Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 3 >> 

1Titus oa, dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam labe neham bak fa vabiemna zohàme oho dihasi vameada, dihasi vameada, labihadam bohu meedale. “Uba vuusu im vahokedam dam busaoda zi lamti labi dam pemerintah modi ee vousaha boehà dam zi totbaho lamti ame dam labe ibi iho gagoho im lam uho ba mu voom vaba gi ame im lam ahebu aime vuzehi uledi meedam bak bohu tadele. Labi laha uho neha, ‘Neà bak lame,’ laham bak laba vi ozome, ‘Iho uledi meedase,’ lahame ahumdi esule.

2Labi laha meia a feàtàdamule. Labi laha a beilo àhàki daet ot vai beàdamule. Gi fa ahu nemahuba neàt meedale. Labi laha na im ahebu meedam di gi, ‘Da lam feàda am. Em gi feà vab dàt modem bak,’ lahame ahu nemahuba neàt meedale.” Titus, oho im labihasu ahebu dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam laba, “Mahate meedale,” lahame vi vahokedume meedam bohu meedale.

3Eho gi neham bak ozome oba labi gagoho bak. Iho amu Kristus bake tu vuzehi meedaha vab di lam im laha im nehasu meedam damat modem bak. Ahusobuli git meedam bak ame. Labi laha im Ala labe Aba Aho gagoho im lamti labi im dam ee vousahada labe ibi iho gagoho im lamti labihasu ahebu iho aim vaba gi ailahigeàmu voedam bak ame. Labi laha meit giomim gagoho im laba imbo tibame iho vabi vi tu vuzehi meedam bak ame. Labi laha iho amu im ahu nibe fai bak mei fai bak meime modelo àhàkedam labe ame bak lam meedam di voom vabi gi labaha faina modelo àhàkem bohu meedam bak ame. Labi laha meia faki, “Mei fà beose,” lahame bisi fai bak la modi le modidam bak ame. Labi laha na meit modehena iho gi ahu adat faki teidemoholedam bak ame. Labi laha ibi iho meedaha bak laba damat iba faki meedam labe gi ot fakiame meedam bak ame. Im labihasu meedam tadem damat modem bak.

4Im amu labihasu meedam damat modemnàme iba Soat Vausu Fa Vei Neàdedam Ala labe, “Aho meia ozahit deeli im neà bak modi esuidam Alat modem bak,” laham bak im biem bake aho iba modi ame baket ab fi zeam bitoham.

5Iho im vamdesu meedam labet Alat ba iba soat vausu fa vei neàdedaha vabak. Gi Alat Ahamo iba aam faimu ozahit im neà bak tau meedalo labihaha bak. Aho iba soat vausu fa vei neàdehe bak lam fa damat ahugiabu bake valo kikeme boz neàdem bakti uloho bak. Neham bak. Iho faina meedaha bak lam Alat fa faamome seddaha labe iba soat vausu fa vei neàdehe bak am bak. Labi Aho fa faamome seddàmu Alam Aha Nutabe Neàna labe fa iba vi modi im fa Alam damali gàhàli iho ab faasi meedamam bak.

6Alat Am Aha Nutabe Neàna iba nom oluhu di lam Aho gi nehaha bak. Amu Yesus Kristus bak niba olu dam bake soat vausu fa vei neàdedume fa tom vousai ba neo Am Aha Nutabe Neàna iba ba it oudaha bak. Im dam ahebu duana vizedume keàtedi vuusdam bak laba ozome Alat abo Am Aha Nutabe Neàna lam iba it oudaha bak.

7Alat neham bak ozome labihaha bak. Aho iba modi Am damalehe labe iho ba Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak laba, “Iho nasi tu vi ozodam bohu vou faodase,” lahame labihaha bak. Neham labe ame bak lam meedam bak. Aho iba ozahit deeli im neà bak modi esuidam Alat modem labe Aho iba neha, “Im vamdesu meedam damat modem bak,” lahame ozahit deeli gagu vadaha bak. Alat ahit, “Labihadase,” laham bak ozome Am Aha Nutabe Neàna nom oudume iba vizedume keàtedi iba vuusdam bak.

8Titus oa, eho etei oba lab vameadaha im lam abo imbote. Omti dam ahebu aime vuzehem neàte. Labihàmu dam Ala bake tu vuzehi meedam dam labe ame im lam tu vuzehi meia gi im neà bakta vamdesu ahu vàmadi meedam bake eho etei oba lab vameadaha im lam ahebu oho dam bake, “Ame im lam mahate tu vuzehi ulohodesu meedale,” lahame mahate dam bake vahokedale. Eho etei oba lab vameadaha im lam im bisi neàda am bak. Abo damat aime it vabiedume neàdi vamdesum im am bak.

9Lahana damat im debu vabna ostam im laba otesi otesidam bak lam om a aime tu vuzehi uledi tau meedamule. Labi laha damat neha, “Imo dam ahamda debu im vou faat ledaha im vameadase,” lahame vameadam di vedi fa ostame otesi otesidameam làhà om ba a vi tau gagodamule. Labi laha dam vahi dat ahamda Musat lab toedume esuhu Im Feàna lam vameadam di vedi dam zohot neha, “Ba labiham vabak.” Lahahat dam zohot fa gago, “Imbo bak,” lahame neo ostame otesi otesidameam làhà om ba a vi tau gagodamule. Ame lab otesi otesidam labe ba ame im lam meit aim di meia tau vabiedume vamdesum vabiem imot modem bak. Gi voom imot modem bak. Labihàmu ba a vi tau gagodamule. Gi ailahigeàmole.

10Meit uba li iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam labe ibi iho vuzehi meedam im imbona lam vahokehe vaba vedi zie fàum bakti ulohona modi uba fa ostam im lam vahokedume um faheme dam totbaho vedi ame ostam im lam imbo tibame tu vuzehi meedameam làhà ame da laba, “Om akati im imbona vahokehe vaba vedi zie fàusi im ostamna vahokedàla? A labi modemule,” lahame ame da laba im labihasu vahokedale. Labi im vahokedume vi aameam ame da lam ame bak lam meedam lahasumeam làhà neo im vi vahokedume behàsdele. Labi im vi vahokedume behàsdi vi aameam ame da lam ame bak lam meedam lahasumeam làhà gi neha, “Ea, om labiham dàt mode! Om ba dam bake vahokedam vabak. Malem bak,” lahame da laba gagu mu vaitesule.

11Dat labihamda lam am naedat ozobohudi ahit im imbona mu vooho bak. Ame da labe, “Aho faina meedam dàt mode?” laham bak lam am naedata ozobohuna gi geàmu meedam bak. Ame bak labet modi ahamo ab it vàhàdeham bak.

12Titus oa, im im vahi meedamda meida Artemas eho oba olueo? Fa Tikikus oba olueo? Laham bak em ozome neàdem kaio. Lahana eho ame da ba oba olu laba lafuhuzobe om gi kehàm vaba taho fa eba num debu Nikopolis niba li eba tàle. Neham bak. Etei di nim nutabe faiti aba faiti bohu vuusdam di nim eho Nikopolis laba le azi faobe fa di neà faam di labe fa bak mei bake lalo modem bak. Labihàmu om eba ame bak laba li tàle.

13Labi im meida neha: Dat Zenas abo meit meedaha im aime vameadam toheda lamti Apolos lamti ame dam behàsu labe neha, “Im lalo mozo,” lahame gagu Kreta lam vou esmozi lalo modem di labe oho dam labe iho nazoh vabalem bake oho mahate ozome na doni bake vou mode lamna meida vekem vaba na ahebu vi lodume oudale.

14Titus oa, eho etei gagolo modem im nim omota gagolo modem kaio. Abo imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba laha gagolo modem bak. Oho ame im nim dam laba vahokedale. “Uho aameam meit na vabali na valo ozomda lam aameam làhà uho nehi it ozodale. ‘Imo ame da laba tau vabiedase,’ lahame it ozodume ahu vàmadi ame neà bak lam meedale.” Laham im lam oho im dam laba laha vahokedale. Neham bak. Im dam fa au vabali anekehà gaemata ozoesum bak labna zohàme oho ame dam laba ame im lam mahate vahokedale. Dam labe iho bak niba azim di gi voom damat modemna zohàme oho ame im lam mahate vahokedale.

15Lo. Eho Paulusat sunit nim ab toedume neàdeham. Dam emti vahi azim dam nim iho oba, “Neàte,” lahadalo. Labi oho laha imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam abo iba deelehe dam oba tau azim dam laba iho neha, “Neàte,” lahame gagoho im lam oho ve fa dam laba gagodale. Eho gi neha, “Im Boehàda Yesus Kristus labe Aho um ahebu ozahit deeli im neà bak modi esuidase,” lahame labi ozodume Ala bake tom gagodam bak. Neàte. Eho Paulusat sunit nim toedume ab neàdeham. Àhàm.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Titus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran