Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 11 >> 

JESUS DIELU-ELUKAN KE JERUSALEM (MT. 21:1-11; LK. 19:28-40; JO. 12:12-19)

1Tatkala mereka mendekati Jerusalem dan sudah hampir sampai ke Betfage dan Betania dilereng bukit Zaiton, Jesus menjuruh dua murid mendahuluiNja.

2Ia berpesan kepada mereka: Pergilah kedusun dihadapan kamu, dan serta masuk kesitu segera kamu akan mendapati seekor anak keledai tertambat, jang belum pernah dikendarai seorangpun. Bukalah talinja dan bawalah kemari.

3Dan kalau orang berkata kepadamu: Kamu buat apa? katakanlah: Tuan memerlukannja dan akan segera mengembalikannja.

4Maka pergilah mereka dan didapatinja anak keledai itu tertambat diluar, dekat pintu didjalan dan mereka membuka talinja.

5Orang jang berdiri disitu berkata kepada mereka: mengapa kamu melepaskan keledai itu?

6Mereka mendjawab seperti jang dipesan oleh Jesus, lalu mereka dibiarkan.

7Merekapun menuntun keledai itu kepada Jesus dan meletakkan pakaian mereka sendiri diatas punggung keledai itu, lalu Jesus naik keatasnja.

8Banjak orang menghamparkan pakaiannja didjalan, jang lain memotong daun-daunan diladang.

9Dan orang-orang jang berdjalan dimuka dan jang mengikut dari belakang bersorak-sorak:

10Hosana: Terpudjilah jang datang atas nama Tuhan, terpudjilah keradjaan Bapak David jang kini tiba. Hosana ditempat jang tinggi.

11Demikianlah Jesus masuk kekota Jerusalem, dan sesampai dikenisah Ia menindjau keadaan disitu, lalu pergi ke Betania bersama dengan keduabelas muridNja, sebab hari sudah mulai sendja.

POHON ARA DIKUTUKI (MT. 21:18-19)

12Pada keesokan harinja, setelah berangkat dari Betania, Jesus merasa lapar.

13Dan tampak kepadaNja dari djauh sebatang pohon ara jang berdaun. Ia pergi kesana hendak mentjari buah-buah padanja. Tetapi sesampai disitu tak ada jang dilihatNja selain daun-daun belaka, karena musim buah ara belum sampai

14Iapun berkata kepada pohon itu: sampai kekal tiada orang makan buah-buah dari padamu lagi. Perkataan itu kedengaran oleh murid-murid.

RUMAH ALLAH IALAH RUMAH SEMBAHJANG (MT. 21:12-17; LK. 19:45-48)

15Kemudian mereka tiba di Jerusalem. Jesuspun masuk kenisah dan mulai mengusir semua orang jang sedang berdjual-beli dalam kenisah. Medja-medja orang penukar uang dan kursi-kursi orang pendjual burung merpati ditumbangkanNja.

16Dan lagi tidak dibiarkanNja seorang memikul barang melintasi kenisah.

17Ia mengadjari mereka, sabdaNja: Bukankah ada tertulis: RumahKu harus disebut rumah sembahjang bagi sekalian bangsa? Tetapi kamu mendjadikannja gua penjamun.

18Setelah peristiwa itu terdengar oleh imam-imam besar dan ahli-ahli taurat, mereka mentjari suatu akal hendak membunuhNja, tetapi mereka takut kepadaNja, sebab segenap rakjat sangat mengagumi adjaranNja.

KEPERTJAJAAN JANG BERKUASA (MT. 21:20-22)

19Sebab hari sudah larut mereka meninggalkan kota.

20Dan pagi hari sambil berlalu mereka melihat pohon ara itu kering sampai pada akarnja.

21Petrus teringat dan berkata kepada Jesus: Rabi, lihatlah pohon ara jang telah Kaukutuki itu sudah kering.

22Jesus bersabda: Pertjajalah kepada Allah.

23Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: Barang siapa berkata kepada gunung ini: Angkatkanlah dirimu dan djatuhkanlah dirimu kedalam laut, asal tiada ia bimbang dalam hatinja, melainkan pertjaja teguh bahwa akan djadi menurut perkataannja, maka akan djadi benar-benar.

24Karena itu Aku bersabda kepadamu: Barang apa jang kamu minta dalam berdoa, pertjajalah bahwa itu sudah kamu terima maka akan diberikan kepadamu.

25Apabila kamu hendak berdoa sedang kamu menaruh sesuatu dalam hati terhadap seseorang, ampunilah dia, supaja dosamupun diampuni oleh Bapamu disurga.

26(Tetapi djika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu disurgapun tidak mengampuni dosamu).

DARI MANAKAH KEKUASAAN JESUS (MT. 21:23-27; LK. 20:1-8)

27Lalu kembalilah mereka ke Jerusalem. Sedang Jesus berdjalan-djalan dalam kenisah, datanglah imam-imam besar, ahli-ahli taurat dan orang tua-tua kepadaNja

28dan berkata: Manakah kewenanganMu melakukan semua ini? Siapakah memberi Engkau kuasa bertindak demikian?

29Jesus bersabda kepada mereka: Akupun hendak memadjukan kepada kamu satu pertanjaan, dan setelah kamu mendjawab, Aku akan mengatakan kepadamu, dari mana Aku mendapat kewenangan melakukan semuanja ini.

30Permandian Joanes itu berasal dari surga atau dari manusia? Tjoba kamu mendjawab.

31Merekapun timbang-menimbang, dan berkata: Djika kita katakan dari surga, Ia akan berkata: Apa sebab kamu tidak pertjaja kepadanja?

32Tetapi djikalau kita katakan dari manusia....? Mereka itu takut akan rakjat, sebab semua orang memandang Joanes seorang nabi.

33Merekapun mendjawab: Kami tidak tahu. Maka bersabdalah Jesus kepada mereka: kalau begitu Aku tidak mengatakan kepada kamu, dari mana Aku mendapat kewenangan melakukan semua ini.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran