Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 98 >> 

Ida S

1Kidungangja kidung sane anyar pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida sampun ngardi paindikan sane ngangobin! Malantaran kawisesan Idane miwah kakuatan Idane sane suci Ida sampun molih kamenangan.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngwarah-warahang kamenangan Idane. Ida ngawinang kawisesan Idane sane ngrahayuang punika kuningin antuk parabangsane.

3Ida ngamanggehang prajanjian Idane ring bangsa Israel masrana kasatian miwah sih sueca sane tan rered-rered ring ipun. Sakancan bangsane, ring dijaja genahipune, sampun ngeton kamenangan Widin iragane.

4Ih jagate makasami makidungja saha liang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, pujija Ida antuk kidung miwah suryak kabungahan.

5Makidungja puji-pujian pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Suarayangja kecapine.

6Upinja trompet miwah sungune, tur masuryakja saha liang katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ratun iragane.

7Pada makuugja, ih segara miwah sadagingnya sami. Pada makidungja ih buana miwah sawatek sane urip irika!

8Pada masuryakja, ih sakancan tukade. Ih sawatek bukite pada makidungja saha liang sinarengan ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Santukan Ida rauh buat nitah buanane, tur Ida jaga nitah jadmane ring jagate antuk kadilan miwah kajujuran.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 98 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel