Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 57 >> 

1'Awrang szadil 'itu hilang maka sa`awrang pawn tijada taroh 'itu dalam hati: dan segala 'awrang jang murah 'itu terabut habis, sedang tijadalah sa`awrang szadil 'itu terabut habis deri hadapan jang djahat.

2'Ija 'akan masokh damej: marika 'itu 'akan berhenti di`atas per`aduwan-per`aduwannja, jasznij sasa`awrang jang sudah berdjalan dengan tulusnja.

3Tetapi hendakhlah kamu 'ini menghampir kamarij, hej 'anakh-anakh 'awrang parampuwan jang melihat dalam nudjum: hej dzorijet jang bermukah dan berzina.

4'Atas sijapa kamu bersedapkan dirimu, 'atas sijapa kamu meng`angakan mulut? dan mendjulorkan lidah? bukankah kamu 'ini 'anakh-anakh durhaka, dzorijet dusta?

5Jang berljahwat didalam hutan-hutan pohon kajuw djatij, dibawah sakalijen pohon kajuw hidjuw: jang membantej ka`anakh-anakh dalam hakh-hakh, dibawah segala tandjong batu-batu karang.

6Pada batu-batu litjin dipahakh 'ada bahagijanmu, 'itu djuga, 'itu djuga khismetmu: lagipawn 'angkaw mentjutjor padanja persombahan tjutjor-tjutjoran, sambil persombahkan persombahan santap-santapan: masakah 'aku berij 'akan dehiborkan 'akan segala perkara 'ini?

7Di`atas sawatu bukit tinggij dan besar 'angkaw menaroh per`aduwanmu: lagi 'angkaw najik kasana hendakh menjombileh persombahan sombileh-sombilehan.

8Dan dibalakang papan pintu dan djadjanang 'angkaw menaroh tadzkiratmu: karana dengan 'ondor deri padaku 'angkaw menjatakan dirimu, dan najik, 'angkaw meluwaskan per`aduwanmu, dan 'angkat bagimu sawatu perdjandji`an dengan barang 'awrang deri pada marika 'itu, 'angkaw meng`asehij per`aduwannja pada sasatampat, jang 'angkaw melihat.

9Dan 'angkaw pergi menghadap kapada Sulthan dengan bawa minjakh, dan 'angkaw perbanjakh dupa-dupamu: dan 'angkaw menjuroh 'utusan-utusanmu pergi sampej djawoh-djawoh, dan merindahkan dirimu sampej kanaraka.

10'Awleh perdjalananmu jang lama 'angkaw sudah lelah, hanja tijada 'angkaw berkata; putuslah 'asa: hidop-hidopan tanganmu 'angkaw sudah mendapat, sebab 'itu tijada 'angkaw djadi sakit.

11Tetapi deri pada sijapa 'angkaw sudah gantar dan takot? karana 'angkaw sudah dusta, dan tijada 'ingat 'akan daku, dan sudah tijada 'angkaw taroh 'aku pada hatimu: bukankah 'itu sebab 'aku 'ini 'ada berdijam diriku, 'itupawn deri pada salama-lamanja, dan 'angkaw tijada takot deri padaku?

12'Aku 'ini 'akan memberita szadaletmu dan perbowatan-perbowatanmu, bahuwa tijada 'itu 'akan memberij padamu barang menfaszat.

13'Apabila 'angkaw 'akan berterijakh, bejarlah 'awrang 'itu membanton 'angkaw, jang telah dekompolkan 'awlehmu tetapi 'angin 'akan meng`angkat bawa sakalijennja 'itu, kasija-sijaan 'akan meng`ambil bowang dija: hanja barang sijapa jang berlindong kapadaku, 'ija 'akan berpusaka bumi, dan memegang bukit kasutji`anku 'akan pusaka.

14Maka 'awrang 'akan berkata; tinggikanlah, tinggikanlah, ratakanlah djalan: 'angkatlah kasontohan deri pada djalan khawmku.

15Karana demikijen baferman Hakhu-'lszalij wa`lrafisz, jang meng`adijamij 'ubud, dan KHudus namanja: 'aku meng`adijamij tampat tinggij dan khudus, dan menjerta`ij 'awrang jang luloh lantakh dan rindah njawanja, 'akan menghidopkan njawa segala 'awrang rindah, dan 'akan menghidopkan hati segala 'awrang luloh lantakh.

16Karana pada salama-lamanja tijada 'aku 'akan berbantah, dan sampej kakal tijada 'aku 'akan morka sangat: karana njawa 'akan tersibokh garang deri hadapan hadlretku, dan djiwa-djiwa jang 'aku 'ini sudah meng`ardjakan.

17'Atas kasalahan kikirannja 'aku morkalah sangat, dan sjiksakanlah dija; 'aku sembunjikanlah diriku, dan morkalah sangat dan hanja sasonggohnja 'ija pergilah dengan durhakanja turut djalan hatinja.

18'Aku melihat djalan-djalannja, dan 'aku 'akan sombohkan dija: maka 'aku 'akan menghentar dija, dan kombalikan bagej-bagej, panghiboran padanja, 'ija 'itu pada segala 'awrangnja jang duka tjita.

19'Aku 'ada mendjadikan hatsil bibir-bibir mulut, damej, damej pada 'awrang jang djawoh, dan pada 'awrang jang hampir, baferman Huwa, maka 'aku 'akan sombohkan dija.

20'Adapawn 'awrang fasikh 'itulah penaka lawut jang tergarakh terlalu karas, karana tijada 'itu dapat berhenti, dan 'ajernja 'itu menimbulkan lompor dan lannjuw.

21Tijadalah barang damej pada 'awrang fasikh, baferman 'Ilahku.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 57 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel