Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 26 >> 

1"Bagiyan dhalemma Kemah Socce rowa, iya areya Kemah kennengnganna kahadiranna Sengko’, kagabay dhari kaen linen alos sapolo potong, etennon ban wol bungo, bungo terrong ban mera. Kaen jareya solam ban gambarra kerub.

2Tong-sapotongnga kodu padha okoranna, lanjangnga dhubellas meter ban lebarra dhu meter.

3Se lema potong jai’ padaddi settong, bariya keya se lema potongnga.

4E penggirra kaen sambungan se dhadhuwa’ jareya padha pobuwi panyangke’an dhari kaen bungo;

5e penggirra kaen sambungan se settong pobuwi panyangke’an saeket meggi’, ban e penggirra kaen sambungan settonganna saeket meggi’ keya.

6Pas agabay ke’-cangke’ dhari emmas saeket meggi’ kaangguy nyambung kaen sambungan se dhadhuwa’ gella’ me’ olle acampo daddi settong.

7Ata’na kemah jareya kagabay dhari kaen se ekagabay dhari buluna embi’, bannya’na sabellas potong.

8Tong-sapotongnga papadha okoranna, lanjangnga tello bellas meter ban lebarra dhu meter.

9Se lema potong sambung pasettong, se nem potongnga sambung padaddi settong keya. Sambungan se kapeng ennem kodu eleppet arampe dhuwa’ kaangguy notobi bagiyan adha’na Kemah.

10Kaen sambungan se kapeng settong pobuwi panyangke’an saeket meggi’ e penggirra, ban bariya keya kaen sambungan se kapeng dhuwa’.

11Agabay e’-kae’ dhari paronggu saeket meggi’, kae’agi ka panyangke’an gella’ sopaja kaen sambungan se dhadhuwa’ gella’ ekennenga sambung pasettong daddi ata’na Kemah jareya.

12Lebbina kaen se satengnga potong pagantong gabay panotobba bagiyan budhina Kemah.

13Lebbina kaen se lebarra saeket sentimeter e salanjangnga Kemah jareya panneng pagantong e gir-penggirra Kemah jareya, gabay panotobba.

14Agabay totop dhadhuwa’ aggi’ kaangguy bagiyan lowarra Kemah, se settong dhari kole’na dumba lake’ se epamera, ban settonganna dhari kole’ se alos.

15Bidhagga rangkana Kemah se manjeng kagabay dhari kaju akasia.

16Tong-settongnga tenggina pa’ meter ban lebarra sabidak ennem sentimeter.

17Saneyap rangka pobuwi poros dhadhuwa’ sapasang, daddi ka-rangka jareya ekenneng sambung se settong ban settonga.

18Bagiyan lao’na Kemah pasange dhu polo bidhak,

19ngangguy langgan dhari salaka pa’ polo meggi’, saneyap bidhak e baba’anna pobuwi langgan dhadhuwa’.

20Bagiyan dhajana Kemah pasange rangka bidhak dhu polo meggi’;

21pasange langgan salaka pa’ polo meggi’, saneyap bidhak e baba’anna pobuwi langgan dhadhuwa’.

22Bagiyan budhina Kemah e bagiyan bara’, pasange bidhak nem-ennem

23padduna e bagiyan budhi pasange bidhak dhadhuwa’.

24Ka-rangkana du-paddu jareya kodu sambung e bagiyanna sokona, terros sampe’ ka bagiyan attassa. Rangka se dhadhuwa’ se daddi padduna kodu ekagabay kantha jareya.

25Daddi kabbi rangkana badha baballu’ ban langgan salakana nem bellas, settong rangka e baba’anna ngangguy langgan dhadhuwa’.

26Agabay kaju se malang dhari akasia lema bellas meggi’, se lalema’ pasang e bagiyan erengnga Kemah se salaja,

27lalema’na pasang e bagiyan salajanna, ban lalema’na pasang e bagiyan budhina Kemah se e bara’.

28Kaju se malang se e tengnga kodu epasang tenggina satengngana tenggina rangka, dhari konco’na Kemah se settong ka konco’ settonganna.

29Rangkana Kemah ban ju-kaju se malang jareya kodu ekole’e emmas. Long-kolong se epanyekkennana ju-kaju jareya kodu dhari emmas keya.

30Kemah jareya kodu epaddek menorot rancana se bi’ Sengko’ la ekabala ka ba’na e attas gunong reya.

31Agabay bir-tabirra labang dhari linen alos se etennon bi’ wol bungo, bungo terrong ban mera. Kaen jareya solam ban gambarra rub-kerub.

32Bir-tabir jareya gantong ka cangga pa’-empa’ se ekagabay dhari kaju akasia se ekole’e emmas, pobuwi ke’-cangke’ emmas ban panongko’ ka langgan dhari salaka pa’-empa’.

33Kaen jareya saba’ e baba’anna ke’-cangke’ e ata’na Kemah. Petthe Parjanjiyan se aesse bato se dhadhuwa’ jareya saba’ e budhiyanna kaen bir-tabir jareya. Kaen jareya menangka bates se malaen Rowangan Se Socce dhari Rowangan Se Mahasocce.

34Kodhungnga Petthe Parjanjiyan jareya saba’ e attassa petthena.

35Mezba kodu esaba’ e lowaranna Rowangan Se Mahasocce e bagiyan dhajana Kemah, dineng ko’-tongko’na damarra saba’ e bagiyan lao’na Kemah jareya.

36Gabayyagi bir-tabirra labangnga Kemah jareya dhari kaen linen se alos se etennon bi’ wol bungo, bungo terrong ban mera, pobuwi rarenggan solaman.

37Bir-tabir jareya kodu gabayyagi cangga lalema’ dhari kaju akasia se ekole’e bi’ emmas se padha esambung ban ke’-cangke’ emmas lalema’. Gabayyagi langgan lalema’ dhari paronggu kaangguy ga-cangga jareya."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran