Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 10 >> 

1Saudara-saudara! Muddani senna’ka kuwammengngi bangsaku ripassalama’i. Mattonget-tongekka massempajang lao ri Allataala untu’ mennang.

2Baranika powadai makkedaé massumange’ senna’i mennang massompa lao ri Allataala. Iyakiya sumange’na mennanro dé’ natettong ri pangissengeng polé ri Allataala.

3Dé’ naissengngi mennang carana Allataala mébbui assisumpungenna tolinoé sibawa Aléna mancaji makessing paimeng. Sibawa nasaba maéloi mennang maccowériwi cara aléna, nadé’ natunru’ mennang ri cara iya najello’é Allataala.

4Hukkung agamaé purani narupai Kristus, angkanna tungke’ tau iya mateppe’é lao ri Kristus, assisumpungenna sibawa Allataala mancaji makessingngi paimeng.

5Naokii Musa makkedaé tau iya simadécéngengngé sibawa Allataala situru hukkung agamaé, iyaro tauwé tuwoi matu nasaba matinului lao ri hukkung agamaéro.

6Iyakiya passalenna carana tauwé simadécéngeng sibawa Allataala situru atepperenna lao ri Allataala, napowadai Kitta’é makkedaé, "Aja’ lalo namuwakkeda ri laleng atimmu, ‘Nigana ménré ri surugaé?’ (bettuwanna tiwii Kristus nonno),

7iyaré’ga, ‘Nigana matu nonno ri linona tau maté?’ (bettuwanna makkai Kristus ménré polé ri amaténgngé)."

8Akkatana iyanaritu makkuwaiyé, "Iyaro karéba polé ri Allataala macawé’é senna’ ri iko; ri témummu sibawa ri laleng atimmu." Iyanaro karéba iya riyappallebbangngé idi; karéba makkedaé harusu’i tauwé mateppe’ lao ri Yésus Kristus.

9Saba’ rékko mangakui Saudara sibawa témunna makkedaé "Yésus ritu Puwang," sibawa mateppe’i Saudara ri laleng atinna Saudara makkedaé Allataala pura patuwoi Yésus polé ri amaténgngé, salama’i matu Saudara.

10Nasaba mateppe’i tauwé sibawa atinna, angkanna Allataala tarimai selaku tau iya simadécéngengénna sibawa Allataala. Nasibawang témunna tauwé mangakui, angkanna ripassalama’.

11Ri laleng Kitta’é tarokii, "Sininna tau iya mateppe’é dé’ naripakacélé."

12Iyaro kajajiyangngi lao ri sininna tauwé, saba’ dé’ gaga assilaingenna tau Yahudié sibawa tau bangsa laingngé. Allataala iya séddiéro iyanaritu Puwang untu’ sininna tauwé. Mabbéréi barakka iya tabbollompollongngé lao ri sininna tauwé iya méllauwé pattulung ri Aléna.

13Ri laleng Kitta’é tarokii, "Sininna tauwé iya goraé mangobbi lao ri Puwangngé, salama’i matu."

14Iyakiya pékkugiwi tauwé naulléi mangobbi lao ri Puwangngé rékko dé’pa mennang namateppe’? Sibawa pékkugiwi mennang naulléi mateppe’ lao ri Puwangngé rékko dé’ mennang naéngkalingai passalenna Aléna? Makkuwatoro, pékkugiwi mennang naulléi maréngkalinga passalenna Puwangngé, rékko dé’gaga mabbirittangngi?

15Sibawa pékkugi tauwé naulléi tiwii iyaro karébaé rékko dé’ mennang narisuro? Ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaéwé, "Temmaka kessinna apolénna sining tau iya tiwié Karéba Madécéng polé ri Allataala!"

16Iyakiya dé’ nasininna tauwé tarimai Karéba Madécéngngéro. Saba’ makkedai Yésaya, "Puwang, nigana mateppe’ ri karébatta?"

17Iyanaro saba’na namancaji mateppe’ sining tauwé nasaba naéngkalingai mennang karébaé, na iyaro karébaé naéngkalingai nasaba engka tau mabbirittangngi passalenna Kristus.

18Iyakiya makkutanaka: Mémegga mennang dé’pa naéngkalingai iyaro karébaé? Tentu purani! Saba’ ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaé, "Mengngoni saddanna mennang ri sininna linoé, ada-adanna lettu’ni ri cappa’na linoé."

19Makkutanasika: Dé’paga naissengngi bangsa Israélié? Leppessangngi siya iyaro pakkutanaé Musa bunge’ baliwi. Makkedai Musa, "Makkuwaiyé adanna Allataala, ‘Uwébbuko matu mangémpuru lao ri séddié bangsa iya tenniyaé umma’ sibawa Uwébbuko matu macai lao ri séddié bangsa iya madonggoé.’"

20Lebbi baranipasi Yésaya. Makkedai, "Makkuwanié adanna Allataala, ‘Sining tau iya dé’é nasappa-Ka, naruntu’na; sibawa Uwappaitangngi alé-Ku lao ri mennang iya dé’é nakkutanangngi passalek-Ku.’"

21Iyakiya passalenna bangsa Israélié makkedai Yésaya, "Makkuwanié adanna Allataala, ‘Puppu esso Uloro’i limak-Ku lao ri riséddié bangsa iya matedde atié sibawa dé’é namatinulu.’"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran