Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 143 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, pirengangja pangastawan titiange! Sajeroning kadilan Palungguh IRatune, pirengangja pinunas titiange. Daginginja pinunas titiange malantaran kasatian Palungguh IRatune.

2Sampunangja titiang, parekan Palungguh IRatu puniki, kajak mawicara, santukan nenten wenten jadma tan paceda ring ayun Palungguh IRatune.

3Meseh titiange sampun nguber titiang, tur sawiakti ipun sampun ngaonang titiang. Ipun sampun ngenahang titiang ring pangkenge sane peteng dedet, tur titiang sampun waluya sakadi jadmane sane sampun padem duke nguni.

4Duaning punika titiang sampun lesu pisan. Manah titiange sampun telas pisan.

5Titiang eling ring rahina-rahina sane sampun lintang, samaliha ngeling-ngelingang sakancan pakaryan Palungguh IRatune.

6Titiang nyakupang liman titiange buat ngastawa ring ayun Palungguh IRatu. Sakadi tanahe tuh, kadi asapunika bedak titiange ring Palungguh IRatu.

7Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sane mangkin daginginja pinunas titiange! Pangajap-ajap titiange sampun telas makasami. Sampunangja Palungguh IRatu nyingidang raga saking titiang, kantos titiang jaga sareng-sareng ring pantaran jadmane sane ngungsi ka pati loka.

8Sabilang semengan, pakelingja titiang indik sih pasuecan Palungguh IRatu sane tan rered-rered punika, santukan titiang pracaya ring Palungguh IRatu. Pangastawan titiange munggah ka ayun Palungguh IRatune. Pitujuhinja titiang margi sane patut marginin titiang.

9Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang nunas pasayuban ring ayun Palungguh IRatu; luputangja titiang saking meseh-meseh titiange.

10Palungguh IRatu punika Widin titiange, duaning punika urukja titiang nglaksanayang pakarsan Palungguh IRatune. Suecaninja titiang, tur tantanja titiang ring margine sane rahayu.

11Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, luputangja titiang, sakadi sane sampun janjiang Palungguh IRatu. Malantaran sih pasuecan Palungguh IRatu, rahayuangja titiang saking kamewehan-kamewehan titiange.

12Riantuk sih pasuecan Palungguh IRatu ring titiang, pademangja meseh-meseh titiange, tur sirnayangja sakancan jadmane sane ngereh titiang, santukan titiang puniki parekan Palungguh IRatune.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 143 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel