Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ayub 7 >> 

1Manossa reya akantha se epaksa akeket, odhi’na berra’ akantha koli ren-aren;

2akantha dunor se ngarep pangaoban; akantha koli se anante’ bajaran.

3Dhari bulan ka bulan tang odhi’ ta’ andhi’ tojjuwan; sabban malem tang ate possa’ ban kasossa’an.

4Mon sengko’ tedhunga, malem ekarassa ce’ lanjangnga; pekkeran posang anante’ bila pajjar se moncara.

5Tang badan possa’ cacengnga ban bannya’ gerrangnga; tang kole’ loka kalowar nana.

6Tang odhi’ se tadha’ pangarebbanna reya ceppet jalanna nojju ka aherra, aceppeddan dhari tokang tennon se majalan sakocina.

7Kaemodi, Guste, odhi’ abdidalem namong anyaba; kasennengngan abdidalem ampon lobar, tadha’ lampadda.

8Samangken Junandalem ngoladi abdidalem, namong ta’ kera abit pole. Manabi Junandalem nyare’e, tanto abdidalem ampon tadha’ e bume.

9Akadi ondhem se sajan tepes pas terros mosna, sapaneka jugan manossa mate ta’ abali pole ka dunnya. Sadajana oreng se kennal ka aba’epon padha loppa tadha’ se emot.

10(7:9)

11Daddi abdidalem ta’ kengeng neng-enneng malolo! Ta’ kengeng nyempen kasossa’an ka’dhinto. Abdidalem kodu acareta notorragi essena ate se loka.

12Aponapa abdidalem ka’dhinto sareng Junandalem me’ ejaga terros? Ponapa abdidalem ka’dhinto naga tase’ se ambabajane?

13Abdidalem dhung-tedhungan maelanga lesso; macellebba ate se sossa nyare panglepor.

14Namong Junandalem ko’-nako’e abdidalem sareng mempe; Junandalem madhateng mempe juba’ sareng ngen-angen e dhalem ate.

15Kantos abdidalem arassa aperagan manabi ecekkel saos kantos napa’ ka ajal etembang nyandhang sangsara e dhalem badan.

16Abdidalem lesso sareng busen odhi’ e bume, diggal abdidalem me’ olle mate! Sabab odhi’ abdidalem ta’ agandhu’ arte.

17Sanyatana manossa ka’dhinto ponapa me’ sareng Junandalem eanggep ce’ ajina? Me’ terros eoladi sadaja tengka polana?

18Sabban are sareng Junandalem etalektegi, saneyap sa’at terros eoji

19Bila Junandalem se atoleya, ta’ ajaga abdidalem saterrossa, sopaja abdidalem kengenga ngalodhu’ copa?

20Adhu, Guste, se ajaga abdidalem, ponapa rogina ka Junandalem, manabi abdidalem agabay dusa? Me’ kantos abdidalem ebadhi sasaranna panana? Ponapa abdidalem talebat maberra’ ka Junandalem?

21Aponapa Junandalem me’ ta’ kasokan nyapora sadajana dusa se etanggung abdidalem paneka? Ponapa Junandalem ta’ kasokan malebbar sadajana kasala’an abdina? Sabab sakejja’ aggi’ abdidalem bakal tedhunga e dhalem koburan, manabi sareng Junandalem esare’e tanto ta’ epanggi."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ayub 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran