Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 83 >> 

MASMUR 83; Pandonga nyuwun pitulungan nglawan mungsuh

1Masmur anggitane Asaf: sawijining kekidungan. (83-2) Dhuh Allah, Paduka mugi sampun kendel mugi karsaa ngandika, saha sampun nganggur, dhuh Allah!

2(83-3) Amargi mengsah Paduka sami gumuruh, tiyang ingkang sami sengit dhumateng Paduka sami nglangak kumethak,

3(83-4) sami ngrantam paekan nglawan Paduka, sarta sami sakuthon badhe nglawan para ingkang Paduka ayomi.

4(83-5) Wicantenipun makaten: “Ayo kita padha nyirnakake bangsa iku supaya jenenge Israel ora kocap maneh!”

5(83-6) Saestu, sampun sami ngrantam kalayan saiyeg, sami damel prajanjian nglawan Paduka:

6(83-7) Para ingkang sami manggen ing kemahipun bangsa Edom, lan Ismael, Moab kaliyan Hagar,

7(83-8) Gebal lan Amon tuwin Amalek, Filisti sesarengan kaliyan tiyang ing Tirus,

8(83-9) ugi Asyur sami manunggil kaliyan tiyang-tiyang wau, sami dados bebantunipun darah Lut. (Selah)

9(83-10) Sedaya punika sami kadamela kadosdene bangsa Midian, kados Sisera tuwin Yabin wonten ing sacelakipun lepen Kisyon,

10(83-11) ingkang sampun sami katumpes wonten ing Endor, sami dados rabuking siti.

11(83-12) Para pangagengipun sami kadamela kados Oreb kaliyan Zeeb, saha sakathahing pemimpinipun kados Zebah lan Salmunah,

12(83-13) ingkang sami wicanten: “Payo padha ngejegi papan-papan padalemaning Allah.”

13(83-14) Dhuh Allah kawula, tiyang punika sami kadadosna kados dhedhak ingkang mabul-mabul, kados mrambut ingkang kabur ing angin.

14(83-15) Kados latu ingkang mbesmi wana, saha kados urubing latu ingkang nggesengaken redi-redi,

15(83-16) sami kaoyaka kaliyan prahara Paduka, tuwin kadamela kaget kaliyan lesus Paduka.

16(83-17) Rainipun sami kasasabana ing wirang, supados sami ngupadosana asma Paduka, dhuh Yehuwah.

17(83-18) Kajengipun sami nandhang wirang sarta kaget ing salaminipun, sami kawirangna saha lejeng sami tumpes,

18(83-19) supados sami sumerepa, bilih namung Paduka ingkang asma Yehuwah, Ingkang Mahaluhur tuwin misesani ing salumahing bumi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 83 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran