Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 89 >> 

89 DOA UNTUK PEMULIHAN TACHTA DAWUD (88)

1(89-1) Maskil, Etan Si Azrahi. (89-2) Aku hendak menjanjikan kerelaan Jahwe se-lama2nja, turun-temurun mulutku hendak memaklumkan setiaMu.

2(89-3) Sebab Engkau telah berkata: "Kerelaan dibangunkan untuk selamanja." Bagaikan langit tetaplah setiaMu bagi mereka.

3(89-4) "Aku telah mengikat perdjandjian dengan kepilihanKu, Aku telah bersumpah kepada Dawud, hambaKu:

4(89-5) 'Aku akan menetapkan keturunanmu se-lama2nja, dan mempertahankan tachtamu turun-temurun." Selah

5(89-6) Langit memudji keadjaibanMu, ja Jahwe, dan kesetiaanMu dalam perhimpunan para sutjiMu.

6(89-7) Siapa didalam mega dapat bertanding dengan Jahwe, siapa dari antara putera2 Allah menjamai Dia?

7(89-8) Dahsjatlah Allah dalam dewan para sutji, agung dan mengerikan, melebihi segala dikelilingNja.

8(89-9) Jahwe, Allah balatentara, siapakah jang seperti Engkau? Kuasalah Engkau, Jah, dan setiaMu mengelilingi Engkau.

9(89-10) Engkaulah menguasai keangkuhan laut, bila gelombang2nja bergelora, maka Engkaulah jang meneduhkannja.

10(89-11) Rahab telah Kauhantjurkan bagaikan bangkai, dengan lenganMu jang kuasa Kautjerai-beraikan para seteruMu.

11(89-12) KepunjaanMulah langit, kepunjaanMulah bumi, djagat dan segala isinja, Engkaulah jang mengalaskannja.

12(89-13) Utara dan Selatan, Kaulah jang mentjiptakannja, karena namaMu bersorak-sorailah Tabor dan Hermon.

13(89-14) PadaMulah lengan jang berkuasa, tanganMu perkasa, luhurlah tangankananMu.

14(89-15) Keadilan dan hukumlah alas tachtaMu, kerelaan dan kesetiaan melangkah dihadapanMu.

15(89-16) Berbahagialah bangsa jang tahu akan bersorak-gembira, mereka berdjalan, Jahwe, dalam tjahaja wadjahMu!

16(89-17) Demi namaMu se-hari2 mereka bersukatjita, dan membesarkan dirinja demi kedjudjuranMu.

17(89-18) Sebab Kaulah gilang kekuatan mereka, dan berkat kenanMu tinggilah tanduk kami.

18(89-19) Sebab dari Jahwelah asal perisai kita ini, dari Sang Kudus Israil, radja kita!

19(89-20) Sekali waktu Engkau telah berfirman dalam penglihatan, dan berkata kepada para mursjidMu: "Aku telah suka akan seorang pemuda lebih daripada akan seorang lasjkar dewasa, (dan) mendjundjung seorang pilihan dari umat.

20(89-21) Aku telah mendapat Dawud, hambaKu, Aku telah mengurapinja dengan minjak sutjiKu,

21(89-22) dan tetaplah tanganKu menjertainja, dan lenganKupun menguatkannja.

22(89-23) Ia tiada 'kan ditipu musuh, pendjahat tiada 'kan ber-sewenang2 terhadapnja.

23(89-24) Lawan2nja akan Kuremukkan dihadapannja, dan segala pembentjinja akan Kuhantam.

24(89-25) SetiaKu dan kerelaanKu akan menjertai dia, atas namaKu tanduknja akan mendjulang.

25(89-26) Dan tangannja akan Kurentangkan diatas lautan, dan tangankanannja diatas segala sungai.

26(89-27) Ia akan menjebut Aku: "Bapakulah Engkau, Allahku dan padas penjelamatanku!"

27(89-28) Maka Aku akan mendjadikan dia anak sulung, jang terunggul diantara segala radja bumi.

28(89-29) Selamanja Aku akan menaruh relaKu baginja, dan perdjandjianKu akan teguh setia kepadanja.

29(89-30) Dan keturunannja akan Kubuat kekal, dan tachtanja sepandjang umur langit.

30(89-31) Kalau putera2nja meninggalkan TauratKu, dan tidak berdjalan menurut hukum2Ku;

31(89-32) kalau ketetapan2Ku ditjemarkan mereka, dan perintah2Ku tiada dipeliharanja,

32(89-33) maka Aku akan mengundjungi pelanggarannja dengan tjemeti, dan kedjahatannja dengan siksa bermatjam-ragam.

33(89-34) Tetapi kerelaanKu tiada akan Kutarik daripada mereka, tiada pula Aku mentjedera setiaKu.

34(89-35) Aku tidak akan mentjemarkan perdjandjianKu, tidak pula akan Kuubah utjapan bibirKu.

35(89-36) Sekali Aku telah bersumpah demi kesutjianKu, sungguh, Aku tiada hendak membohongi Dawud.

36(89-37) Keturunannja akan tetap selamanja dan tachtanja akan seperti matahari dihadapanKu;

37(89-38) bagaikan bulan ia tetap selamanja, laksana saksi setia dimega."Selah

38(89-39) Namun Engkau telah menolak dan mentjampakkan, sangatlah Engkau murka terhadap Jang Kauurapi.

39(89-40) Kautinggalkan perdjandjian dengan hambaMu, kuluknja Kautjemarkan sampai ketanah.

40(89-41) Segala pagar temboknja Kauterobos, segala kota bentengnja Kaurubuhkan djadi puing.

41(89-42) Semua jang lalu didjalan mendjarahi dia, dia didjadikan tjertjaan bagi tetangganja.

42(89-43) Engkau telah meninggikan tangankanan lawan2nja, Engkau telah menjukakan segala musuhnja.

43(89-44) Matapedangnja telah Kausalahkan, dan tiada Kaukukuhkan dia dalam pertempuran.

44(89-45) Tongkatnja telah kaupatahkan, tachtanja Kautjampakkan ketanah.

45(89-46) Masa remadjanja telah Kaupersingkat, dan Kauliputi dia dengan hinaan.Selah

46(89-47) Sampai bilakah Engkau, Jahwe, masih menjembunjikan diriMu? Sampai penghabisan? amarahMu akan tetap bernjala bagaikan api?

47(89-48) Ingatlah, ja Tuhan, pendeknja hidup ini, betapa rapuhnja Kautjiptakan semua anak-manusia.

48(89-49) Siapakah orangnja, jang hidup dan tiada melihat maut, jang dapat menarik djiwanja dari tjakar pratala? Selah

49(89-50) Dimanakah, Tuhan, sekarang kerelaanMu jang dahulu, jang telah Kausumpahkan kepada Dawud demi setiaMu?

50(89-51) Ingatlah, Tuhan, akan tjelaan hamba2Mu; kubawa dalam haribaanku penghinaan segala bangsa,

51(89-52) jang dengannja mereka menistakan, ja Jahwe, menistakan djedjak2 dari Jang Kauurapi.

52(89-53) Terpudjilah Jahwe selamanja! Amin! Amin!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 89 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran