Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 >> 

1Segala hamba laki 2, barapa 2 'ada dibawah lembaran persahaja`an, hendakhlah 'ija membilang Tuwan 2 nja 'itu mustahhakh 'akan tijap 2 hhormat: sopaja djangan nama 'Allah, dan peng`adjaran 'itu dehodjatkan.

2Maka segala 'awrang jang padanja 'ada Tuwan 2 mu`min, djangan marika 'itu memudahkan dija, sebab sudara 2 'adanja: tetapi hendakhlah makin 'ija deperhamba kabawah dija, sebab 'ija 'ada mu`min dan kekaseh, jang sudah ber`awleh sama bahagijan 'akan kabedjikan 'ini. 'Adjarkanlah dan 'ingatkanlah segala perkara 'ini.

3DJikalaw sa`awrang meng`adjar barang peng`adjaran lajin, dan tijada menudju kapada segala perkata`an jang njaman deri pada Tuhan kamij Xisaj 'elmesehh, dan kapada pang`adjaran jang pohon xibadet,

4Bahuwa 'awrang 'itu 'ada djumawa, dan tijada 'ija tahu 'apa 2, tetapi 'ija 'ada sakit gila pada hhal tanja 2 an dan lawan 2 an kata 2: deri pada jang mana terbit kadangkejan, perbantahan, bagej 2 permakejan, bagej 2 persangka`an jang djahat.

5Bagej 2 perkata 2 an jang salah deri pada manusija 2 jang rusakh budinja, dan kurang benarnja, sedang desangkanja xibadet 'itu 'ada samata 2 pernijaga`an. Lalulah 'angkaw deri pada segala 'awrang jang sabagini.

6'Adapawn xibadet dengan khanaxat 'itu 'ada pernijaga`an besar.

7Karana barang 'arta sudah tijada kamij bawa masokh kadalam dunja, maka njata bahuwa tijada lagi kamij sampat bawa barang 'apa kaluwar.

8Tetapi manakala kamij ber`awleh makanan dan pakejan, maka saharosnja kamij memadakan dirij kamij dengan dija 'itu.

9Tetapi segala 'awrang jang suka djadi kaja, marika 'itu djatoh kena pertjawba`an, dan djurat, dan banjakh ka`inginan, jang tijada memberij perguna`an hanja karugijan djuga, jang meninggalamkan segala manusija kadalam karusakan dan kabinasa`an.

10Karana 'akar sakalijen kadjahatan 'itu 'ada lawba 'akan pejrakh, barang jang sedang satengah 'awrang sudah mentjita dija 'itu, maka marika 'itu sudah sasat deri pada 'iman, dan sudah menggudakan sendirinja turus menurus dengan persakitan banjakh.

11'Adapawn 'akan 'angkaw, hej xabdu-'llah, hendakhlah 'angkaw laluwij segala perkara 'ini: dan menghambatlah xadalet, xibadet, 'iman, muhhabet, tahhamul, wadaxet.

12Hendakhlah 'angkaw berparang maha bajik paparangan 'iman, tjapejlah kahidopan kakal, kapada jang mana lagi 'angkaw sudah terdoxa, dan sudah 'ikhrarkan 'ikhrar jang bajik dihadapan banjakh 'awrang sjaksi.

13'Aku berpasan padamu dihadapan 'Allah jang menghidopkan segala sasawatu, dan dihadapan 'Elmesehh Xisaj jang dimuka Pontijus Pilatus sudah bersjaksikan 'ikhrar jang bajik 'itu:

14Sopaja 'angkaw memaliharakan penjurohan 'ini tijada dengan barang tjela, dan tijada barang dalih, sampej kapada tadjalij Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh:

15Barang jang masa 2 jang tertantu 'akan detondjokhkan 'awleh Tuhan jang maghbuth dan sendirij djuga Sulthan, jaxnij, Radja segala Radja, dan Tuhan segala tuwan:

16Jang sendirij djuga berpunja perij jang tijada kamatijan, dan mendudokij sawatu tarang jang tijada kahampiran: jang barang sa`awrang deri pada segala manusija sudah tijada melihat, dan tijada sampat melihat: bagi sijapa 'adalah kiranja hhormat, dan khowat jang kakal. 'Amin.

17Pada segala 'awrang kaja dalam xalam jang sakarang 'ini hendakhlah 'angkaw berpasan, sopaja djangan ber`asa kapada kakaja`an jang tijada tatap, hanja kapada 'Allah jang hidop, jang menjampejkan pada kamij ramej 2 barang sakalijen 'akan per`awlehan:

18Sopaja marika 'itu berbowat bajik, sambil djadi kaja pada perbowatan 2 jang bajik, dan 'ada dermawan pada membahagij tsedekhah, sambil berdjinakh 2 an:

19Sambil berbendakan bagi dirinja sawatu 'asas jang bajik datang kapada 'achirat, sopaja marika 'itu ber`awleh kahidopan kakal.

20Hej Timothijus, simpanlah patarohanmu, sambil gilij 'akan segala persawara`an sija 2 jang kibir, dan 'akan segala perlawanan hhikmet jang dusta 'adanja:

21Barang jang sedang satengah 'awrang meng`akaw dija 'itu, maka marika 'itu sudah simpang deri pada 'iman. 'Adalah kiranja nixmat serta dengan 'angkaw. 'Amin. [Tersurat risalet jang pertama 'ini kapada Timothijus dan terkirim deri pada Ladokija, jang 'ada 'ibuw negerij ditanah 'Ifrudjija Pakatijana.]


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  1 Timotius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel