Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 4 >> 

1Iyanaro saba’na iyya — séddiwi tahanang, iya ritahangngé nasaba tumaningiwi Puwangngé — méllauwi sibawa masero ri iko: tuwono situru tudangemmu selaku tau iya puraé riyobbi ri Allataala.

2Sitinajako tuli mariyawa ati, malemma kininnawa, sibawa sabbara. Appaitangngi pammasému ri laleng bantui séddié lao ri laingngé.

3Akkuragano tonget-tongeng untu’ tuwo sibawa damé kuwammengngi asséddiyang iya napakangkaé Rohna Allataala tette’i tappiyara.

4Banna séddi bawang tubu, sibawa séddi Roh. Makkuwatoro riyobbiko untu’ séddi amménasang iya padaé.

5Banna séddi bawang Puwang, séddi teppe’, séddi acemméng,

6sibawa séddi Allataala iya mancajiyé Ambo’na sininna tauwé. Aléna ritu Puwanna sininna alangngé, iya majjamaé naolai iya manenna, sibawa makuwasa ri laleng iya manenna.

7Tungke’-tungke’ki tarima séddi pabbéré situru aga iya nabbéréyangngé Kristus.

8Ri laleng Kitta’é tarokii: "Wettunna ménré’i ri onrong iya kaminang matanré, tiwii maéga tawangeng, sibawa mabbéréi pabbéré-pabbéré lao ri tolinoé."

9Nah, rékko ripowadai "ménré’i" bettuwanna mula-mulanna purani nonno lettu ri onrong iya kaminang mariyawaé ri linoéwé.

10Na iya puraé nonno, Alénato ritu iya ménré’é lettu ri onrong iya mabélaé lebbi tanré naiya sininna langié angkanna sininna alangngé rilisekiwi sibawa ahadéréken-Na.

11Aléna ritu iya "mabbéré pabbéré-pabbéré lao ri tolinoé"; sibagiyang nakka mancaji rasul, iya laingngé mancaji nabi; iya laingngéssi mancaji pabbiritta Karéba Madécéngngéro, na laingngéssi nakkai mancaji guru-guru sibawa pappiyarana jema’é.

12Napogau’i iyaé kuwammengngi umma’na Allataala ripassakke tongengngi kuwammengngi naulléi tumaningi Puwangngé sibawa patettongngi tubunna Kristus.

13Nanallalengiro mancaji séddi manekki nasaba teppe’ iya padaé sibawa pappahang iya padaé passalenna Ana’na Allataala. Sibawa mancajiki sining tau iya balléré’énna iya pédé’ maittaé pédé’ sukku pada-pada Kristus.

14Na dé’na tancaji ana’-ana’na iya kaléwa’-kaléwa’é sibawa iya kacowé-cowéé ritiwi ri pangarunna maddupa-rupang pappagguruwang polé risining tau iya maccaé. Napapusai mennang tauwé sibawa belléna.

15Dé’! Sibalé’na harusu’ki powadai sibawa ati penno pammasé, angkanna ri laleng sininna gau’é pédé’ maittaki pédé’ mancaji sukkuki pada-pada Kristus, iya mancajiyé Ulutta.

16Ri yawa pappimpin-Na, sininna anggota tubué tassusungngi makessing, sibawa sisullé ripasisumpung ri padduppa-padduppan-Na tungke’-tungke’. Sibawa rékko tungke’-tungke’ iyaro anggotaé majjamai pada-pada sitongennaé, sininna iyaro tubué mpekke’i matu mancaji battowa sibawa mawatang naolai pammasé.

17Rimakkuwannanaro nasaba asenna Puwangngé, iyanaé upowada matu sibawa pattedde’i: aja’na mutuwo pada-pada sining tau iya dé’é naissengngi Allataala, sibawa pikkiri’i anu dé’é.

18Mapettanni pikkiranna mennang. Dé’ napahangngi mennang atuwong iya nabbéréyangngé Allataala, saba’ dé’ sises-siseng mennang nappunnai pangissengeng agaga passalenna Allataala. Makkuwairo mennang, nasaba matedde atiwi.

19Dé’na nappunnai mennang perasaang masirina, angkanna naccowériwi mennang sininna hawa napessunna, sibawa tuwo mappangaddi siélo atinna.

20Iyakiya Kristus Yésus iya muwissengngé dé’ nakkuwaro!

21Purani muwéngkalinga passalenna Aléna! Na selaku sining tau maccowériyéngngi, pura tono ripagguru passalenna sipa-sipa’na Allataala iya engkaé ri Aléna!

22Rimakkuwannanaro ludunni rupa tau malaungngé sibawa cara-cara atuwong malaungngé iya mattengngangngé risolangi risining cinnana iya mappapusaé.

23Sitinajako ati sibawa pikkirammu ripakabarui manengngi.

24Sitinajako tuwo selaku rupa tau mabaru iya ripancajiyé situru élona Allataala; iyanaritu ampé-ampé iya tongengngé, malempu sibawa mapaccing.

25Rimakkuwannanaro Saudara-saudara iya maneng, aja’na muwabbellé. Alempuno lao ri laingngé, saba’ idi manengngé iyanaritu pada-padaki anggota tubunna Kristus.

26Rékko macaiko, aja’ muleppessangngi iyaro caimu nassabariko madosa. Aja’ mumacai puppu esso,

27kuwammengngi dé’ nalolongeng kasempatang Ibillisi’.

28Tau iya biyasaé ménnau harusu’i mappésau ménnau. Sibalé’na harusu’i majjama kuwammengngi lolongengngi dallé sibawa malempu enrengngé naulléi tulungngi tau iya akurangengngé.

29Rékko mabbicarako, aja’ mupakéi ada-ada iya majaé. Pakéi bawanni ada-ada iya mappédécéngngé sibawa mabbéré pattulung lao ri tau laingngé. Ada-ada pada-padaéro mappapoléi matu adécéngeng risining tau iya méngkalingaéngngi.

30Aja’ mupamesséiwi atinna Rohna Allataala. Purani rimatéréiko sibawa Roh, mancaji appunnangenna Allataala. Iyaro Roh-é sinrupa towi boro’ makkedaé Esso Aleppekengngé poléi matu ri iko.

31Patteddénni sininna perasaang mapeddi atié, maélo makkabale sibawa macai. Aja’na mugora-gora sibawa makkarodda-karodda. Aja’na naengka perasaang paccéccé iyaré’ga perasaang laing pada-padaéro.

32Sibalé’na, sitinajako makessing ati sibawa mapparessé babuwa séddié lao ri laingngé, sibawa sisullé siyaddampengeng pada-padato Allataala maddampengekko naolai Kristus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran