Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AV]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 12 : 14 >> 

KJV: If ye will fear the LORD, and serve him, and obey his voice, and not rebel against the commandment of the LORD, then shall both ye and also the king that reigneth over you continue following the LORD your God:


AYT: Jika kamu takut akan TUHAN, melayani Dia, mendengarkan suara-Nya, dan tidak menentang terhadap perintah TUHAN, baik kamu maupun raja yang memerintah atasmu akan terus mengikuti TUHAN, Allahmu.

TB: asal saja kamu takut akan TUHAN, beribadah kepada-Nya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah TUHAN, dan baik kamu, maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti TUHAN, Allahmu!

TL: Jikalau kiranya kamu takut akan Tuhan dan berbuat bakti kepada-Nya dan mendengar akan suara-Nya dan tiada kamu mendurhaka akan firman Tuhan, niscaya kamu dan rajamu, yang memerintahkan kamu, itupun akan dalam pemeliharaan Tuhan, Allahmu.

MILT: Jika kamu mau takut akan TUHAN (YAHWEH - 03068), dan mau menyembah Dia, serta mendengarkan suara-Nya, dan tidak memberontak melawan firman TUHAN (YAHWEH - 03068), maka kamu, baik kamu maupun raja yang memerintah atasmu, akan mengikuti TUHAN (YAHWEH - 03068) Allahmu (Elohimmu - 0430).

Shellabear 2010: Jika kamu bertakwa kepada ALLAH, beribadah kepada-Nya, mematuhi-Nya, dan tidak mendurhaka terhadap titah ALLAH, dan jika kamu serta raja yang bertakhta atasmu itu hidup mengikuti ALLAH, Tuhanmu, maka baiklah keadaanmu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jika kamu bertakwa kepada ALLAH, beribadah kepada-Nya, mematuhi-Nya, dan tidak mendurhaka terhadap titah ALLAH, dan jika kamu serta raja yang bertakhta atasmu itu hidup mengikuti ALLAH, Tuhanmu, maka baiklah keadaanmu.

KSKK: Kiranya kamu takut akan Tuhan dan menyembah-Nya! Hendaknya kamu mendengarkan Dia dan tidak bertingkah laku melawan hukum-hukum-Nya. Kiranya kamu dan rajamu yang memerintah atas kamu, kedua-duanya, menaati Tuhan, Allahmu!

VMD: Kamu harus takut kepada TUHAN dan menghormati-Nya, mengabdi kepada-Nya, dan menaati segala perintah-Nya. Jangan melawan-Nya. Kamu dan raja yang memerintah atas kamu harus mengikut TUHAN Allahmu. Jika kamu melakukannya, Allah akan menyelamatkan kamu.

BIS: Berbahagialah kamu jika kamu menghormati TUHAN, dan mengabdi kepada-Nya, serta mendengarkan dan mentaati perintah-Nya, apalagi jika kamu dan rajamu itu tetap setia kepada TUHAN Allahmu.

TMV: Berbahagialah kamu jika kamu menghormati TUHAN, mengabdi kepada-Nya, dan mendengarkan serta mentaati perintah-Nya, dan jika kamu serta raja kamu tetap setia kepada TUHAN Allah kamu.

FAYH: "Tetapi hendaklah kamu takut akan TUHAN, beribadah kepada-Nya, mendengarkan firman-Nya, menaati hukum-hukum-Nya, dan jangan memberontak terhadap Dia. Jika kamu dan rajamu mengikut TUHAN, Allahmu, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik bagimu.

ENDE: Djika kamu takut akan Jahwe dan berbakti kepadaNja, djika kamu mendengarkan suaraNja dan tidak mendurhaka lawan perintahNja, djika kamu sendiri dan radjamu, jang meradjai kamu, tetap menuruti Jahwe Allahmu, (nistjaja baiklah djadinja dengan kamu).

Shellabear 1912: Maka jikalau kiranya kamu takut akan Allah serta berbuat ibadat kepadanya dan mendengar akan suaranya dan tiada mendurhaka akan firman Allah sehingga baik kamu baik raja yang berkerajaan atasmu itu menurut jalan Tuhanmu Allah itu baik juga.

Leydekker Draft: DJikalaw kamu takot garang 'akan Huwa, dan berbowat szibadet padanja, dan dengar-dengaran 'akan sawaranja, dan tijada berdurhaka 'akan bunji penjuroh Huwa: nistjaja kamu djadi, bajik kamu 'ini, bajik Radja 'itu, jang 'akan memegang karadja`an di`atas kamu, per`iringan Huwa 'Ilah kamu.

AVB: Jika kamu takut kepada TUHAN, beribadat kepada-Nya, mematuhi-Nya, dan tidak menderhaka terhadap titah TUHAN, dan jika kamu serta raja yang bertakhta atasmu itu hidup mengikuti TUHAN, Allahmu, maka baiklah keadaanmu.


TB ITL: asal <0518> saja kamu takut <03372> akan TUHAN <03068>, beribadah <05647> kepada-Nya, mendengarkan <08085> firman-Nya <06963> dan tidak <03808> menentang <04784> titah <06310> TUHAN <03068>, dan baik <01571> kamu <0859>, maupun <01571> raja <04428> yang <0834> akan memerintah <04427> kamu itu mengikuti <0310> TUHAN <03068>, Allahmu <0430>! [<0854> <01961> <05921>]


Jawa: janji kowe wedi-asih marang Sang Yehuwah ngabekti marang Panjenengane, ngrungokake pangandikane, sarta ora mbangkang marang dhawuhe Sang Yehuwah, lan kowe padha ngetutwuri Sang Yehuwah, Gusti Allahmu, iya kowe apadene ratu kang bakal ngereh kowe.

Jawa 1994: Padha tentrema uripmu, samasa padha ngabekti marang Allah, ngrungokaké lan mbangun-turut marang dhawuhé, apa menèh yèn kowé kabèh lan rajamu tetep nindakaké dhawuhé Allahmu.

Sunda: Upama maraneh ngagungkeun ka PANGERAN Allah, sumembah, gumusti, henteu mungpang kana sagala timbalana-Na, sarta raja maraneh anut ka Mantenna, maraneh tangtu jamuga.

Madura: Ba’na tanto senneng odhi’na mon ba’na hormat ka PANGERAN ban ngabdi ka Salerana, sarta ngedhingngagi ban atoro’ ka papakonna, apa pole mon ba’na ban ratona teptep esto ka Guste Allahna.

Bali: Makasami jaga kerta raharja yening semeton ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa Widin semetone, tur ngancangin Ida, miragiang sabdan Idane saha ngamargiang sapatitah Idane, tur yening semeton miwah ratun semetone tansah sairing ring Ida.

Bugis: Ariyo-riyono rékko mupakalebbii PUWANGNGE, sibawa mattumani ri Aléna, enrengngé méngkalingai sibawa turusiwi parénta-Na, apalagi rékko iko sibawa arummuro tette’i matinulu ri PUWANG Allataalamu.

Makasar: Mate’ne mako punna nupakala’biri’ Batara, siagang anynyomba mae ri Ia, kammayatompa nuturuki parentaNa, sarroangampa punna ikau ngaseng siagang karaennu tuli tamamminrayako mae ri Karaeng Allata’alanu.

Toraja: Iake mikataku’i tu PUANG sia mengkaolakomi lako Kalena sia miperangii tu kadanNa sia tae’ mibali-bali tu parentanNa, sia menturu’ lako PUANG, Kapenombammi, la kamu la datu tu umparentakomi, manassa la Napasalama’komi.

Karo: Kerina pagi erdalan alu mehuli adi ipehagandu TUHAN Dibatandu, isembahndu Ia, ibegikenndu KataNa, ras ipatuhindu kerina PedahNa, bage pe adi kam ras rajandu ngikutken Ia.

Simalungun: Anggo ihabiari nasiam Jahowa, anjaha ibalosi nasiam Ia, anjaha itangihon nasiam sora-Ni, anjaha seng ilawan nasiam hata ni Jahowa, anjaha rap nasiam pakon raja nasiam, na marrajai nasiam mangirikkon Jahowa Naibata nasiam, jadi dear ma haganup.

Toba: Molo dihabiari hamu Jahowa, jala dioloi hamu Ibana, jala ditangihon hamu soarana, jala ndang dialo hamu hata ni Jahowa, jala rap nang hamu, nang raja na mangarajai hamu mangihuthon tu Jahowa Debatamuna i, jadi dongananna ma hamu.


NETBible: If you fear the Lord, serving him and obeying him and not rebelling against what he says, and if both you and the king who rules over you follow the Lord your God, all will be well.

NASB: "If you will fear the LORD and serve Him, and listen to His voice and not rebel against the command of the LORD, then both you and also the king who reigns over you will follow the LORD your God.

HCSB: If you fear the LORD, worship and obey Him, and if you don't rebel against the LORD's command, then both you and the king who rules over you will follow the LORD your God.

LEB: If you fear the LORD, serve him, obey him, and don’t rebel against what he says, then you and your king will follow the LORD your God.

NIV: If you fear the LORD and serve and obey him and do not rebel against his commands, and if both you and the king who reigns over you follow the LORD your God—good!

ESV: If you will fear the LORD and serve him and obey his voice and not rebel against the commandment of the LORD, and if both you and the king who reigns over you will follow the LORD your God, it will be well.

NRSV: If you will fear the LORD and serve him and heed his voice and not rebel against the commandment of the LORD, and if both you and the king who reigns over you will follow the LORD your God, it will be well;

REB: If you will revere the LORD and give true and loyal service, if you do not rebel against his commands, and if you and the king who reigns over you are faithful to the LORD your God, well and good;

NKJV: "If you fear the LORD and serve Him and obey His voice, and do not rebel against the commandment of the LORD, then both you and the king who reigns over you will continue following the LORD your God.

AMP: If you will revere {and} fear the Lord and serve Him and hearken to His voice and not rebel against His commandment, and if both you and your king will follow the Lord your God, it will be good!

NLT: "Now if you will fear and worship the LORD and listen to his voice, and if you do not rebel against the LORD’s commands, and if you and your king follow the LORD your God, then all will be well.

GNB: All will go well with you if you honor the LORD your God, serve him, listen to him, and obey his commands, and if you and your king follow him.

ERV: You must fear and respect the LORD. You must serve him and obey his commands. You must not turn against him. You and the king ruling over you must follow the LORD your God. If you do, God will save you.

BBE: If in the fear of the Lord you are his servants, hearing his voice and not going against the orders of the Lord, but being true to the Lord your God, you and the king ruling over you, then all will be well:

MSG: If you fear GOD, worship and obey him, and don't rebel against what he tells you. If both you and your king follow GOD, no problem. GOD will be sure to save you.

CEV: If you and your king want to be followers of the LORD, you must worship him and do what he says. Don't be stubborn!

CEVUK: If you and your king want to be followers of the Lord, you must worship him and do what he says. Don't be stubborn!

GWV: If you fear the LORD, serve him, obey him, and don’t rebel against what he says, then you and your king will follow the LORD your God.


NET [draft] ITL: If <0518> you fear <03372> the Lord <03068>, serving <05647> him and obeying <06963> <08085> him and not <03808> rebelling <04784> against <0854> what he <03068> says <06310>, and if both <01571> you <0859> and <01571> the king <04428> who <0834> rules <04427> over <05921> you follow <0310> the Lord <03068> your God <0430>, all will be well.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 12 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran