Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 30 >> 

1Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa, "Ebbuno polé ri aju akasiaé séddi mézba onrong mattunu dupa.

2Bentu’na iyaro mézbaé harusu’i massulapa; lampéna sibawa sakkana tungke-tungke 45 sénti, sibawa tanréna 90 sénti. Ri iya eppa sunna ébbuno tanru-tanru iya masséddié mézbaéro.

3Bagiyang yasé’na, muttama’ni iya eppa benrénna sibawa tanru-tanru’na harusu’i rilapiri sibawa ulaweng tuléng enrengngé riwéréng pamiring ulaweng mattulilingiwi.

4Ebbuno duwa toling ri yawana pamirinna ri iya duwa benrénna untu’ tahangngi aju pabbuléna mézbaéro.

5Iyaro pabbuléé harusu’i riyébbu polé ri aju akasiaé sibawa rilapiri sibawa ulaweng.

6Taroi iyaro mézbaé ri bagiyang saliwenna kaing iya engkaé ri yolona Petti Assijancingngé, ri onrok-Ku siruntu matu sibawa iko.

7Tungke élé wettunna Harun polé untu’ passadiyai lampué, harusu’i mattunu dupa bau ri yasé’na mézbaéro.

8Iyaro gau’é harusu towi napogau’ wettunna napalluwa’ dupaé ri arawéngngé. Iyaro pakkasuwiyang dupaé harusu’i napogau’ matteru-teru sillampé wettué.

9Aja’ muwakkasuwiyangeng ri yasé’na mézbaéro dupa iya riyattéyangngé, akkarobangeng olokolo iyaré’ga akkarobangeng inanré; aja’to mutiri’i akkarobangeng uwai anggoro’é ri yasé’na.

10Siseng sitaung harusu’i Harun pogau’ upacara pappépaccing mézba sibawa cara meppikiwi iya eppa tanru’na sibawa dara olokolo iya riyakkasuwiyangengngé untu’ paddampengeng dosaé. Iyaro gau’é harusu’i ripogau’ tungke taung sillampé wettué. Iyaro mézbaé harusu’i mapaccing maneng sibawa ripallaing untu’ alé-Ku."

11Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa,

12"Wettunna ribilang bangsa Israélié, tungke tau worowané harusu’i makkamaja ri Iyya dowi pakkamaja untu’ aléna kuwammengngi dé’ nakennai abala wettunna ripakangka iyaro abbilangengngé.

13Tungke tau iya maccowéé ribilang ri laleng abbilangengngéro harusu’i makkamaja sijumella dowi iya ripattentué manuru ellinna iya takkennaé ri Kéma-Ku selaku sumbangeng untu’ Iyya.

14Tungke tau iya ribilangngé ri laleng abbilangengngéro, iyanaritu tungke tau worowané iya makkéumuru’é duwappulo taung iyaré’ga lebbi, harusu’i mabbéré sumbangeng ripallaingngéro.

15Tau sugié dé’ naharusu makkamaja lebbi, sibawa tau kasiyasié dé’ nawedding makkamaja kurang wettunna mennang makkamaja dowi pakkamaja untu’ alé-Ku.

16Léléi iyaro dowié polé ri bangsa Israélié, sibawa akkégunangngi untu’ assompangngé ri laleng Kéma-Ku. Iya manennaro iyanaritu dowi pakkamaja untu’ aléna mennang, sibawa tuli maélo-Ka méngngerangngi untu’ linrungiwi mennang."

17Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa,

18"Ebbuno séddi kullang polé ri gessaé sibawa tudangenna poléto ri gessaé. Taroi iyaro kullangngé ri pallawangenna Kémaé sibawa mézbaé, nainappa muliseki sibawa uwai.

19Iyaro uwai untu’ Harun sibawa ana’-ana’na kuwammengngi weddingngi mennang mabbissa lima sibawa ajé

20ri wettu dé’napa namuttama ri Kémaé iyaré’ga maddeppériwi mézbaé untu’ tiwii akkarobangeng ritunué. Harusu’i mennang pogau’i iyaro kuwammengngi dé’ nariyuno. Iyaro peraturangngé harusu’i naturusi mennang sibawa wija-wijanna untu’ mannennungeng."

21(30:20)

22Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa,

23"Alano rampa-rampa iya kaminang makessingngé, enneng kilo mur maccolo’é, tellu kilo aju cenning, tellu kilo tebbu bau, sibawa enneng kilo aju téja.

24Iya manennaro ritimbangngi situru timbangeng iya ripaké ri Kéma-Ku. Tambaiwi eppa bang minnya zaitun,

25sibawa ébbuno minnya upacara, iya ricampuru’é pada-pada minnya wangié.

26Pakéi iyaro campurangngé untu’ minnyakiwi Kéma-Ku, Petti Assijancingngé,

27méjangngé sibawa sininna passakke’na, ajé lampué sibawa passakke’na, mézba onrong mattunu dupaé,

28mézba untu’ akkarobangeng ritunué sibawa sininna passakke’na, sibawa kullang uwai enrengngé tudangenna.

29Nasibawang caraéro harusu’i mupallaing iyaro barab-barangngé untu’ Iyya, kuwammengngi namapaccing maneng. Agi-agi iya kennaéngngi iyaro mézbaé harusu’i riyabbéréyang lao ri PUWANGNGE, sibawa nigi-nigi géssai lolongengngi matu acilakang nasaba awatangeng apaccingenna.

30Minnyaki towi Harun sibawa ana’-ana’na kuwammengngi narilanti mennang mancaji imang untu’ tumaningi-Ka.

31Powadangngi bangsa Israélié makkedaé sillampé wettué iyaro minnya upacaraé banna untu’ Iyya.

32Iyaro minnya’é dé’ nawedding ritiri ri yasé’na sining tau biyasaé. Aja’ muwébbu minnya pada-padaéro sibawa pakéi campurangngéttoro. Iyaro minnya’é mapaccing, sibawa harusu’i riyangga selaku barang mapaccing.

33Tau iya mébbué minnya pada-padaéro, iyaré’ga pakéi untu’ tau iya tenniyaé imang, dé’na nariyangga anggota umma’-Ku."

34Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa, "Alano siyagangngaré rupanna rampa-rampa iya padaé égana, iyanaritu dadi dama, oli lokan, dadi rasamala sibawa dupa iya tuléngngé.

35Paké manengngi iyaro untu’ mébbu dupa campurang iya mabaué. Tambaiwi pejjé kuwammengngi iyaro dupaé natette mapaccing sibawa weddingngi ripaké untu’ Iyya.

36Sibagiyang polé ri dupaéro harusu’i ritettu gangka alusu. Tiwii iyaro ri Kéma-Ku sibawa amporengngi ri yolona Petti Assijancingngé. Iyaro dupaé harusu’i riyangga barang mapaccing iya ripallaingngé untu’ Iyya. Aja’ muwébbu dupa campurang sibawa pabbau’ iya pada-padaéttoro untu’ alému.

37(30:36)

38Nigi-nigi mébbu wangi-wangiyang pada-padaéro, dé’na nariyangga anggotana umma’-Ku."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 30 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran