Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Mikha 7 >> 

1Waj bagiku! karana 'aku 'ada saperij terkompol bowah-bowah pada masa kamaraw, saperij terpungut bowah pada masa panuwijan 'angawr; tijada barang satin dan 'angawr 'akan demakan: djiwaku 'ingin 'akan bowah jang masakh terdihulu.

2'Awrang murah sudah hilang deri dalam tanah; dan barang sa`awrang pawn tijada betul 'antara manusija: sakalijennja menghintej pada darah; marika 'itu memburuw, masing-masing sa`awrang 'akan sudaranja, dengan bawa djaring.

3Marika 'itu radjin-radjin berbowat djahat dengan kaduwa tapakh tangan, Panghulu dan Kahim 'ada menontutij kabalasan: 'adapawn 'akan 'awrang besar, 'ija djuga 'ada meng`atakan tjelaka dirinja, dan marika 'itu meng`usutkan dija.

4'Awrang jang terbajik 'antara marika 'itu 'ada seperti sawatu durij; 'awrang jang terbetul 'ada tadjam deri pada sawatu pagar durij-durij: harij penindjuw-penindjuwmu, perbalasanmu 'itu sudah datang; sakarang djadi kaharuwannja.

5DJangan kamu pertjaja pada taman; djangan kamu harap pada hindijtulan: paliharakanlah segala pintu mulutmu deri pada parampuwan 'itu jang berbaring pada pangkumu.

6Karana 'anakh laki-laki 'ada menghinakan bapa, 'anakh parampuwan 'ada bangon lawan 'ibunja, menantuw parampuwan lawan mintuwakhnja parampuwan: 'awrang ja sarumahnja 'itulah sataruw laki-laki 'itu.

7Tetapi 'aku 'ini 'akan menindjuw pada Huwa; 'aku 'akan menantikan 'Ilah chalatsku: 'Ilahku 'akan menengar 'aku.

8DJanganlah bersuka-sukaan deri karanaku, hej sataruku parampuwan; manakala sudah habis kudjatoh, maka 'aku 'akan bangon pula: manakala sudah habis kududokh dalam kalam, maka Huwa 'akan djadi tarang padaku.

9NGaran Huwa 'aku 'akan menanggong; karana 'aku sudah berdawsa kapadanja: sahingga 'ija berbantah perbantahanku, dan melakukan hakhku; 'ija 'akan meng`aluwarkan 'aku kapada tarang; 'aku melihat pada szadaletnja.

10Maka sataruku parampuwan 'akan melihat 'itu, dan kamaluwan 'akan menudong dija, jang berkata kapadaku; dimanatah Huwa 'Ilahmu? mata-mataku 'akan melihat padanja; sakarang 'ija djadi ka`irikan seperti litjah dileboh-leboh.

11Pada harij tatkala 'ija 'akan per`usah pula segala pagarmu, pada harij 'itu djuga katantuwan 'akan deluwaskan.

12Pada harij 'itu djuga maka 'itu 'akan datang sampej kapadamu, deri pada 'Asjur sendirij sampej kapada negerij-negerij jang berbinting: dan deri pada kubuw-kubuw sendirij sampej kapada sungej 'itu; dan deri pada lawut sampej kapada lawut, dan deri pada pagunongan sampej kapada pagunongan.

13Tetapi tanah 'ini nanti djadi 'akan kabinasa`an deri karana 'awrang padudokh-padudokhnja, deri karana bowah pakarti-pakartinja.

14Hendakhlah 'angkaw menggombalakan khawmmu dengan tongkatmu, kawan pusakamu, jang dijam tersakuw-sakuw dalam rimba ditengah-tengah padang jang 'ejlokh: bajiklah marika 'itu tjaharij makanan di-Basjan dan di-DJilszad, seperti pada harij-harij purbakala.

15Seperti pada harij-harij, tatkala 'angkaw sudah kaluwar deri dalam tanah Mitsir, 'aku 'akan perlihatkan dija babarapa kardja katjangangan.

16CHalajikh 'akan melihat 'itu, lalu bermaluw; deri karana saganap perkaljanja: marika 'itu 'akan buboh tangan ka`atas mulut; telinga-telinganja 'akan djadi tulij.

17Marika 'itu 'akan mendjilat duli seperti 'ular; seperti sulor-suloran dibumi 'ija 'akan bergarakhkan dirinja deri dalam tampat-tampatnja terkontjij: marika 'itu 'akan bergantar sambil datang kapada Huwa 'Ilahnja, dan 'ija 'akan takot deri padamu.

18Sijapatah 'Ilah salaku 'angkaw jang meng`amponij kasalahan, dan muszafkan kadurhaka`an pada peninggal pusakanja? tijada 'ija kandjangkan morkanja sampej kakal, karana 'ija djuga berkenankan kamurahan.

19Pula 'ija 'akan menjajangij kamij; 'ija 'akan menutop segala kasalahan kamij: behkan 'angkaw 'akan tjampakhkan sakalijen dawsanja kapada kadalaman lawut.

20'Angkaw 'akan karunjakan kasatija`an pada Jaszkhub, kamurahan pada 'Ibrahim; seperti 'angkaw sudah bersompah pada bapa-bapa kamij, deri pada harij-harij purbakala.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mikha 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran