Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 13 >> 

1Neo' rata-mi eo bohe Paskah. Na'inca Yesus, neo' rata-mi tempo-na mpalahii dunia' pai' hilou nculii' hi Tuama-na. Nape'ahi'-ra to jadi' bagia-na hi dunia' toi, pai' bate napoka'ahi'-ra duu' hi ka'omea-na.

2Yesus pai' ana'guru-na ngkoni'-ra ngkabengia. Magau' Anudaa' mpowara' Yudas ana' Simon Iskariot, mpo'usoki-i mpobalu' Yesus hi bali'-na.

3Na'inca Yesus, Tuama-na mpowai'-i hawe'ea kuasa-na. Na'inca wo'o kangkai Alata'ala-nai, pai' nculii' hilou hi Alata'ala wo'o-i mpai'.

4Toe pai' pokore-nami, naroncu baju-na, pai' na'ala' abe' napehoo' hi hope'-na.

5Oti toe, na'ala' ue natua hi batili, natepu'u-mi mpobohoi' witi' ana'guru-na, pai' naporihi hante abe' to hi hope'-na.

6Katelili-na hi Simon Petrus, na'uli' Petrus: "Pue', ncako Iko rahi-di mpobohoi' witi'-kue?"

7Na'uli' Yesus: "Tempo toi, ko'ia nu'incai napa to kubabehi toi. Mpeno-damo, pai' lako' nu'inca."

8Na'uli' Petrus: "Neo', Pue'! Neo' mpu'u nubohoi' witi'-ku!" Na'uli' Yesus: "Ane uma-ko kubohoi', uma ria posidaia'-nu hante Aku'."

9Na'uli' Simon Petrus: "Ane wae-di Pue', neo' muntu' witi'-ku-wadi! Hante pale pai' woo'-ku wo'o."

10Na'uli' Yesus: "Tauna to lako' oti moniu', uma-pi babo', me'itu'-mi hobo' woto-na, uma-pi mingki' rabohoi' tena. Muntu' witi'-na-damo to kana rabohoi'. Koi', tebohoi'-mokoi, aga uma hawe'ea-ni."

11Yesus mololita hewa toe, apa' na'inca ami' kahema-na mpai' to mpobalu'-i hi bali'-na. Toe pai' na'uli': "Tebohoi'-mokoi, aga uma hawe'ea-ni."

12Ka'oti-na Yesus mpobohoi' witi'-ra, na'unco' nculii'-mi baju-na, pai'-i mohura, pai' na'uli'-raka: "Ha ni'inca wa napa to lako' kubabehi-kokoie?

13Aku', nikio'-a Guru-ni pai' Pue'-ni, pai' bate wae mpu'u.

14Aku' Pue' pai' Guru-ni mobago hewa hadua batua mpobohoi' witi'-ni. Jadi', koi' wo'o kana momebohoi' ngkawiti'.

15Kupopohiloi-koi tonco toe we'i, bona nipenau' kehi-ku: hewa Aku' mpotulungi-koi, koi' wo'o kana mpotulungi doo.

16"Makono mpu'u lolita-ku toi: hadua batua uma meliu tuwu'-na ngkai maradika-na. Hadua suro uma meliu tuwu'-na ngkai to mposuro-i.

17Ane ni'inca-damo tudui' toi, marasi'-koi ane nituku'.

18"Napa to ku'uli'-e we'i, uma mpobelahi-koi omea. Ku'inca ami' hema to kupelihi. Tapi' kana madupa' lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': 'Tauna to mpodulu'-ka, hi'a-mi mpai' to jadi' bali'-ku.'

19Tohe'i ku'uli' ami'-mikokoi kako'ia-na jadi', bona ane madupa'-pi mpai', nipangala'-mi lolita-ku to mpo'uli' kahema-ku.

20Makono mpu'u lolita-ku toi: hema to mpotarima suro-ku, hewa Aku' moto-mi to natarima. Wae wo'o, hema to mpotarima-a, hewa Tuama-ku moto-mi to natarima, apa' Hi'a-mi to mposuro-a."

21Ka'oti-na Yesus mololita hewa toe, susa'-mi nono-na, pai' na'uli': "Makono mpu'u lolita-ku toi: Hadua ngkai olo'-ni mpai' mpobalu'-a hi bali'-ku."

22Momenaa-ramo ana'guru-na nakeni ka'ingu'-ra, apa' uma ra'incai kahema-na to natoa'.

23Hadua ana'guru-na to nape'ahi', mohura hi ncori-na.

24Simon Petrus mpokini' mata ana'guru to hadua toei, na'uli'-ki: "Ee, pekune'-i pe' Guru-e, ba hema to natoa'-e."

25Toe pai' ana'guru toei mpomohui' Yesus, pai' mpekune'-i: "Hema-i, Pue'?"

26Na'uli' Yesus: "Tauna to kuwai' roti to oti kulolo' hi rala nede', hi'a-mi mpai'." Kana'ala'-nami hampui' roti, nalolo' hi rala nede', pai' nawai'-ki Yudas, ana' Simon Iskariot.

27Kanadoa-na Yudas roti toe, Magau' Anudaa' mesua'-mi hi rala nono-na. Oti toe, na'uli' Yesus mpo'uli'-ki: "Napa to doko' nubabehi, babehi-mi sohi'."

28Ane doo-ra to ngkoni' dohe-ra, uma ra'incai napa pai' Yesus mololita hewa toe hi Yudas.

29Hantongo'-ra mpo'uli' meka' Yesus mpohubui Yudas mpo'oli ba napa–napa to raparaluu hi posusa'-ra, ba mpowai' doi hi tokabu. Apa' Yudas to ntimamahi doi-ra.

30Kanadoa-na Yudas roti toe, palai-nami hilou hi mali-na. Nto'u toe, mobengi-mi.

31Palai-na Yudas ngkai ree, na'uli'-mi Yesus: "Wae lau Aku' Ana' Manusia' rapomobohe. Pai' napa to jadi' hi Aku' mpai' mpomobohe wo'o Alata'ala.

32Ane napa to jadi' hi Aku' mpomobohe Alata'ala, Alata'ala wo'o mpai' mpomobohe-a hante baraka'-na. Pai' sohi' kadupa'-na.

33Ana'=ana'-ku, uma-apa mahae dohe-ni. Nipali'-a mpai', aga hewa to oti ku'uli'-raka topoparenta to Yahudi wengi, wae wo'o ku'uli'-kokoi: Hi kahilouaa-ku uma-koi bisa hilou.

34"Kuwai'-koi hawa' to bo'u: Momepoka'ahi'-mokoi. Hewa Aku' mpoka'ahi'-koi, wae wo'o koi' kana momepoka'ahi' hadua bo hadua.

35Ane momepoka'ahi'-koi, hawe'ea tauna mpo'inca kakoi'-na mpu'u-mi topetuku'-ku."

36Napekune' Simon Petrus hi Yesus: "Hilou hiapa-ko, Pue'?" Na'uli' Yesus: "Hi kahilouaa-ku, ko'ia-ko bisa hilou. Mpeno-damo, nutuku'-a."

37Na'uli' tena Petrus: "Ha napa pai' uma-a ma'ala mpotuku'-ko wae-e lau Pue'? Ku'agi mate sabana petuku'-ku hi Iko!"

38Na'uli' Yesus: "Ha nu'agi mpu'u mate sabana Aku'? Makono mpu'u lolita-ku toi: Kako'ia-na manu' turua' mpai', mpolia' tolu ngkani-moko mposapu kanu'inca-ku." <<  Yohanes 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran