Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 16 >> 

1Segala perkara 'ini 'aku sudah katakan pada kamu, sopaja djangan kamu kena sjak.

2Marika 'itu 'akan membowang kamu deri dalam Kanisah: behkan djam 'ada datang, bahuwa sasa`awrang jang nanti membunoh kamu, 'akan sangka berbowat xibadet kapada 'Allah.

3Maka segala perkara 'ini marika 'itu 'akan meng`adakan pada kamu, sebab sudah tijada 'ija meng`enal Bapa, dan tijada pawn 'aku.

4Tetapi segala perkara 'ini 'aku sudah meng`utjap pada kamu, sopaja manakala djam 'itu sudah datang, kamu meng`enang dija 'itu, bahuwa 'aku 'ini sudah katakan 'itu pada kamu: tetapi deri pada mulanja sudah tijada kukatakan segala perkara 'ini, sebab 'adalah 'aku serta kamu.

5Maka sakarang 'aku pergi kapada dija jang sudah menjuroh 'aku, maka sa`awrang deri pada kamu tijada bertanjakan 'aku: kamana pergi 'angkaw?

6Tetapi sebab 'aku sudah meng`utjap segala perkara 'ini pada kamu, maka duka tjita sudah memunohij hati kamu.

7Tetapi 'aku 'ini meng`atakan kabenaran pada kamu, berguna pada kamu, sopaja 'aku 'ini pergi: karana djikalaw tijada 'aku pergi, maka panghibor 'itu tijada 'akan datang kapada kamu: tetapi djikalaw 'aku pergi berdjalan, maka 'aku 'akan menjuroh dija 'itu kapada kamu.

8Dan 'apabila 'ija 'ini sudah datang, maka 'ija 'akan menampelikh 'isij dunja deri pada dawsa, dan deri pada xadalet, dan deri pada hhukum.

9Deri pada dawsa pawn, 'awleh karana marika 'itu tijada pertjaja 'akan daku:

10Dan deri pada xadalet, 'awleh karana 'aku pergi kapada Bapaku, maka tijada lagi kamu 'akan melihat 'aku:

11Dan deri pada hhukum 'awleh karana panghulu dunja 'ini sudah kena hhukum.

12'Ada padaku lagi banjakh perkara, 'akan meng`atakan 'itu pada kamu, tetapi sakarang 'ini tijada kamu dapat menanggong 'itu.

13Tetapi bilamana 'ija 'itu, jaxnij Rohh hhakhikhet, sudah habis datang, 'ija 'akan menghentar kamu kapada samowa kabenaran. Karana tijada 'ija 'akan meng`utjap deri pada sendirinja, tetapi barang jang 'ija 'akan habis menengar, 'ija 'akan meng`utjap 'itu, dan memberita pada kamu barang 2 jang lagi datang.

14'Ija djuga 'akan memulijakan 'aku: karana 'ija 'akan tarima 'itu deri pada jang punjaku, dan memberita 'itu pada kamu.

15Segala sasawatu jang punja Bapa 'itu 'ada punjaku: sebab 'itu katakanlah 'aku, bahuwa 'ija 'akan tarima 'itu deri pada jang punjaku, dan memberita 'itu pada kamu.

16Sakotika djuga lamanja, maka tijada kamu 'akan melihat 'aku: dan pula sakotika djuga lamanja, maka kamu 'akan memandang 'aku, karana 'aku 'ini pergi kapada Bapa.

17'Arkijen maka berkatalah barang 'awrang deri pada murid 2 nja sa`awrang kapada sa`awrang: 'apatah 'artinja 'itu jang dekatakannja pada kamij; sakotika djuga lamanja, maka tijada kamu 'akan melihat 'aku: dan pula sakotika djuga lamanja, maka kamu 'akan memandang 'aku: lagi; karana 'aku 'ini pergi kapada Bapa.

18'Arkijen maka berkatalah marika 'itu: 'apatah 'artinja 'itu jang dekatakannja, sakotika djuga lamanja? kamij tijada tahu 'apa jang de`utjapnja.

19'Arkijen maka Xisaj pawn tahulah, bahuwa marika 'itu mawu, bertanjakan dija, dan sabdalah padanja: 'adakah kamu parikhsa sa`awrang sama sa`awrang 'akan hhal 'ini, jang sudah kukatakan; sakotika djuga lamanja, maka tijada 'kamu 'akan melihat 'aku: dan pula sakotika djuga lamanja, maka kamu 'akan memandang 'aku?

20'Amin, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu: bahuwa kamu 'ini 'akan menangis dan meratap, tetapi 'isij dunja 'akan suka tjita: maka kamu 'akan duka tjita, tetapi duka tjitamu 'akan ber`ubah mendjadi suka tjita.

21Sa`awrang parampuwan manakala 'ija ber`anakh, ber`awleh kaduka`an, sedang djamnja sudah sampej: tetapi manakala 'ija sudah ber`anakh ka`anakh 'itu, tijada lagi 'ija meng`enang 'akan kasukaran, 'awleh karana kasuka`an sebab sa`awrang manusija sudah taper`anakh masokh dunja.

22Maka songgohpawn sebab 'itu kamu 'ini sakarang ber`awleh kaduka`an: tetapi 'aku 'akan melihat kamu pula, maka hatimu 'akan bersuka, dan sa`awrang pawn tijada 'akan meng`ambil kasuka`anmu 'itu deri pada kamu.

23Maka pada harij 'itu djuga tijada kamu 'akan bertanjakan 'aku 'apa 2. 'Amin, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa segala sasawatu jang kamu 'akan minta deri pada Bapa dengan namaku, 'ija 'akan memberij 'itu pada kamu.

24Sampej sakarang 'ini bulom kamu minta 'apa 2 dengan namaku: mintalah, maka kamu 'akan tarima, sopaja kasuka`anmu 'itu djadi ganap.

25Segala perkara 'ini 'aku sudah meng`utjap pada kamu dengan bawa bagej 2 per`upama`an, tetapi dengan kaluwasan 'aku 'akan memberita pada kamu 'akan Bapa.

26Pada harij 'itu djuga kamu tijada 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'aku 'ini 'akan memohonkan pada Bapa 'akan kamu.

27karana Bapa sendirij meng`asehij kamu, sebab kamu 'ini sudah meng`asehij 'aku, dan sudah pertjaja, bahuwa 'aku 'ini sudah kaluwar deri pada 'Allah.

28'Aku sudah kaluwar deri pada Bapa, dan sudah datang masokh dunja: pula 'aku meninggalkan dunja, dan pergi berdjalan kapada Bapa.

29Sombahlah padanja murid 3 nja: bahuwa sasonggohnja sakarang 'angkaw meng`utjap dengan kaluwasan, dan tijada meng`atakan barang per`upama`an.

30Sakarang kamij tahu, bahuwa 'angkaw meng`atahuwij segala sasawatu, dan tijada 'angkaw berwudjub, sopaja barang sa`awrang bertanjakan 'angkaw. 'Awleh 'ini kamij pertjaja, bahuwa 'angkaw sudah kaluwar deri pada 'Allah.

31Sahutlah Xisaj pada marika 'itu: kamukah pertjaja sakarang 'ini?

32Bahuwa sasonggohnja datang djam, dan sakarang sudah datang, bahuwa kamu 'akan detjerej berejkan masing 2 sa`awrang kapada tampatnja jang chats, dan kamu 'akan meninggalkan 'aku sa`awrangku. Dan hanja sasonggohnja 'aku bukan 'ada sa`awrangku: karana Bapa 'ada sertaku.

33Segala perkara 'ini 'aku sudah meng`utjap pada kamu, sopaja kamu ber`awleh damej 'awlehku. Didalam dunja kamu 'akan ber`awleh kasukaran: tetapi pertataplah hati kamu, 'aku 'ini sudah menang dunja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran