Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 13 >> 

1Iyanaé pasenna Allataala, iya natarimaé Yésaya ana’ Amos passalenna Babél:

2Pallebba’i bandéra musué ri tompo’na bulu-bulu iya makellué! Gorano lao risining prajuri’é, sibawa paénré’i limammu kuwammengngi nagasai mennang pintu-pintu gerbanna kota iya matempoéro.

3Purani naobbi PUWANGNGE pejuwang-pejuwang Napiléna. Baraniwi mennang, natepperi aléna sibawa wedding riyattuwang. PUWANGNGE suroi mennang untu’ hukkungngi sining tau iya nakennaé cai-Na.

4Engkalingai oni marukkaé ri bulué, pada-pada oni addeppungenna tau iya maéga senna’é. Engkalingai arukkanna sining akkarungengngé sibawa bangsa-bangsa iya mattengngangngé maddeppungeng. PUWANG Iya Pommakuwasaé paréssai pasukang musué.

5Poléi mennang ri wanuwa-wanuwa iya mabélaé ri cappa-cappa linoé. Ri laleng caina PUWANGNGE napakéi mennang untu’ paccappui sininna linoé.

6Mpatinno nasaba essona PUWANGNGE macawé’ni, iyanaritu esso abinasang iya napapolé PUWANG Iya Pommakuwasaé.

7Tungke tau napéneddingiwi kapé limanna sibawa ateddéngeng abaraningenna.

8Nakenna manengngi matu mennang tau iya maseroé, sibawa maggulicci mapeddi pada-pada makkunrai iya mattengngangngé mémmana. Sisulléi matu mennang siita sibawa manenneng, macella rupanna nasaba masirii.

9Poléi matu essona PUWANGNGE, na ri essoéro napallessui caina PUWANGNGE sibawa cai-Na iya maseroé. Mancaji padang makabuttui matu linoé, sibawa tungke tau madosaé binasai matu.

10Tungke wéttowingngé sibawa atu wéttowingngé mappésauwi matu mattappa; mapettangngi matu mata essoé ri wettunna mompo, sibawa kétengngé dé’ naccahayana matu.

11Makkedai PUWANGNGE, "Maélo-Ka hukkungngi linoé nasaba jana, sibawa sining tau majaé nasaba dosa-dosana mennang. Tungke tau matempoé Upakariyawai matu, tau maboroé sibawa mabecco’é Uhukkungngi matu.

12Tau iya ripassalama’é céddé senna, lebbi jarangngi mennang naiya ulaweng tuléngngé.

13Uwébbui matu ténré langié sibawa taggottang linoé polé ri onronna ri esso Uwappaitanna cai-Ku, PUWANG Iya Pommakuwasaé.

14Tau laing iya monroé ri Babél massara-sarangngi matu sibawa lari lao ri wanuwanna tungke-tungke. Pada-padai mennang jonga iya lariyé polé ri paddengngengngé, iyaré’ga bimbala makkonrong iya dé’é nappunnai pakkampi.

15Nigi-nigi ritikkeng rigajangngi matu gangka maté.

16Nasabbingngi matu mennang ana’-ana’lolona rireppo, rirampo sining bolana sibawa rigau’ maja sining bainéna."

17Makkedai PUWANGNGE, "Upakédoi matu bangsa Madaié untu’ gasai Babél. Dé’ nawedding mennang risogo sibawa péra’ iyaré’ga ulaweng.

18Nasibawang usona sibawa panana naunoi matu mennang sining tau maloloé. Dé’ mennang nasayangngi ana’loloé sibawa dé’ namaséiwi anana’é.

19Polé ri sininna akkarungengngé, iyaro Babél kaminang magello sibawa mancajiwi abangkakennai pabbanuwana. Iyakiya Iyya, PUWANG, mancuru’i matu, pada-pada puraé Upogau’ lao ri Sodom sibawa Gomora.

20Dé’ muwi séddi tau monrona matu kuwaro. Dé’gaga tau Arab passollé iya pasangngéngngi kémana ri onrongngéro, sibawa dé’gaga pakkampi iya tiwié matu bémbé bimbala’na untu’ mabbella kuwaro.

21Iyaro onrongngé naonroiwi matu olokolo maliyaé. Massarangngi matu kacoci’é risining bolana mennang, sibawa manu’-manu’ untaé monroi matu kuwaro. Kanja-kanjai matu bémbé-bémbé liyaé ri yelle ruttungenna.

22Bokkana asu ale’é sibawa sarigalaé maddalenrungngi matu polé risining bénténgngé sibawa sining saorajana Babél. Wettu ancurukenna mawé’ni narapi sibawa wettunna dé’ naripasorona."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel