Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 48 >> 

1Jaburra kaom Korah. (48-2) PANGERAN reya agung onggu ban talebat emolja’agi e kotthana Allahna sengko’ ban ba’na, e gumo’na se socce.

2(48-3) Siyon, Gumo’na Allah, tenggi ban bagus, kotthana Rato Agung maperak saessena bume.

3(48-4) Allah noduwagi ja’ e kottha bintengnga, aman apolong ban Salerana.

4(48-5) Mara abas, to-rato padha akompol, padha entara alorok.

5(48-6) Tape nangale’e gumo’ jareya, reng-oreng jareya heran; bingong, padha buru katako’en.

6(48-7) E jadhiya reng-oreng jareya, ngetter sabadan, polana tako’ ban sake’, akantha babine’ se rembi’a.

7(48-8) akantha kapal se ancor e dhalem kaleng busbus.

8(48-9) Sengko’ ban ba’na padha ngedhing apa se elampa’agi Allah, sateya sengko’ ban ba’na nangale’e jareya e kotthana Allah, PANGERAN Se Mahakobasa; Allah bakal ajaga’a ban abilla kottha jareya salanjangnga.

9(48-10) E dhalem dalemmepon Junandalem abdidalem ker-mekker kataresna’annepon Junandalem, Guste Allah.

10(48-11) Asmaepon Junandalem kalonta sareng eagungngagi e saantero bume, Junandalem marenta kalaban adil.

11(48-12) Diggal ra’yat Siyon sareng Yehuda me’ olle asorak anga-bunga lantaran Junandalem ngokom so-mosona.

12(48-13) Mara alengleng e Siyon, moter e jadhiya, ban etong manarana.

13(48-14) Abassagi geddhungnga, pareksa bintengnga, sopaja ba’na bisa’a acareta ka toronanna:

14(48-15) "Jareya Allah, Allahna sengko’ ban ba’na salanjangnga, se mimpina sengko’ ban ba’na salanjangnga."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 48 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran