Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 22 >> 

1Mala'eka toei mpotudo' wo'o-ka hancalu' halu', meringkila'-damo ue-na hewa watu loha. Ue halu' toe mpowai' katuwua'. Ulu-na mehuwu ngkai Pohuraa to napohurai Alata'ala pai' Ana' Bima toei,

2pai' mo'ili hilou hi laintongo' ohea ngata toe. Hi po'ole halu' toe ntimali–mali tuwu' kaju to rahanga' kaju katuwua'. Kaju toe mowua' hampulu' rongkani rala-na hampae, butu mula-na mowua'. Rau-na rapopokuli', mpaka'uri' tauna humalili' dunia'.

3Hi rala ngata toe uma-pi ria to ratotowi. Pohuraa Alata'ala pai' Ana' Bima, ria hi rala ngata toe. Pai' hawe'ea batua-na mpopue'-i,

4pai' hante mata-ra moto mpohilo lence-na. Hanga' Alata'ala te'uki' hi wingke-ra.

5Bengi uma-pi ria, pai' pue' ngata toe uma mparaluu lampu ba pehini eo, apa' Pue' Alata'ala moto-mi to mpohinii-ra. Moparenta-ra hewa magau' duu' kahae–hae-na.

6Oti toe, pai' na'uli'-ka mala'eka: "Hawe'ea lolita toe we'i makono pai' bate madupa' mpai'. Pue' Alata'ala to mpowai' Inoha'-na hi hawe'ea nabi, Hi'a-mi to mpohubui mala'eka-na tumai mpopo'incai batua–batua-na napa to kana sohi' madupa'."

7Na'uli' Pue' Yesus: "Neo' rata-amae'! Marasi'-ra tauna to mpotuku' paresa' to te'uki' hi rala sura pelowa toi."

8Aku' Yohanes, ku'epe pai' kuhilo-mi-kuna hawe'ea to natudo'-maka mala'eka toe. Ka'oti-na ku'epe pai' kuhilo, kamotumpa-kumi hi nyanyoa-na, ke mponyompa-i.

9Aga natagi-a, na'uli': "Neo'! Neo' menyompa hi aku'! Nyompa-imi Alata'ala. Apa' aku' wo'o-kuwo batua Alata'ala, hibalia iko pai' hibalia hingka nabi-nu pai' hawe'ea tauna to mpotuku' lolita to te'uki' hi rala sura tohe'i."

10Pai' na'uli' tena-ka: "Neo' nuwunii' lolita pelowa to hi rala sura toi, apa' neo' rata-mi kadupa'-na.

11Tauna to dada'a, pelele'-ramo mpobabehi to dada'a. Tauna to mojeko', pelele'-ramo mojeko'. Tauna to monoa', pelele'-ramo mpobabehi to monoa'. Tauna to moroli', pelele'-ramo mpobabehi to moroli'."

12Na'uli' Pue' Yesus: "Neo' rata-amae', pai'-a mpohiwili kehi butu dua tauna ntuku' napa to rababehi.

13Aku'-mi to Lomo'-na pai' to Ka'omea-na. Aku' Pontepu'ua-na pai' Kahudua-na."

14Marasi' tauna to mpo'uja' pohea-ra duu'-na me'itu', apa' hira'-mi to rapiliu ngkoni' wua' kaju katuwua'. Hira' to rapiliu mesua' hi rala ngata toe ntara hi wobo'-na.

15Aga tauna to dada'a, topedoti, to mogau' sala', to mepatehi, to mepue' hi pinotau, tauna to moboa' pai' tauna to mpokono to boa'--hawe'ea tauna toera, uma-ra rapiliu mesua' hi rala ngata toe.

16"Aku' Yesus mpohubui mala'eka-ku tilou mpoparata lolita paresa'-ku toi hi koi' to mpotuku'-a. Aku' muli Magau' Daud, Aku' Betue' Pompoka–eo to mehini."

17Inoha' Tomoroli' pai' tobine to napemuai' Ana' Bima mpo'uli': "Tumai-mokoi!" Butu dua tauna to mpo'epe lolita toi, kana mpo'uli': "Tumai-mokoi!" Hema to ngkamara, tumai-mokoi! Hema to dota, mai-mokoi nginu ue to mpowai' katuwua', uma mingki' ni'oli.

18Hi butu dua tauna to mpo'epe lolita pelowa to hi rala sura toi ku'uli': Ane ria to mpodonihii napa–napa hi lolita sura toi, Alata'ala wo'o mpai' mpodonihii huku'-ra hante pesesa' to te'uki' hi rala sura toi.

19Pai' ane ria tauna to mpokurai' ba napa–napa ngkai lolita sura toi, Alata'ala wo'o mpai' mpokurai' bagia-na: uma-ra mpai' ma'ala ngkoni' wua' kaju katuwua', pai' uma-ra ma'ala mesua' hi rala ngata to moroli' toe, hewa to te'uki' hi rala sura toi.

20Yesus mposabii' hawe'ea lolita toi, pai' na'uli': "Makono! Neo' rata-ama." Amin! Tumai-moko, Pue' Yesus!

21Pue' Yesus mpogane' hawe'ea topetuku'-na ngkai kabula rala-na. Amin <<  Wahyu 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran