Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 2 >> 

1Sabermula maka berkatalah 'aku 'ini dalam hatiku: marilah sakarang, 'aku mawu mentjawba 'angkaw dengan kasuka`an, sebab 'itu tilikhlah 'akan kabajikan: maka bahuwa sasonggohnja lagi 'itu 'adalah kasija-sijaan.

2Kapada jang tertawa berkatalah 'aku; sarsar 'adamu: dan kapada kasuka`an; 'apatah dija 'ini 'ada berbowat?

3'Aku sudah menjidikh dalam hatiku, 'akan maljghulkan dagingku dengan minom 'ajer 'angawr, (tetapi pada 'antara 'itu 'aku 'ada bejasakan hatiku kapada hikmet) dan 'akan berpegang pada turut kagila`an, hataj maka 'aku melihat 'apatah terbajik pada 'anakh-anakh 'Adam, 'akan berbowat dibawah langit, salamanja bilangan segala harij kahidopannja.

4'Aku djadikanlah perbowatan-perbowatanku besar-besar, 'aku per`usahlah bagiku babarapa rumah, 'aku tanamkanlah bagiku babarapa tanam-tanaman pohon 'angawr.

5'Aku kardjakanlah bagiku babarapa kobon dan taman, lalu tanamkanlah dalamnja pohon-pohon kajuw jang berbagej-bagej bowahnja.

6'Aku kardjakanlah bagiku babarapa kolam 'ajer, 'akan mendiris dengan dija 'itu rimba jang menombohkan kajuw-kajuwan.

7'Aku ber`awlehlah babarapa sahaja laki-laki, dan sahaja parampuwan, dan babarapa 'anakh 'amas 'adalah padaku: lagipawn per`awlehan lembuw, dan kambing domba 'adalah padaku lebeh banjakh deri pada sakalijen 'awrang, jang dihulu deri padaku sudah 'ada di-Jerusjalejm.

8'Aku kompolkanlah lagi bagiku pejrakh, dan 'amas, dan mata benda Radja-radja, dan nagara-nagara: 'aku djadikanlah bagiku babarapa biduwan laki-laki, dan biduwan-biduwan parampuwan, dan babarapa ladzat 'anakh-anakh 'Adam, bunji-bunjian, behkan segala djenis bunji-bunjian.

9Mafia 'aku djadilah besar, dan bertambahlah lebeh deri pada sakalijen 'awrang, jang dihulu deri padaku sudah 'ada di-Jerusjalejm: lagipawn hikmetku berkandjanglah sertaku.

10Dan segala sasawatu jang mata-mataku sudah suka, tijadalah 'aku menjarakh 'itu deri padanja: tijadalah 'aku menagah hatiku deri pada barang kasuka`an, tetapi bersukalah hatiku deri karana sakalijen 'usahaku, maka 'itu 'adalah bahagijanku deri pada sakalijen 'usahaku.

11Sudah 'itu maka 'aku palinglah diriku kapada sakalijen perbowatanku, jang tangan-tanganku sudah berbowat, dan kapada 'usaha, jang 'aku sudah meng`usahakan 'itu, sambil berbowat: maka bahuwa sasonggohnja samowanja 'itulah kasija-sijaan, dan pengguda`an njawa, dan barang menfaszat tijadalah dalamnja dibawah mataharij.

12Komedijennja maka 'aku palinglah diriku 'akan melihat hikmet, lagi sarsaran-sarsaran dan kagila`an: karana sijapa manusija datang 'itu, jang berkawasa menurut Sulthan pada sasawatu, jang sadija deperbowatnja 'itu?

13Tatkala 'itu 'aku 'ini sudah lihat, bahuwa kalebehan pada hikmet 'itu terlaku deri pada kagila`an, seperti kalebehan tarang terlaku deri pada kalam.

14Mata-mata 'awrang szalim 'ada dalam kapalanja, hanja 'awrang djahil 'ada berdjalan dalam kalam: tatkala 'itu 'aku 'ini lagi meng`atahuwij, bahuwa sawatu djuga pertemuwan bertemuw dengan sakalijennja 'itu.

15Sebab 'itu berkatalah 'aku 'ini dalam hatiku; saperij pertemuwan 'awrang djahil, bagitu lagi 'itu 'akan bertemuw dengan 'aku 'ini: 'antah sebab 'apa kalakh pada tatkala 'itu 'aku 'ini sudah mentjaharij terlebeh 'akan hikmet? sudah 'itu berkatalah 'aku dalam hatiku; bahuwa lagi 'itulah kasija-sijaan.

16Karana pada salama-lamanja tijada 'akan 'ada peng`enangan 'akan 'awrang szalim lebeh deri pada 'akan 'awrang djahil: sedang barang jang sakarang 'ada, sakalijen 'itu terlupa pada harij-harij jang datang: dan bagimana djadi 'awrang szalim 'itu mati sama 'awrang djahil?

17Sebab 'itu 'aku bintjilah kahidopan 'ini, karana djahatlah pada panglihatku perbowatan 'itu, jang deperbowat dibawah mataharij karana samowanja 'itu kasija-sijaan, dan pengguda`an njawa.

18Lagipawn bintjilah 'aku 'ini 'akan sakalijen 'usahaku, jang 'aku sudahlah meng`usahakan dibawah mataharij: sahingga 'aku 'akan meninggalkan 'itu kapada sa`awrang manusija, jang 'akan 'ada komedijen deri padaku.

19Karana sijapa 'akan tahu, 'antah 'ija djadi bidjakhkah, 'ataw gilakah? dan hanja, sasonggohnja 'ija 'akan pegang patuwanan 'atas sakalijen 'usahaku jang 'aku sudah meng`usahakan, dan jang 'aku sudah meng`ardjakan dengan hikmet dibawah mataharij: 'itulah lagi kasija-sijaan.

20Sebab 'itu 'aku berpalinglah diriku 'akan putus harap hatiku deri karana sakalijen 'usaha, jang 'aku sudah meng`usahakan dibawah mataharij.

21Karana 'ada sawatu manusija, jang 'usahanja 'ada dengan hikmet, dan dengan szilmu, dan dengan lijakhat: tetapi 'ija nanti memberij 'itu 'akan bahagijan pada sa`awrang manusija, jang sudah tijada ber`usaha padanja: 'itulah lagi kasija-sijaan, dan kadjahatan besar.

22'Antah 'apatah kiranja 'ada pada manusija dalam sakalijen 'usahanja, dan dalam penguda`an hatinja, jang 'ija 'ada meng`usahakan dibawah mataharij?

23Karana sakalijen harij-harijnja 'itu sangsara djuga, dan ljugholnja 'itu nustapa: songgohpawn pada malam tijada ber`aduw hatinja: 'itulah lagi 'ada kasija-sijaan.

24'Alangkah bajik pada manusija, bahuwa 'ija makan, dan minom, dan perlihatkan pada djiwanja kabajikan dalam 'usahanja? lagi 'itu 'aku 'ini sudah melihat, bahuwa deri pada tangan 'Allah 'adanja.

25(Karana sijapa kiranja 'akan makan deri padanja, dan sijapa 'akan bersegarahkan dirinja kapadanja 'itu lajin deri pada 'aku sendirij?)

26Karana pada manusija jang bajik dihadapan hadlretnja 'ija karunjakan hikmet dan szilmu, dan sarhat: tetapi pada 'awrang berdawsa deberikannja ljughol 'akan meng`ompol dan menambon, sopaja deberinja 'itu pada 'awrang jang bajik dihadapan hadlret 'Allah: 'itulah lagi kasija-sijaan, dan pengguda`an njawa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Pengkhotbah 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel