngkai atura to mpohoo'-i hi tomane-na toe.

3Jadi', ane rapa'-na tobine toei mpotomane tomane ntani'-na bula tuwu'-pidi tomane-na to lomo'-na, mobualo' hanga'-na. Aga ane mpolia' mate-mi-hawo tomane-na, uma-ipi tehoo' hante atura toe. Nau' ncamoko-i hante tomane ntani'-na, uma-i-hawo rahanga' topobualo'.

4Wae wo'o hante kita' ompi'. Ri'ulu tehoo'-ta hi Atura Pue'. Tapi' mate-tamo hangkaa–ngkania hante woto Kristus alaa-na mogaa'-mi posidaia'-ta hante Atura Pue', uma-pi ria kuasa atura toe hi kita'. Pai' hewa toe lau, mosidai'-tamo hi kahadua-na, Hi'a-mi Kristus to tuwu' nculii' ngkai kamatea. Ngkai posidaia'-ta hante Kristus toe, kita' jadi' mokalaua hi Alata'ala.

5Ri'ulu, kako'ia-ta mepangala' hi Yesus, ria kahinaa nono-ta doko' mpobabehi to dada'a. Napa to ratagi-taka hi rala Atura Pue', toe lau-mi to doko' tababehi-e. Toe pai' hi rala katuwu'-ta to ri'ulu tapake' woto-ta mpobabehi jeko', alaa-na masipato'-ta rahuku' mate pai' ragaa' ngkai Alata'ala.

6Aga hewa toe lau, tebahaka-tamo ngkai Atura Pue' to mpohoo'-ta ri'ulu toe, apa' mate-tamo hangkaa–ngkania hante Kristus. Jadi', uma-tapa mpotuku' ohea to hae: uma-tapa mpotuku' atura–atura to te'uki'. Hewa toe lau mpotuku' ohea to bo'u-tamo: mpotuku'-ta konoa Alata'ala ngkai baraka' Inoha' Tomoroli'.

7Ta'uli' we'i Kristus mpobahaka-ta ngkai Atura Pue'. Aga neo' ta'uli' hewa toi: dada'a-hana Atura Pue'. Uma makono lolita toe! Atura Pue' lompe', apa' ngkai Atura Pue' toe ta'inca napa to rahanga' jeko'. Ane rapa'-na uma ria parenta to mpo'uli': "Neo' mpokahina anu doo," ke uma-hawo ku'incai kadada'a-na hina to hi rala nono-ku.

8Aga kampo'epe-ku Atura Pue' to mpo'uli': "Neo' mehina," mologa-mi jeko' mobago hi rala nono-ku, alaa-na kamehii–hinaa lau-ama. Ane rapa'-na uma ria Atura Pue' to mpotudo' jeko'-ku, ke uma ria kuasa jeko' hi rala nono-ku.

9Ri'ulu kako'ia-na ku'incai Atura Pue', ku'uli' lompe' moto katuwu'-ku. Ntaa' we'i, kampo'epe-ku Atura Pue', mehupa' lau-mi jeko' to hi rala nono-ku,

10pai' masipato'-a rahuku' mate pai' ragaa' ngkai Alata'ala. Kakono-na, patuju-na Atura Pue' bona mporata-a katuwua' to lompe'. Ntaa' we'i, kampo'inca-ku Atura Pue' toe, mojeko' lau-ama alaa-na masipato'-a rahuku' mate pai' ragaa' ngkai Alata'ala.

11Kampo'epe-ku Atura Pue', mologa lau-mi jeko' mobago hi rala nono-ku. Ma'ala ta'uli' hewa toi: ngkai Atura Pue' toe, napahala'nawu' jeko' lau-ama, alaa-na masipato'-a rahuku' mate pai' ragaa' ngkai Alata'ala.

12Jadi', Atura Pue' moroli', pai' parenta Pue' bate moroli', monoa' pai' lompe'.

13Aga neo' ta'uli' hewa toi: ha Atura Pue' to lompe' toe-mi pai' alaa-na mate-a pai' ragaa' ngkai Alata'ala? Tantu uma. Tapi' Atura Pue' toe napo'ohea jeko' mpokeni kamatea hi aku' pai' mpogaa'-a ngkai Alata'ala. Ngkai Atura Pue' to lompe' toe, lonto'-mi jeko' to hi rala nono-ku, pai' lonto'-mi kadada'a-na jeko'.

14Ta'inca moto ompi', Atura Pue' bate lompe' apa' ngkai Inoha' Tomoroli'-i. Tapi' aku' toi-e, manusia' to lente-a, apa' napobatua jeko'-a-hana.

15Uma ku'incai kalaua-na kehi-ku toi. Po'ingku to lompe' to doko' kubabehi, uma lau kubabehi. Po'ingku to kupokahuku'-e, toe lau-di to kubabehi!

16Tapi' ane kubabehi po'ingku to uma kupokonoi, batua-na kupangaku' kalompe'-na Atura Pue'.

17Jadi', hewa to bela-hawo aku' mpu'u to mpobabehi po'ingku to dada'a toe. Jeko' to ria ami' hi rala nono-ku, hi'a-mi pue' bago.

18Apa' ku'inca moto-le, uma ria to lompe' hi rala nono-ku, aku' toi manusia' topojeko'. Dota moto-a mpobabehi po'ingku to lompe', aga uma kukulei' mpobabehi.

19Uma kubabehi po'ingku to lompe' hewa to kupokono. To ntora kubabehi-e, po'ingku to dada'a to uma kupokonoi.

20Tapi' ane kubabehi po'ingku to uma kupokonoi, batua-na bela aku' to mpobabehi tetu. Jeko' to hi rala nono-ku, hi'a-mi pue' bago.

21Toe–toe oa' to jadi' hi rala katuwu'-ku: dota-a mpobabehi po'ingku to lompe', hiaa' to dada'a ria ami'-mi hi rala nono-ku.

22Hi rala nono-ku kupokono Atura Pue' Ala.

23Tapi' uma lau-di kutuku' Atura Pue' toe-e, apa' ria kuasa ntani'-na hi rala katuwu'-ku to mpodagi-a. Hi rala nono-ku dota mpu'u-a mpotuku' Atura Pue', tapi' kuasa jeko' to hi rala katuwu'-ku mosisala hante kadota nono-ku toe, alaa-na nadagi jeko'-ama.

24Aku' manusia' to silaka mpu'u toi-e! Hema-mi-kuwo to mpobahaka-a ngkai woto to mpokeni kamatea toi-e?

25Tarima kasi ku'uli' hi Alata'ala! Hi'a-mi to mpobahaka-a, hante petauntongoi'-na Yesus Kristus, Pue'-ta. Jadi', hi rala nono-ku dota-a mpotuku' Atura Pue' Ala. Tapi' bate nakuasai jeko' oa'-a sabana kahinaa nono-ku to dada'a. <<  Roma 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran