Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KSKK]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 63 : 1 >> 

KSKK: Siapakah dia itu yang datang dari Edom, berpakaian megah; yang datang dari Bozra berpakaian merah, melangkah dengan kekuatan besar? "Akulah yang menyatakan keadilan, Aku, yang berkuasa menyelamatkan."


AYT: Siapakah dia yang datang dari Edom, dengan mengenakan pakaian berwarna merah dari Bozra? Dia bersemarak dalam pakaiannya, melangkah dalam kebesaran kekuatannya? Dia berjalan dengan kuasanya yang besar. “Akulah yang berbicara dalam kebenaran, berkuasa untuk menyelamatkan.”

TB: "Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar?" "Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan!"

TL: Siapakah dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan tepercik pakaiannya? dia, yang berpakaikan indah-indah serta berjalan dengan perkasanya dan kebesaran kuatnya? Bahwa itulah Aku yang berkata-katakan barang yang benar dan yang berkuasa akan menolong.

MILT: Siapakah ini yang datang dari Edom dengan pakaian merah cerah dari Bozra? Inilah yang dihormati melalui pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. "Akulah yang berbicara dalam kebenaran, berkuasa untuk menyelamatkan."

Shellabear 2010: Siapakah ini yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju merah? Siapakah ini yang semarak pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar? “Akulah itu, yang berfirman dalam kebenaran, yang perkasa untuk menyelamatkan!”

KS (Revisi Shellabear 2011): Siapakah ini yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju merah? Siapakah ini yang semarak pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar? "Akulah itu, yang berfirman dalam kebenaran, yang perkasa untuk menyelamatkan!"

VMD: Siapa yang akan datang dari Edom dari kota Bozra? Pakaiannya berwarna merah. Ia agung dalam pakaiannya. Ia berjalan dengan kuasanya yang besar. Ia berkata, “Aku berkuasa menyelamatkan kamu dan Aku mengatakan kebenaran.”

BIS: "Siapakah dia yang datang dari Bozra di Edom? bajunya merah, pakaiannya semarak; ia berjalan dengan gagah perkasa."

TMV: "Siapakah dia yang datang dari kota Bozra di Edom? Siapakah dia yang berpakaian merah dan berjalan dengan gagah perkasa?" "Dia TUHAN yang berkuasa untuk menyelamatkan. Dia datang untuk mengumumkan kemenangan-Nya."

FAYH: "SIAPAKAH yang datang dari Edom, dari Kota Bozra, dengan mengenakan pakaian merah yang indah? Siapakah yang datang dengan jubah raja dan melangkah dengan sangat perkasa?" "Aku, TUHAN, yang berkata-kata dalam keadilan (telah mengumumkan keselamatanmu); Aku, TUHAN, yang berkuasa menyelamatkan."

ENDE: Siapa dia itu jang datang dari Edom, dari Bosra dengan pakai badju jang merah-lembajung, jang, berselubungkan seri, melangkah penuh kekuatan? Aku, jang dengan djudjur bersabda dan njata besar untuk menjelamatkan.

Shellabear 1912: "Maka siapakah yang datang dari Edom ini dengan pakaiannya yang merah dari Bozra siapakah yaini yang mulia-mulia pakaiannya dan yang berjalan dengan sangat kuasanya." "Bahwa Akulah ini yang berkata-kata dengan kebenaran dan yang gagah akan menyelamatkan."

Leydekker Draft: Sijapatah dija 'ini, jang 'ada datang deri pada 'Edawm, jang tapertjikh kajin-kajinnja deri pada Botsra? dija 'ini jang terhijas dengan pakejannja? jang ber`angkat dengan besar khowatnja? 'akulah dija jang berkata-kata dengan szadalet, jang berkawasa 'akan melepaskan.

AVB: Siapakah ini yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju merah? Siapakah ini yang semarak pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang hebat? “Akulah itu, yang berfirman dalam perbenaran, yang perkasa untuk menyelamatkan!”


TB ITL: "Siapa <04310> dia <02088> yang datang <0935> dari Edom <0123>, yang datang dari Bozra <01224> dengan baju <0899> yang merah <02556>, dia <02088> yang bersemarak <01921> dengan pakaiannya <03830>, yang melangkah <06808> dengan kekuatannya <03581> yang besar <07230>?" "Akulah <0589> yang menjanjikan <01696> keadilan <06666> dan yang berkuasa <07227> untuk menyelamatkan <03467>!"


Jawa: “Sapa ta kang rawuh saka ing Edom, kang rawuh saka ing Bozra kalawan ngagem rasukan abang iku, kang katon mawa cahya marga saka pangagemane kang kaya mangkono iku, kang lumampah kalawan ngagem kakiyatan kang linuwih iku?” “Iya Ingsun iki, kang janji bakal paring pangadilan, lan kang kagungan kwaos paring pangluwaran!”

Jawa 1994: "Sapa ta sing rawuh saka kutha Bozra ing Édom? Sapa sing ngagem ageman élok sing wernané abang mbranang, sing tindaké kaya wong gagah prakosa? Iku Pangéran, kang kwasa mitulungi, sing rawuh ngumumaké kaunggulané.

Sunda: "Saha ieu nu sumping ti Bosra tanah Edom? Saha ieu, anu anggoanana murub mubyar warna beureum, gagah rosa angkatna gandang?" PANGERAN! Nu geus iasa nyalametkeun. Sumpingna seja ngembarkeun yen Mantenna geus unggul.

Madura: Panjaga: "Sapa se rabu dhari Bozra e Edom rowa, ya? rasoganna mera, angguyya ce’ bagussa; palomampana gaga’ parjuga." PANGERAN: "Sengko’ Pangeran se bisa masalamet ban dhateng ngeba kabar kamennangan." Panjaga:

Bali: “Sapasirake punika sane rauh saking kota Bosra sane ring panegara Edom? Sapasirake punika sane mapangangge barak becik pisan, mamargi sajeroning kakuasan miwah kawisesan?” Punika Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kalintang mawisesa buat ngrahayuang, rauh buat nglumbrahang kamenangan Idane.

Bugis: "Niga engka polé ri Bozra ri Edom? macella wajunna, mattappa pakéyanna; joppai sibawa barani." PUWANGNGE: "Iyya’na PUWANG iya mullééngngi mappassalama sibawa polé tiwi karéba apakalang." Panganrowangngé:

Makasar: Pajaga: "Inaika anjo niaka battu ri Bozra ri Edom? ejai bajunna, pakeanna accayai; teai sipato’ gammara’na batena a’jappa." Pajaga:

Toraja: Mindaraka tu sae dio mai Edom, tu lu dio mai Bozra ma’pakean rarrang, tu ma’pakean ballo, lumingka maamba-amba to lalong sia mawatang? Akumorato, tu umpokada kamaloloan sia matoto’ parampanan.

Karo: "Ise kin kam, si reh i kota Bosra, i negeri Edom nari? Ise kin kam si ruisken uis mejile, megara rupana, si erdalan alu kuasa ras gegeh?" Nina TUHAN, "Aku kap enda, TUHAN si erkuasa ngkelini; Aku reh meritaken kemenangenKu."

Simalungun: Ise do in, na roh hun Edom, marhiou sigerger hun Bosra, marmulia marpakeian, luar ibagas hinagok ni gogohni? Ahu do, sihatahon hapintoron, na margogoh paluahkon.

Toba: (I.) Ise do ibana na ro sian Edom, na ro marulos na rara sian Bosra? Na marpangkean na marhadohoan, jala na mangalangka di hinagodang ni gogona? Ahu do i sihatahon hatigoran jala na margogo mangalehon tua.


NETBible: Who is this who comes from Edom, dressed in bright red, coming from Bozrah? Who is this one wearing royal attire, who marches confidently because of his great strength? “It is I, the one who announces vindication, and who is able to deliver!”

NASB: Who is this who comes from Edom, With garments of glowing colors from Bozrah, This One who is majestic in His apparel, Marching in the greatness of His strength? "It is I who speak in righteousness, mighty to save."

HCSB: Who is this coming from Edom in crimson-stained garments from Bozrah--this One who is splendid in His apparel, rising up proudly in His great might? It is I, proclaiming vindication, powerful to save.

LEB: Who is this coming from Bozrah in Edom with his clothes stained bright red? Who is this dressed in splendor, going forward with great strength? "It is I, the LORD. I am coming to announce my victory. I am powerful enough to save you."

NIV: Who is this coming from Edom, from Bozrah, with his garments stained crimson? Who is this, robed in splendour, striding forward in the greatness of his strength? "It is I, speaking in righteousness, mighty to save."

ESV: Who is this who comes from Edom, in crimsoned garments from Bozrah, he who is splendid in his apparel, marching in the greatness of his strength? "It is I, speaking in righteousness, mighty to save."

NRSV: "Who is this that comes from Edom, from Bozrah in garments stained crimson? Who is this so splendidly robed, marching in his great might?" "It is I, announcing vindication, mighty to save."

REB: “WHO is this coming from Edom, from Bozrah with his garments stained red, one splendidly attired, striding along with mighty power?” It is I, proclaiming victory, I, who am strong to save.

NKJV: Who is this who comes from Edom, With dyed garments from Bozrah, This One who is glorious in His apparel, Traveling in the greatness of His strength? ––"I who speak in righteousness, mighty to save."

KJV: Who [is] this that cometh from Edom, with dyed garments from Bozrah? this [that is] glorious in his apparel, travelling in the greatness of his strength? I that speak in righteousness, mighty to save.

AMP: WHO IS this Who comes from Edom, with crimson-stained garments from Bozrah [in Edom]? This One Who is glorious in His apparel, striding triumphantly in the greatness of His might? It is I, [the One] Who speaks in righteousness [proclaiming vindication], mighty to save!

NLT: Who is this who comes from Edom, from the city of Bozrah, with his clothing stained red? Who is this in royal robes, marching in the greatness of his strength? "It is I, the LORD, announcing your salvation! It is I, the LORD, who is mighty to save!"

GNB: “Who is this coming from the city of Bozrah in Edom? Who is this so splendidly dressed in red, marching along in power and strength?” It is the LORD, powerful to save, coming to announce his victory.

ERV: Who is this coming from Edom, from the city of Bozrah? His clothes are stained bright red. He is glorious in his clothes. He is walking tall with his great power. He says, “I have the power to save you, and I speak the truth.”

BBE: Who is this who comes from Edom, with blood-red robes from Bozrah? he whose clothing is fair, stepping with pride in his great strength? I whose glory is in the right, strong for salvation.

MSG: The watchmen call out, "Who goes there, marching out of Edom, out of Bozrah in clothes dyed red? Name yourself, so splendidly dressed, advancing, bristling with power!" "It is I: I speak what is right, I, mighty to save!"

CEV: Who is this coming from Bozrah in Edom with clothes stained red? Who is this hero marching in his glorious uniform? "It's me, the LORD! I have won the battle, and I can save you!"

CEVUK: Who is this coming from Bozrah in Edom with clothes stained red? Who is this hero marching in his glorious uniform? “It's me, the Lord! I have won the battle, and I can save you!”

GWV: Who is this coming from Bozrah in Edom with his clothes stained bright red? Who is this dressed in splendor, going forward with great strength? "It is I, the LORD. I am coming to announce my victory. I am powerful enough to save you."


NET [draft] ITL: Who <04310> is this <02088> who comes <0935> from Edom <0123>, dressed <0899> in bright red <02556>, coming from Bozrah <01224>? Who is this <02088> one wearing royal <01921> attire <03830>, who marches <06808> confidently because of his great <07230> strength <03581>? “It is I <0589>, the one who announces <01696> vindication <06666>, and who is able <07227> to deliver <03467>!”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 63 : 1 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran