Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 3 >> 

1Il/e kamu awrang-awrang Galati; a jang bodoh! sijapatah sudah bowat mawi pada kamu, sampe kamu tijada dengar-dengaran kapada kabenaran? sedang djuga, pada waktu di-hulu, Tuhan CHRISTOS sudah dehadapkan pada kamu, sa-awleh-awleh pada mata-mata kamu, jang Ija sudah djadi detsalibkan.

2Satu perkara ini djuga b/eta suka adjar deri pada kamu: Sudahkah kamu tarima Roch itu deri dalam bowatan-bowatan Tawrat, atawkah deri dalam chotbat per-tjajaa; n?

3Kamu sudah mula; i dengan Roch, dan sakarangkah kamu ada mawu mengganapi dengan daging?

4Sudahkah kamu merasa susah bagitu banjak pada tjumah-tjumah sadja? dan asal djuga pada tjumah!

5Dija itu jang karunjakan pada kamu Roch itu, dan jang mengardjakan rupa-rupa kowat di dalam kamu, adakah Ija bowat itu deri dalam bowatan-bowatan Tawrat, atawkah deri dalam chotbat iman?

6Sabagimana Abra; am sudah pertjaja akan Allah, dan itu djuga sudah terhitong padanja akan adalet,

7Bagitupawn hendaklah kamu mengatahuwi, bahuwa awrang-awrang itu, jang pertjaja, ada anak-anak Abra; am

8Adapawn, awleh karana Suratan itu, deri purba-kala sudah melihat, jang Allah mengadilkan awrang-awrang chalajik deri dalam iman djuga, deri waktu di-hulu sudah membawa chabar kasuka; an: "Di dalam angkaw segala bangsa di bumi akan mendapat salamat."

9Bagitupawn samowa awrang jang pertjaja mendapat salamat bersama-sama dengan Abra; am, sa; awrang beriman itu.

10Karana sabarapa-barapa awrang berharap atas bowatan-bowatan Tawrat, ada djuga di bawah kakutokan; karana ada tersurat: "Terku-toklah sasa; awrang. jang tijada tinggal di dalam segala sasawatu jang tersurat di dalam kitab Tawrat akan berbowat itu."

11Tetapi. jang deri dalam Tawrat barang sa; awrang pawntijada de; adilkan, itu djuga ada sampe tarang: "Karana sa; awrang adil akan hidop deri dalam iman."

12Tetapi Tawrat itu bukan berdiri atas iman, tetapi: "ma-nusija jang bowat itu, ija djuga akan hidop awlehnja."

13Tuhan CHRISTOS sudah tubus kami deri pada kutok Tawrat, sedang Ija sudah djadi satu kakutokan ganti kami; karana ada tersurat: "terkutok sasa; awrang jang tergantong di kaju!"

14Itupawn sopaja berkat Abra; am itu berdatang atas awrang-awrang chalajik di dalam Tuhan CHRISTOS JESUS; itupawn sopaja kami akan bawleh tarima djandjian Roch itu, awleh iman.

15H/e sudara-sudara! tjara manusija b/eta kata: Sabarang perdjandjian manusija, jang sudah detogohkan, barang sa; awrang pawn Tijada merombak itu, ataw bertam-bah padanja.

16Adapawn segala djandjian itu sudah de bowat pada Abra; am dan pada benehnja. Tijada Ija bilang: "Kapada beneh-benehmu" sa; awleh-awleh ada banjak: tetapi deri sawatu sadja:" Dan kapada benehmu," ija itu, Tuhan CHRISTOS.

17Djadi b/eta mawu bilang: satu djandjian, jang deri dihulu dekowatkan awleh Allah, tijada bawleh djadi terrom-bak awleh Tawrat, jang sudah datang ampat ratus dan tiga puloh tahon deri bala-kang, sampe djandjian itu sudah detijadakan.

18Karana djikalaw pusaka itu ada deri dalam Tawrat, itu bukan lagi deri dalam djandjian; tetapi Allah sudah memberi itu pada Abra; am awleh djandjian.

19Apa guna pawn Tawrat itu? Ija itu awleh karana dawsa, itu sudah djadi de-tambahi kapadanja, sampe waktu mana nanti datang beneh itu, pada jang mana teleh debowat djandjian; dan sudah djadi awleg pengatoran mela; ikat-mela; ikat, itu pawn awleh tangam deri sa-awrang pengantara.

20Maka sa; awrang pengantara bukan ada deri sa-belah sawatu sadja, tetapi Allah ada sawatu djuga.

21Kalu bagitu, adakah Tawrat berlawan dengan djandjian Allah? Itu bukan sakali-sakali! Karana djikalaw telah deberikan satu Tawrat, jang bawleh menghidopkan, bagitupawn adalet itu, songgoh-songgoh akan ada deri dalam Tawrat.

22Tetapi Suratan itu sudah kontjikan samowanja di bawah kawasa dawsa, sopaja djandjian itu deberikan awleh iman di dalam Tuhan JESUS kapada segala awrang itu jang pertjaja.

23Tetapi di-hulu deri pada iman itu sudah datang, kami sudah dapat detarohkan di bawah simpangan dan di bawah kawasa Tawrat, kapada iman itu, jang ada mawu djadi denjatakan.

24Bagitupawn Tawrat itu sudah ada satu pengadjar jang sangat bagi kami, sampe ka-datangan Tuhan CHRISTOS, sopaja kami akan dapat de; adilkan deri dalam iman.

25Tetapi sedang sakarang sudah datang iman, kami bukan lagi di bawah pengadjar jang sangat itu;

26Karana kamu samowanja ada anak-anak laki-laki Allah, itupawn awleh iman di dalam Tuhan CHRISTOS JESUS.

27Karana sabarapa-barapa deri pada kamu sudah dapat depermandikan kapada Tuhan CHRISTOS, kamu djuga sudah berpakekan Tuhan CHRISTOS.

28Dalam itu bukan ada lagi awrang Jehudi ataw awrang Hell/eni, dan tijada lagi hamba ataw awrang mardika, dan tijada laki-laki ataw par-ampuwan; karana kamu samowanja sawatu djuga di dalam Tuhan CHRISTOS JESUS.

29Dan djika kamu punja Tuhan CHRISTOS, kamu djuga ada beneh Abra; am, dan me-nurut djandjian, kamu ada warits-warits.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran