Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 21 >> 

1Sabermula satelah sudah 'ija tejngokh, maka delihatnja 'awrang jang kaja membuboh persombahnja kadalam pitij chazinat.

2Maka delihatnja lagi sa`awrang parampuwan baluw jang miskin, jang membuboh kadalamnja 'itu duwa keping.

3Maka berkatalah 'ija: sabenarnjalah 'aku bersabda pada kamu, bahuwa parampuwan baluw jang miskin 'ini sudah membuboh lebeh banjakh deri pada sakalijen 'awrang.

4Karana sakalijennja 'itu sudah membuboh deri pada kalimpahannja menambahij persombah 'Allah: tetapi parampuwan 'ini deri kakurangannja sudah membuboh saganap hidop 2 annja, jang 'ija mempunja`ij.

5Sabermula, tatkala berkata 2 lah barang 'awrang 'akan Kaxbah, bahuwa 'itu terhijas dengan batu 2 jang mulija, dan 'anika 2 pemberijan, maka bersabdalah 'ija:

6'Adapawn 'akan samowa perkara 'ini jang kamu memandang, harij 2 'akan datang, pada jang mana barang sabowah batu tijada 'akan detinggalkan tersuson 'atas batu jang tijada 'akan derombakh.

7Maka marika 'itu bertanjakanlah dija, sombahnja: hej guruw, manakala kalakh segala perkara 'ini 'akan djadi? dan 'apatah tanda manakala segala perkara 'ini nanti djadi?

8Maka bersabdalah 'ija; 'ingatlah, djangan kamu desasatkan, karana banjakh 'awrang 'akan datang dengan pakej namaku, katanja; bahuwa 'aku 'ini 'ada 'Elmesehh. Maka wakhtu sudah damping: sebab 'itu djanganlah kamu pergi meng`ikot marika 'itu.

9Dan manakala kamu dengar hhal paparangan dan huro hara, djanganlah kamu terkadjut; karana tadapat tijada segala perkara 'ini djadi lebeh dihulu: tetapi bukan sabantar kasudahan.

10Tatkala 'itu bersabdalah 'ija pada marika 'itu: chalikhah 'akan berbangkit lawan chalikhah, dan karadja`an lawan karadja`an.

11Maka 'akan djadi babarapa gompah bumi jang besar 2 pada bagej 2 tampat, dan babarapa kalaparan, dan sampar: lagipawn 'akan djadi babarapa perkara jang pertakotij, dan tanda jang besar 2 deri pada langit.

12Tetapi dihulu deri pada sakalijen 'ini marika 'itu 'akan mendjamahkan tangan 2 nja kapada kamu, dan menghambat sambil sarahkan kamu kadalam Kanisah 2 dan pandjara 2, terhentar menghadap Radja 2 dan 'Adapati 3 'awleh karana sebab namaku.

13Maka 'itu 'akan berlaku ka`atas kamu 'akan kasjaksi`an.

14Sebab 'itu bernijetlah dalam hati kamu, 'akan djangan berkira 2 dihulu 'apa xudzur kamu 'akan membawa.

15Karana 'aku 'ini 'akan memberij pada kamu mulut dan hhikmet jang tijada 'akan sampat debantahij, jang tijada delawanij 'awleh sakalijen chutsummu.

16Maka kamu 'akan desarahkan lagi 'awleh 'ibuw bapamu, dan sudara 2 mu, dan 'awrang sakulawargamu, dan tulan 2 mu: dan marika 'itu 'akan mematikan satengah 'awrang deri pada kamu.

17Maka kamu 'akan 'ada terbintjij 'awleh sakalijen 'awrang deri karana namaku.

18Tetapi sahelej rambot deri pada kapala kamu tijada 'akan hilang.

19Hendakhlah kamu memegang djiwa 2 mu dengan tsabarmu.

20Tetapi 'apabila kamu 'akan melihat Jerusjalejm dekapongij 'awleh babarapa tantara, tatkala 'itu katahuwilah kamu, bahuwa kabinasa`annja sudah damping.

21Tatkala 'itu hendakhlah 'awrang 'isij tanah Jehuda 'itu berlarij kapada gunong 2: dan 'awrang jang ditengah 2 nja 'itu ber`ondor deri dalamnja: dan 'awrang jang dipadang 'itu djangan masokh kadalamnja.

22Karana segala harij 'ini 'ada harij kabalasan, sopaja ganaplah segala sasawatu jang tersurat.

23Tetapi wa`j bagi segala parampuwan jang bonting, dan jang menjusuwij pada harij 2 'itu djuga: karana kasukaran besar 'akan 'ada didalam tanah 'itu, dan morka 'atas khawm 'itu djuga.

24Maka marika 'itu 'akan rontoh terbunoh 'awleh mata pedang, dan 'akan depindahkan tertawan ka`antara sakalijen CHalajikh: maka Jerusjalejm 'akan 'ada ter`irikh 'awleh CHalajikh sahingga ganaplah segala wakhtu CHalajikh.

25Maka babarapa tanda 'akan 'ada pada mataharij, dan bulan, dan bintang 2, dan di`atas bumi kapitjakan CHalajikh, serta dengan bimbang hati, 'apabila lawut dan 'ombakh 2 'akan meng`adakan gumoroh besar:

26Dan hati manusija 2 'akan pangsan deri karana katakotan, dan kanantijan segala perkara jang 'akan berlaku 'atas tanah maxmur. Karana segala tantara dilangit 'akan degarakhkan.

27Maka tatkala 'itu 'awrang 'akan melihat 'Anakh 'Insan datang di`atas 'awan dengan peng`awasa`an dan kamulija`an besar.

28'Adapawn manakala segala perkara 'ini baharu djadi, tengadohlah kamu, dan 'angkatlah kapala 2 mu katinggij, sebab kalepasan kamu sudah damping.

29Bermula maka dekatakannja sawatu per`upama`an pada marika 'itu: lihatlah pohon 'ara, dan sakalijen kajuw 2 an.

30'Apabila baharu 'itu bertunas, dan kamu melihat 'itu, maka deri pada sendirimu kamu tahu, bahuwa musim kamaraw sudah sakarang hampir.

31Bagitu lagi kamu 'ini, 'apabila kamu 'akan melihat segala perkara 'ini djadi, katahuwilah, bahuwa karadja`an 'Allah 'ada hampir.

32'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa bangsa 'ini tijada 'akan luput, sahingga samowa 'ini 'akan djadi.

33Langit dan bumi 'akan luput, tetapi perkata`an 2 ku tijada 'akan luput.

34Maka paliharakanlah dirij kamu, 'agar djangan hati kamu debaratij 'awleh pendamapan, dan pemabokan, dan babarapa pertjinta`an kahidopan 'ini, dan djangan sakunjong 2 harij 'itu djuga menjalap kamu.

35Karana seperti sawatu djurat 'ija 'akan menjirkap samowa 'awrang jang dudokh di`atas muka saluroh bumi.

36Berdjagalah kalakh pada sedekala wakhtu, sambil minta doxa, sopaja kamu dekira 2 kan mustahhakh 'akan larij berlepas dirimu deri pada samowa perkara 'ini jang nanti djadi, dan 'akan berdirij dihadapan 'Anakh 'Insan.

37'Adapawn pada sijang 'adalah 'ija meng`adjar didalam Kaxbah, tetapi pada malam kaluwarlah 'ija, dan bermalamlah di`atas bukit 'itu, jang bernama bukit Zejtun.

38Maka pada pagi samowa khawm datanglah kapadanja kadalam Kaxbah, hendakh menengar dija.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran