Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 27 >> 

1Jaburra Daud. PANGERAN reya tang sonar ban tang kasalameddan, apa se ekatako’e sengko’! PANGERAN reya binteng se ngaobi sengko’, sengko’ ta’ kera tako’ pa-apa.

2Mon badha oreng jahat se mateyana sengko’, oreng jareya dibi’ se tatandhung, laju labu.

3Maske sengko’ ekeppong pasukanna moso sabannya’na, sengko’ ta’ kera tako’. Maske badha perrang, sengko’ se eserrang, tang pangarep ta’ kera elang.

4Pera’ settong tang parnyo’onan ka PANGERAN, pera’ reya tang pangaterro, tadha’ laenna: terro ennengnga e Padalemman Socce saomorra, sopaja bisa’a arassa’agi kasaeyanna PANGERAN, sarta nyo’on petoduna.

5PANGERAN ngaobi sengko’ e dhalem karekongan; sengko’ eerrep e Padalemmanna, ban eangka’ ka gunong bato se tenggi.

6Sateya sengko’ mennang ka moso e sabingkerra tang aba’, daddi sengko’ ngatorragi kurban sokkor e Padalemmanna; sambi asorak gumbira sengko’ anyanye mojiya PANGERAN.

7Manabi abdidalem aserro ka Junandalem, peyarsa’agi, GUSTE, kabellasi abdidalem, saodi abdidalem!

8Junandalem adhabu, "Mara dha’ enna’ nyemba ka Sengko’." Abdidalem nyaot, "Abdidalem nyabisa, GUSTE;

9Junandalem ja’ ngetek dhari abdidalem, GUSTE." Junandalem ja’ duka, abdidalem ja’ tolak, sabab Junandalem se ampon nolong abdidalem. Ya Allah, Junandalem panyalamet abdidalem; abdidalem ja’ dinggallagi, abdidalem ja’ buwangngagi.

10Maske rama ebu adinggallagi sengko’, ALLAH paggun meyara sengko’ terros.

11Dhabuwagi ponapa kasokannepon Junandalem, GUSTE, tontonnagi abdidalem e jalan se loros, sabab moso abdidalem ta’ sakone’.

12Abdidalem ja’ passra’agi ka napsoepon moso, se nyerrang abdidalem ngangguy caca se lecek sambi ngara sareng ko’-nako’e.

13Sengko’ yakin bakal ngalamana kabecce’anna PANGERAN e dhalem tang odhi’ e dunnya reya.

14Mara arep partolonganna PANGERAN, pakowat ban pakoko atena. Onggu, mara arep partolonganna PANGERAN.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran