Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 1 >> 

1Ihi' sura toi mpololita napa to napopehuwu Yesus Kristus. Alata'ala mpohubui Yesus Kristus mpopehuwu toe hi kita' batua–batua-na, bona ta'inca napa mpai' to kana sohi' madupa'. Yesus mposuro mala'eka-na mpopohiloi hawe'ea toe hi aku' Yohanes, batua-na.

2Aku' toi-mi to mpo'uki' hawe'ea to kuhilo toe, mpo'uli'-kokoi Lolita Alata'ala pai' Lolita Posabi' ngkai Yesus Kristus.

3Marasi'-i tauna to mpobasa lolita pelowa toi, pai' marasi' wo'o-ra to mpo'epe pai' mpotuku' napa to te'uki' hi rala-na, apa' neo' rata-mi kadupa'-na.

4Sura toi ngkai aku', Yohanes, kupakatu hi topetuku' Yesus to mo'oha' hi pitu ngata to hi propinsi Asia. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala bona nagane'-koi ngkai kabula rala-na pai' nawai'-koi kalompea' tuwu'. Pegane' toi ngkai Alata'ala to ria ngkai lomo'-na, to ria wae lau, pai' to ria duu' kahae–hae-na. Pai' pegane' toi ngkai Inoha' Alata'ala to Pitu, to ria hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala,

5pai' ngkai Yesus Kristus. Yesus Kristus toe, Hi'a-mi Sabi' to tida, Hi'a-mi to lomo'-na tuwu' nculii' ngkai kamatea, Hi'a-mi Pangkeni to mpoparentai hawe'ea magau' hi dunia'. Yesus mpoka'ahi'-ta, pai' hante raa' ngkai kamate-na nabahaka-tamo ngkai jeko'-ta,

6pai' napajadi'-ta ntodea-na hi rala Kamagaua'-na, napajadi'-ta imam to mpokamu bago mpepue' hi Alata'ala Tuama-na. Yesus Kristus toe-imi to bohe tuwu'-na pai' to mokuasa duu' kahae–hae-na. Amin!

7Hilo! Etu-i tumai hi rala limu'! Hawe'ea tauna mpai' mpohilo-i, rata–rata hi tauna to mpojalo-i owi. Pai' hawe'ea tauna hi dunia' motantangi' mpohilo-i. Wae mpu'u! Amin!

8Na'uli' Pue' Alata'ala: "Aku'-mi to lomo'-na pai' to ka'omea-na. Ria ami'-a ngkai lomo'-na, ria-a wae lau, pai' bate ria ncuu-a duu' kahae–hae-na. Meliu kuasa-ku ngkai hawe'ea."

9Aku' Yohanes, ompi'-ni hi rala Yesus. Hibalia karabalinai'-ta sabana petuku'-ta hi Yesus, hibalia kamporata-ta bagia hi rala Kamagaua'-na Yesus, pai' hibalia wo'o kantaha-ta mpotodohaka pebalinai' toe. Rapatani'-a hi lewuto' to rahanga' Patmos apa' mpokarebai-a Lolita Alata'ala pai' mpangaku'-a kaYesus-na Pue'-ku.

10Nto'u Eo Pue', nakuasai-ama Inoha' Tomoroli', pai' ku'epe tono' hi tilingkuria-ku libu' tauna to mololita. Bohe moni libu'-na toe, hewa moni sangkakala.

11Na'uli'-ka topololita toei: "Napa to nuhilo, uki'-mi hi sura pai' pakatu hilou hi topetuku'-ku to mo'oha' hi pitu ngata tohe'ira: hi Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia pai' Laodikia."

12Kamewili'-ku tono' hi tilingkuria-ku doko' mpohilo hema to mpololitai-a, kuhilo-kuwo pitu meha' witi' lampu to rababehi ngkai bulawa.

13Hi laintongo' witi' lampu toe, kuhilo hadua tauna to molence hewa Ana' Manusia'. Pohea-na baju to moloe rata hi witi'-na pai' tehoo' hi hunamu-na hante koloro bulawa.

14Woo' hante wuluwoo'-na bula ngea' hewa kapa', mata-na mehini hewa apu to wewo'.

15Witi'-na meringkila' hewa ngkala to lako' rawulu' pai' to morea' hi rala apu. Libu'-na pagugu'-damo hewa moni ue to bohe.

16Pale ka'ana-na ngkakamu pitu meha' betue', pai' ngkai nganga-na mehupa' hamata piho' to baka' ntimalia. Lio-na mehini hewa eo mpo'eo to ngkerepa'.

17Wae kakuhilo-na, kamodungka-kumi tetumpopo' hi nyanyoa-na, hewa tauna to mate-ama. Ngkai ree, nadampa pale ka'ana-na hi woto-ku, pai' na'uli'-ka: "Neo' me'eka'. Aku'-mi to lomo'-na pai' to ka'omea-na.

18Aku' to tuwu'. Mate-a owi, aga tuwu' nculii'-ama, pai' oi-ama, tuwu' liu–liu-ama. Aku' to mpokuasai kamatea pai' po'ohaa' tomate.

19Jadi', uki'-mi napa to nuhilo, napa to jadi' tempo toi, pai' napa to jadi' ngkabokoa'.

20Ane betue' to pitu to nuhilo hi pale ka'ana-ku pai' witi' lampu bulawa to pitu, ko'ia nu'incai batua-na. Jadi', kupakanoto-koko: betue' to pitu mpowalatu mala'eka to mpewili' topetuku'-ku to mo'oha' hi ngata to pitu mola'. Pai' witi' lampu to pitu mpowalatu topetuku'-ku hi ngata to pitu mola'." <<  Wahyu 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran