Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 81 >> 

MASMUR 81; Kidungan nalika nganyarake prajanjian

1Kanggo lurah pasindhen. Miturut lagu: Gitit. Anggitane Asaf. (81-2) Padha surak-suraka kagem Gusti Allah, kang dadi kasantosan kita, padha surak-suraka kagem Gusti Allahe Rama Yakub.

2(81-3) Padha ngidunga karo trebangan lan clempungan, kang laras binarung swaraning slukat.

3(81-4) Ngunekna kalasangka ing tanggal sapisan, ing tanggal purnama ing dina riyaya kita.

4(81-5) Amarga bab iku dadi pranatan tumrap bangsa Israel, sarta dadi angger-angger saka Gusti Allahe Rama Yakub.

5(81-6) Kang pinacak dadi pepakon marang Rama Yusuf, nalika Gusti Allah miyos nglurugi tanah Mesir. Aku krungu bangsa kang aku durung tau weruh.

6(81-7) “Pundhake wus Sunuwalake saka anggone memikul, sarta tangane saka ing kranjanging pikulan;

7(81-8) sajroning karubedan sira padha sesambat, Ingsun banjur ngentasake sira, Ingsun nyembadani panyuwunira saka ing pasingidaning gludhug, Ingsun wus nyoba marang sira ana ing sacedhake banyu Meriba. (Selah)

8(81-9) He para umatingSun padha ngrungokna, Ingsun arsa paring pepenget marang sira; he Israel, manawa sira gelem ngrungokake marang dhawuhingSun.

9(81-10) Ing tengahira aja ana allah liyane, sira aja sujud marang allah ngamanca.

10(81-11) Iya Ingsun iki Yehuwah Allahira, kang ngluwari sira saka ing tanah Mesir, cangkemira angapna kang amba, nuli bakal Sunkebaki.

11(81-12) Nanging umatingSun ora ngrungokake marang swaraningSun, sarta Israel ora seneng marang Ingsun.

12(81-13) Mulane banjur Suntogake atine kang wangkot iku, cikben padha nglakoni sakarepe dhewe.

13(81-14) Ah, saupama umatingSun ngrungokake marang dhawuhingSun, saupama Israel ngambah ing dalan pitedahingSun.

14(81-15) Sanalika iku uga mungsuhe mesthi Suntelukake, sarta mungsuhe padha ngrasakake antebing astaningSun.

15(81-16) Para wong kang sengit marang Pangeran Yehuwah, bakal nyembah ndilat sampeyane, lan iki wis dadi nasibe ing salawas-lawase.

16(81-17) Nanging umatingSun bakal Sunparingi mangan gandum kang becik dhewe malah bakal padha Sunwaregi kalawan madu saka ing parang.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 81 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran