Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 4 >> 

1Rékko makkuwaitu, aga wedding ripowada passalenna Abraham, néné-nénéna bangsata? Pékkugi pangalamanna?

2Rékko gau’-gau’ iya napogau’é nassabariwi Allataala natarimai selaku tau iya pésennangiyéngngi atinna Allataala, engka tona alasang ri aléna untu’ mammingki-mingki. Iyakiya dé’ naulléi mammingki ri yolona Allataala.

3Ri laleng Kitta’é tarokii, "Mateppe’i Abraham lao ri Allataala, nasaba atepperennaé ritarimai ri Allataala selaku tau iya pésennangiyéngngi atinna Allataala."

4Tau majjamaé, tarimai gaji; na gajinna dé’ nangga’i selaku séuwa pabbéré, saba’ iyaro mémeng ha’na.

5Iyakiya engka tau iya dé’é nataggattung ri usahana aléna; nappaddettangengngi aléna ri Allataala iya pannessaéngngi tau madosaé leppe’i polé ri asalangngé. Situru teppe’naro nallalengiwi Allataala natarimai tauwéro selaku tau iya pésennangiyéngngi atinna Allataala.

6Makkuwatoro pallolongenna Daud; iyanaro saba’na nawérékkadaiwi salama’ masennangngi lao ri tau iya ritarimaénna ri Allataala selaku tau iya pésennangiyéngngi atinna Allataala, sibawa dé’na Allataala najampangiwi sining pangkaukenna tauwéro. Makkeda makkuwaiyé Daud,

7"Masennangngi tau iya riyaddampengengngé sining asalanna sibawa dosa-dosana purani nakuburu’ Allataala!

8Masennangngi tau iya dé’é narituntu’ dosa-dosana ri Puwangngé!"

9Aga iyaé ada-ada masennangngé ripattujui bawang lao risining tau iya turusiyéngngi peraturang sunna’é bawang? Iyaré’toga lao ri tau iya dé’é naturusiwi peraturang sunna’é? Purani ripowada ri yolona, makkedaé ritarimai Abraham ri Allataala selaku tau iya pésennangiyéngngi atinna Allataala, nasaba mateppe’i Abraham ri Allataala.

10Namaraganna Allataala napannessai iyaro gau’é? Riwettu dé’napa iyaré’ga puranana Abraham risunna? Mémeng riwettu dé’napa narisunna’, tenniya puranana.

11Ri munriwi risunna, sibawa iyaro sunna’na banna selaku tanrang makkedaé Allataala pura tarimai selaku tau iya pésennangiyéngngi atinna Allataala, nasaba mateppe’i ri Allataala. Ritarimai ri Allataala riwettu dé’napa naccowériwi peraturang sunna’é. Sibawa Abraham mancaji ambo’i secara baténg lao ri sininna tau iya mateppe’é ri Allataala, sibawa iya nassabariyé pura ritarimai ri Allataala selaku tau iya pésennangiyéngngi atinna Allataala, namuni mennang dé’ naccowériwi peraturang sunna’é.

12Ambo’ baténna towi Abraham untu’ sining tau iya maccowériyéngngi peraturang sunna’é. Ambo’ baténnai mennang tenniya bawang nasaba naccowériwi mennang peraturang sunna’é, iyakiya nasaba tuwo towi mennang sibawa mateppe’na lao ri Allataala, pada-padato Abraham riwettu dé’napa naccowériwi peraturang sunna’é.

13Majjanciwi Allataala lao ri Abraham sibawa wija-wijanna makkedaé iyaé linoé mancajiwi matu appunnangenna Abraham. Majjanci makkuwairo Allataala tenniya nasaba matinului Abraham ri hukkunna agama Yahudié, iyakiya nasaba mateppe’i lao ri Allataala angkanna ritarimai ri Allataala selaku tau iya pésennangiyéngngi atinna Allataala.

14Saba’ rékko banna sining tau iya matinulué lao ri hukkunna agama Yahudié bawang iya tarimaéngngi matu aga najjanciyang Allataala, teppe’é lao ri Allataala dé’ sises-sisenna nakkéguna, sibawa jancinna Allataala dé’tona nallise.

15Hukkunna agama Yahudié napapoléi pahukkungenna Allataala, iyakiya rékko dé’gaga hukkung-hukkung, dé’to gaga pelanggarang.

16Jaji iyaro jancinna Allataala siturui teppe’na tauwé lao ri Allataala. Mancajiwi iyaro séddi boro’ lao ri sininna wija-wijanna Abraham makkedaé iyaro jancié riwéréngngi mennang selaku séddi pabbéré polé ri Allataala iya cuma-cumaé; tenniya bawang lao ri mennang iya matinulué lao ri hukkunna agama Yahudié bawang, iyakiya laoto ri mennang iya mateppe’é ri Allataala pada-pada Abraham mateppe’ lao ri Aléna. Saba’ Abraham iyanaritu ambo’ta maneng secara baténg.

17Saba’ makkeda makkuwaiyé Allataala lao ri Abraham, "Purano upancaji ambo’ untu’ maéga bangsa." Makkuwaniro Allataala mabbéréyangngi iyaro jancié lao ri Abraham. Namateppe’i Abraham lao ri Aléna. Aléna ritu Allataala iya patuwoéngngi tau maté; Alénato Allataala iya makkedaé bawang nanaébbui aga iya dé’é naengka mancaji engka.

18Abraham maddennuwang bawang matteru sibawa mateppe’ namuni dé’na gaga paddennuwanna. Rimakkuwannanaro mancajiwi ambo’na maéga bangsa. Pada-pada tarokié ri laleng Kitta’é, "Mancajiwi matu maéga senna’ wija-wijammu."

19Iyaro Abraham wettué dé’na akkullénna mappunnai wijanna, saba’ macowa senna’ni sibawa umuru’na nacawékini sératu taung; makkuwatoro Sara, bainénaro, manangngi. Iyakiya teppe’na Abraham dé’ nakurang.

20Tette’i mateppe’ sibawa dé’ nakaléwa’-léwa’ lao ri jancinna Allataala. Mala teppe’na pancajiwi tattamba mawatang, angkanna napojiwi Allataala.

21Mateppe’ senna’i makkedaé naulléi Allataala pogau’i aga iya pura Najjanciyangngé.

22Iyanaro saba’na naritarima Abraham ri Allataala selaku tau iya sennangiyéngngi atinna Allataala.

23Ada-ada "ritarimai selaku tau iya sennangiyéngngi atinna Allataala" riyokii tenniya untu’ alé-aléna Abraham bawang,

24iyakiya untu’ idi’to. Ritarima tokki matu selaku tau iya puraé sennangi atinna Allataala, nasaba mateppe’ki lao ri Allataala iya patuwoéngngi Yésus, Puwatta, polé ri amaténgngé.

25Iyaro Yésus purani riyabbéréyang untu’ riyuno nasaba dosa-dosata; nainappa napatuwo paimeng Allataala untu’ nallalengiki simadécéngeng paimeng sibawa Allataala.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran