Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 7 >> 

MASMUR 7; Gusti Allah iku Hakim kang adil

1Kidung pasambat anggitane Sang Prabu Dawud, kang dikidungake konjuk marang Sang Yehuwah, marga saka tembunge Kusy, wong Benyamin. (7-2) Dhuh Yehuwah, Gusti kawula, Paduka ingkang kawula suwuni pangayoman, mugi karsaa ngluwari kawula saking sakathahipun tiyang ingkang ngoyak-oyak kawula, kawula mugi Paduka luwari,

2(7-3) supados sampun ngantos nubruk kawula kadosdene singa, sarta nyered kawula, saha boten wonten ingkang nguwalaken.

3(7-4) Dhuh Yehuwah, Gusti kawula, manawi kawula tumindak makaten: manawi tangan kawula nindakaken kaculikan,

4(7-5) manawi kawula damel piawon dhateng tiyang ingkang tepangipun sae kaliyan kawula, utawi mitunani tiyang ingkang nyatru kawula tanpa sabab,

5(7-6) manawi makaten, mugi kawula kabujenga ing mengsah ngantos kacepeng, lajeng gesang kawula dipun idak-idaka ing siti, saha kaluhuran kawula kapendhema ing lebu. (Selah)

6(7-7) Dhuh Yehuwah, mugi karsaa jumeneng ing salebeting bebendu Paduka, mugi karsaa jumeneng nadhahi pangigit-igitipun tiyang ingkang sami nglawan dhateng kawula, mugi Paduka wungu mitulungi kawula amargi Paduka ingkang mrentahaken pangadilan.

7(7-8) Dene para bangsa kajengipun sami nglempak ngupengi Paduka, Paduka lajeng karsaa lenggah ing sanginggilipun ing papan ingkang inggil.

8(7-9) Sang Yehuwah ngadili para bangsa. Dhuh Yehuwah, mugi Paduka karsaa ngadili kawula, punapa kawula leres, saha punapa kawula tulus eklas.

9(7-10) Mugi-mugi piawoning tiyang duraka sageda mantun, nanging tiyang mursid mugi Paduka santosakaken, Paduka ingkang ndadar manah saha batosing tiyang, dhuh Allah ingkang adil.

10(7-11) Gusti Allah iku tetamengku, kang mitulungi wong kang burus ing ati.

11(7-12) Gusti Allah iku Hakim kang adil, tuwin Allah kang tansah nglairake bebendune.

12(7-13) Manawa wong ora mratobat, Gusti Allah bakal ngasah pedhange, menthang gandhewane, lan kaenerake.

13(7-14) Gegaman ampuh kacawisake kanggo wong mau, jemparinge diurubake.

14(7-15) Lah wong iku ngandhut piala lan ngandheg bilai nuli nglairake cidra;

15(7-16) nuli gawe luwangan, didhudhuk, nanging kecemplung dhewe ing luwangan gaweane mau.

16(7-17) Piala kang ditindakake mau mbalik nempuh endhase dhewe, sarta panganiayane nibani pathake dhewe.

17(7-18) Aku arep ngunjukake panuwun marang Sang Yehuwah amarga saka kaadilane, sarta ngidungake masmur kagem asmane Sang Yehuwah, Kang Mahaluhur.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran