Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 1 >> 

PERSIAPAN MENDJELANG JESUS MUNTJUL 1 MUNTJULNJA JOANES PEMANDI (MT. 3:1-12; LK. 3:1-20)

1Inilah permulaan Kabar-gembira Jesus Kristus, Putera Allah.

2Sebagaimana tersurat dalam Kitab Nabi Isaias, jakni: Aku mengutus pesuruhKu mendahuluiMu, untuk merintis djalan bagiMu,

3suara seorang jang berseru dipadang gurun: sediakanlah djalan Tuhan, luruskanlah segala lorongNja,

4maka muntjullah Joanes dipadang gurun dan mempermandikan orang, memaklumkan permandian pertobatan untuk pengampunan dosa.

5Semua orang Judea dan segala penghuni Jerusalem keluar mendapatkan dia, dan sambil mengaku dosa-dosanja, mereka dipermandikan olehnja didalam sungai Jordan.

6Adapun Joanes itu pakaiannja dari bulu unta, ikat-pinggangnja dari kulit binatang dan makanannja belalang dan madu hutan. Ia memaklumkan, katanja:

7Kemudian dari aku akan datang jang lebih kuasa dari aku, dan tunduk membuka tali kasutNjapun, aku tidak lajak.

8Aku mempermandikan kamu dengan air, tetapi Ia akan mempermandikan kamu dengan Roh Kudus.

JESUS DIPERMANDIKAN OLEH JOANES (MT. 3:13-17; LK. 3:21-22)

9Pada masa itu Jesus datang dari Nazaret didaerah Galilea, dan dipermandikan oleh Joanes didalam air Jordan.

10Maka pada ketika Ia naik dari air, tampaklah kepadaNja langit terbuka dan Roh berupa burung merpati turun keatasNja.

11Dan kedengaranlah suatu Suara dari surga sabdaNja: Engkaulah PuteraKu jang tertjinta, kepada Dikau Aku berkenan.

JESUS DIGODA OLEH SETAN (MT. 4:1-11; LK. 4:1-13)

12Segera sesudah itu Ia didorong oleh Roh pergi kepadang gurun.

13Dan Ia tinggal dipadang gurun empat puluh hari lamanja, lalu Ia digoda oleh setan. Ia tinggal disana bersama-sama dengan binatang-binatang buas, dan Malaekat-malaekat datang melajaniNja.

JESUS DI GALILEA JESUS KE GALILEA (MT. 4:12-17; LK. 4:14-15)

14Sesudah Joanes dipendjarakan datanglah Jesus ke Galilea untuk memaklumkan Kabar-gembira tentang Keradjaan Allah.

15Ia bersabda: Waktunja sudah sampai, Keradjaan Allah sudah dekat; hai kamu sekalian; bertobatlah dan pertjajalah akan Kabar-gembira itu.

MURID-MURID PERTAMA DIPANGGIL (MT. 4:18-22; LK. 5:1-11)

16Ketika Ia berdjalan menjusur tepi tasik Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, jang sedang melabuhkan pukatnja ditasik, sebab mereka nelajan.

17Berkatalah Jesus kepada mereka: Ikutlah Aku dan Aku akan mendjadikan kamu pemukat-pemukat manusia.

18Maka segera merekapun meninggalkan pukat dan mengikuti Jesus.

19Setelah berdjalan sedikit lebih djauh lagi, dilihatnja Jakobus anak Zebedeus dan Joanes, saudara Jakobus, diatas perahu sedang memperbaiki pukat.

20Merekapun dipanggilNja; lalu mereka meninggalkan bapanja Zebedeus dan orang-orang upahan dalam perahu dan mengikuti Jesus.

JESUS MENGADJAR DI KAFARNAUM (LK. 4:31-37)

21Kemudian mereka pergi ke Kafarnaum dan pada hari Sabat Ia masuk kesinagoga, lalu mengadjar.

22Semua orang mengagumi pengadjaranNja, sebab Ia mengadjar sebagai seorang jang berkekuasaan dan tidak seperti para ahli taurat.

23Ketika itu ada disinagoga seorang jang kerasukan roh djahat. Dia%%berteriak katanja:

24Apakah urusanMu dengan kami, hai Jesus dari Nazaret? Engkau datang membinasakan kami. Saja tahu siapa Engkau itu: Engkaulah Jang-Kudus dari Allah!

25Tetapi Jesus menghardik dia, katanja: Diamlah engkau, keluarlah dari orang ini!

26Lalu roh djahat itu mengentak-entak dia dan sambil mendjerit keras ia keluar dari padanja.

27Maka takdjublah semua orang dan seorang berkata kepada seorang: Apa itu? Adjaran baru jang berkuasa. Ia memberi perintah kepada roh djahat, dan diapun patuh kepadaNja.

28Maka namaNja dimasjurkan kemana-mana diseluruh Galilea.

PENJEMBUHAN DALAM RUMAH PETRUS (MT. 8:14-17; LK. 4:38-41)

29Dari sinagoga Ia langsung pergi kerumah Petrus dan Andreas, bersama dengan Jakobus dan Joanes.

30Mentua Petrus sedang sakit demam dan segera orang memberitahukan hal itu kepada Jesus.

31Lalu Jesus masuk, dan sambil memegang tangannja Ia membangunkannja, dan pada ketika itu djuga demampun lenjap, lalu ia melajani mereka.

32Diwaktu sendja sesudah matahari terbenam, orang membawa kepadaNja segala orang sakit dan jang kerasukan setan.

33Seluruh isi kota berkumpul dimuka pintu.

34Banjak orang dengan bermatjam-matjam penjakit disembuhkanNja dan dari banjak orang pula diusirNja roh-roh djahat. Tetapi Ia tidak membiarkan roh-roh itu berkata, sebab mereka kenal akan Dia.

MUKDJIZAT-MUKDJIZAT LAIN LAGI DI GALILEA (LK. 4:42-44)

35Pagi-pagi buta Ia bangun, lalu keluar dan pergi kesuatu tempat sunji hendak sembahjang.

36Tetapi Simon beserta kawan-kawannja menjusul

37dan setelah bertemu, mereka berkata kepadaNja: Semua orang mentjari Engkau.

38Tetapi Ia berkata kepada mereka: Marilah kita berdjalan ketempat lain, kedusun-dusun jang dekat itu, supaja disitu djuga Aku mengadjar. Sebab untuk maksud itupun Aku keluar.

39Lalu Ia berkeliling diseluruh daerah Galilea sambil memaklumkan Kabar-gembira dalam sinagoga-sinagoga mereka dan mengusir segala roh djahat.

SEORANG BERKUSTA DISEMBUHKAN (MT. 8:1-4; LK. 5:12-14)

40Dan datanglah seorang berkusta kepadaNja dan sambil berlutut dihadapanNja ia bermohon: Djikalau Tuan mau, Tuan dapat membersihkan saja.

41Jesus merasa belas kasihan akan dia, mengulurkan tanganNja, menjentuh dia dan bersabda: Aku mau; djadilah bersih.

42Dan ketika itu djuga lenjaplah kusta dari padanja dan bersihlah ia.

43Dan segera Jesus menjuruh dia keluar dan melarang dengan keras:

44Ingatlah baik-baik, djanganlah hal ini kautjeriterakan kepada siapapun djuga, melainkan pergilah tundjukkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pembersihanmu sebagaimana diwadjibkan oleh Moses, guna mendjadi bukti bagi mereka.

45Tetapi baru sadja ia keluar mulailah ia mentjeriterakan dan menjiarkan peristiwa itu, sehingga Jesus tidak dapat memasuki suatu kota dengan njata-njata dan terpaksa tinggal diluar, ditempat-tempat jang sunji. Namun dari segala pihak orang datang kepadaNja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran