Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 20 >> 

Panga

1Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa nyaurin semeton, rikalaning semeton katempuh antuk kamewehan. Dumadak Widin Yakube nyayubin semeton.

2Dumadak Ida mapaica pitulungan ring semeton saking Perhyangan Agung Idane, tur mapaica pitulungan ring semeton saking Gunung Sion.

3Dumadak Ida ledang nrima sakancan banten semetone, tur ledang ring kayun marep ring sakancan aturan semetone.

4Dumadak Ida mapaica ring semeton, napija sane dotang semeton tur ngawinang sakancan rencanan semetone sida karya.

5Sasampune punika iraga jaga masuryak-suryak masuka rena riantuk kamenangan semetone, tur ngluihang kamenangan semetone malantaran muji Widin iragane. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa nagingin sakancan pinunas semetone.

6Sane mangkin titiang uning mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica kamenangan ring ida sang prabu seselikan Idane. Ida nyaurin ida sang prabu saking suargan Idane sane suci, tur malantaran kawisesan Idane, Ida mapaica kamenangan sane ageng ring ida sang prabu.

7Wenten anak sane andel ring kreta perangnyane miwah sane lianan andel ring kuda-kudanipune, nanging iraga andel ring kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane.

8Jadmane sane kadi asapunika jaga katanjung tur labuh, nanging iraga jaga bangun tur majujuk saha kukuh bakuh.

9Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, icenja ida sang prabu kamenangan, tur saurinja titiang rikalaning titiang mapinunas ring Palungguh IRatu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel