Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 16 >> 

1Sabermula maka bersabdalah 'ija lagi kapada murid 2 nja: 'adalah sa`awrang manusija jang kaja pada sijapa 'adalah sa`awrang bendaharij, maka 'ija 'ini detudohilah kapadanja, sa`awleh 2 'ija memburuskan harta 2 nja.

2Maka 'ijapawn panggillah dija, dan sabdalah padanja: 'apatah 'itu jang 'aku dengar 'akan dikaw? berilah perkira`an perbendaharijanmu; karana tijada patut 'angkaw lagi meng`ardjakan kardja bendaharij.

3Maka berkatalah bendaharij 'itu sama sendirinja: 'apatah bejta 'akan berbowat, sedang Tuwanku meng`ambil perbendaharijan 'ini deri padaku? menggalij tanah tijada bejta tahu, minta derma bejta maluw.

4Bejta meng`atahuwij 'apa haros bejta berbowat, sopaja, manakala bejta 'akan habis terpitjat deri pada perbendaharijan, 'awrang menjambot bejta kadalam rumah 2 nja.

5'Arkijen maka panggillah 'ija sasa`awrang deri pada segala 'awrang jang berhutang kapada Tuwannja 'itu datang hampir, dan katalah pada jang pertama: barapa 'angkaw berhutang kapada Tuwanku?

6Maka katalah 'ija: saratus tang minjakh. Maka berkatalah 'ija padanja: 'ambillah suratmu, dan dudokhlah menjurat lakas lima puloh.

7Komedijen deri pada 'itu katalah 'ija pada jang lajin: 'adapawn 'angkaw 'ini, barapa 'angkaw berhutang? maka katalah 'ija: saratus gantang gendom. Maka berkatalah 'ija padanja: 'ambillah suratmu, dan menjuratlah dawlapan puloh.

8Maka 'aku 'ini bersabda pada kamu: 'adakanlah bagimu tulan deri pada Mamuna jang tlalim: sopaja manakala kamu berkakurangan, marika 'itu menjambot kamu kadalam taratakh 2 jang kakal.

9Maka 'aku 'ini bersabda pada kamu: 'adakanlah bagimu tulan deri pada Mamuna jang tlalim: sopaja manakala kamu berkakurangan, marika 'itu menjambot kamu kadalam taratakh 2 jang kakal.

10Sijapa jang satijawan dalam barang jang terkitjil, 'ija lagi 'ada satijawan dalam barang jang terbesar: dan sijapa jang tlalim dalam barang terkitjil, 'ija lagi 'ada tlalim dalam barang jang terbesar.

11DJikalaw kalakh dengan Mamuna jang tlalim sudah tijada 'ada kamu satijawan, sijapa garang 'akan pertarohkan pada kamu barang jang benar?

12Dan djikalaw dengan benda 'awrang lajin sudah tijada 'ada kamu satijawan, sijapa garang 'akan memberij pada kamu barang kapunja`anmu?

13Barang sa`awrang hamba sarumah tijada sampat diperhamba kabawah duwa Tuwan: karana tadapat tijada 'ija membintjij saleh sawatu, dan meng`aseh jang lajin: 'ataw 'ija berlekat pada saleh sasawatu, dan memudahkan jang lajin. Tijada kamu sampat deperhamba kabawah 'Allah, dan kabawah Mamuna.

14Maka samowa perkara 'ini sudah dedengar lagi 'awleh 'awrang Farisij, jang 'adalah berlawba 'akan pejrakh, maka disindirkannja dija.

15Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: kamu 'ini 'ada mengxadilkan sendirimu dihadapan manusija 2: tetapi 'Allah meng`enal hati kamu. Karana barang jang tinggij di`antara manusija, 'itu 'ada kagilijan dihadapan 'Allah.

16Tawrat dan segala Nabij 'itu chabarnja sampej kapada Jahhja: deri pada tatkala 'itu karadja`an 'Allah deberitakan, dan sasa`awrang menampoh kapadanja 'itu.

17Maka 'ada tergampang langit dan bumi luput, deri pada sawatu chuthah deri dalam Tawrat 'itu hilang.

18Barang sijapa jang membowangkan bininja, dan kahawin parampuwan jang lajin, 'ija bermukah: dan barang sijapa jang kahawin parampuwan jang terbowang 'awleh laki 2 'itu, 'ija lagi bermukah.

19Sabermula maka 'adalah sa`awrang manusija jang kaja, dan 'adalah pakej kajin jang 'unguw warnanja, dan sondus, sambil berameh 2 an saharijen dengan ghururnja.

20Lagi 'adalah sa`awrang fakhir, jang bernama Laxazar, jang 'adalah terhentar dimuka pintunja berpuruw 2:

21Maka 'inginlah 'ija dekinnjangkan dengan rejma 2, jang gugor deri 'atas majidah 'awrang jang kaja 'itu: tetapi datanglah lagi 'andjing 2 mendjilat puruw 2 nja.

22Maka djadi bahuwa matilah 'awrang fakhir 'itu, dan terbawalah 'awleh Mela`ikat 2 kapangkuwan 'Ibrahim.

23Maka matilah lagi 'awrang jang kaja 'itu, dan tertanamlah. Dan demi 'ija didalam naraka meng`angkat mata 2 nja, sedang 'ija 'adalah merasa sangsara, maka delihatnja 'Ibrahim deri djawoh, dan Laxazar depangkuwannja.

24Maka bersarulah 'ija 'ini, dan sombahlah: hej bapa 'Ibrahim, kasijankanlah patek, dan surohlah Laxazar datang, sopaja detjelopnja hudjong djarinja kadalam 'ajer, lalu desudjokhkannja lidahku: karana patek kena persakitan didalam njala 'ini.

25Tetapi bersabdalah 'Ibrahim: ja 'anakh, terkenanglah 'awlehmu, bahuwa 'angkaw sudah tarima kabajikanmu pada masa kahidopanmu, dan Laxazar sabagejnja babarapa kadjahatan: maka sakarang 'ija dehiborkan, dan 'angkaw 'ini kena persakitan.

26Dan lebeh deri pada sakalijen 'ini, di`antara kamij dan kamu 'ada sawatu kaselangan jang besar, sahingga 'awrang jang mawu berpindah deri sabelah sini kapada kamu, 'itu tijada sampat, dan tijada 'awrang deri sabelah sana melintas kapada kamij.

27Maka sombahlah 'ija: patek kalakh minta padamu, ja bapa, sopaja 'angkaw menjuroh dija 'itu pergi kapada 'awrang 'isij rumah bapaku:

28Karana padaku 'ada lima sudara laki 2: sopaja 'ija bersjaksi 'atas marika 'itu, 'agar djangan marika 'itu lagi datang masokh tampat penjangsara`an 'ini.

29Bersabdalah padanja 'Ibrahim: 'ada bagi marika 'itu Musaj, dan segala Nabij: bajiklah marika 'itu menengar 'akan dija 'itu.

30Maka sombahlah 'ija; bukan ja bapa 'Ibrahim: tetapi djikalaw barang sa`awrang deri pada 'awrang mati 2 pergi berdjalan kapadanja, nistjaja marika 'itu 'akan tawbat.

31Tetapi bersabdalah 'ija padanja: lamon marika 'itu tijada dengar 'akan Musaj dan segala Nabij 2, djikalaw sakalipawn bangkit sa`awrang deri 'antara 'awrang mati 2, nistjaja tijada marika 'itu 'akan detabkitkan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran