Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1863]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 2 >> 

1Maka sebab itoe akoe kasih-inget, jang teroetama dari segala perkara, ija-itoe permintaan doa dan sembajang, dan memoehoen, serta mengoetjap soekoer akan segala orang:

2{Yer 29:7} Akan segala radja dan segala orang jang pegang koewasa, sopaja kita-orang bolih hidoep dengan seneng dan slamat dalem segala pakerdjaan Allah serta dengan toeloes.

3Karna bagitoelah baik dan disoekai Allah, ija-itoe Djoeroe-Slamat kita,

4{Yeh 18:23; 2Pe 3:9} Jang soeka kaloe segala manoesia mendapet slamat, serta dapet taoe sama jang bener itoe.

5{Yoh 17:3; Rom 3:30} Karna Allah tjoema satoe, dan {Gal 3:19; Ibr 9:15} Pengantara di-antara Allah dengan manoesia itoe djoega satoe adanja, ija-itoe Kristoes Jesoes, manoesia itoe,

6{Mat 20:28; Efe 1:7; Kol 1:14} Jang soedah serahken dirinja akan djadi teboesan segala manoesia, ija-itoe soeatoe kasaksian pada masa jang tertantoe;

7Maka dari perkara itoe akoe soedah {Kis 9:15; 13:2; 22:21; Gal 1:16; 2:8; Efe 3:8; 2Ti 1:11} ditantoeken djadi satoe soeroehan dan rasoel, {Rom 1:9; 9:1} demi Kristoes, akoe berkata ini (dengan bener, boekan akoe berdjoesta) lagi sa-orang goeroe dari pertjaja dan kabeneran bagi segala orang kapir.

8Maka sebab itoe akoe maoe segala laki-laki {Yoh 4:21} meminta-doa dimana-mana tampat, {Maz 134:2} serta mengangkat tangan jang soetji, dengan tiada marah atawa bantahan.

9{Tit 2:3; 1Pe 3:3} Dan lagi segala perampoean menghiasi dirinja dengan pakean jang patoet serta dengan maloe dan sopan; djangan dengan klabangan ramboet, dan mas, dan moetiara, atawa pakean jang endah-endah,

10Melainken dengan perboewatan jang baik, saperti patoet sama perampoean jang menoeroet djalan Allah.

11Maka biar itoe perampoean beladjar diam-diam serta dengan segala rendah hati.

12{1Ko 14:34} Tetapi tiada akoe kasih itoe perampoean mengadjar, {Kej 3:16; Efe 5:24} atawa pegang prentah atas lakinja, melainken biar dia berdiam dirinja.

13{Kej 1:27; 2:22} Karna Adam soedah didjadiken doeloe, lantas Hawa.

14{Kej 3:6} Maka boekan Adam itoe kena tipoe, melainken perampoewan itoe soedah kena tipoe sampe dia bersalah.

15Tetapi dia nanti slamat dengan beranak, kaloe dia tinggal selaloe dalem pertjaja dan tjinta dan kasoetjian dengan sopan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel