Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 17 >> 

1Samarena adhabu kantha jareya, Isa adhanga ka langnge’, laju adhabu, "Rama, samangken ampon napa’ baktona. Agungngagi Pottraepon Junandalem sopaja Pottraepon Junandalem ngagungngagi Junandalem jugan.

2Rama marenge Pottra kobasa ka sadajana ommat manossa, sopaja Pottra aparenga odhi’ se salerressa sareng langgeng ka sadajana oreng se sareng Junandalem eparengngagi ka Pottra.

3Ka’dhinto’ odhi’ se salerressa sareng se langgeng; sopaja oreng oneng ka Junandalem, Allah se settong sareng se salerressa, jugan oneng ka Isa Almasih se eotos Junandalem.

4Abdidalem ampon ngagungngagi Junandalem e bume ka’dhinto’ kalaban malastare lalakon se epakonnagi Junandalem.

5Rama! Agungngagi Abdidalem e ajunannepon Junandalem, kalaban kaagungan se ekaandhi’ Abdidalem sareng Rama sabellunnepon dunnya ebadhi.

6Abdidalem ampon ngennallagi Junandalem ka reng-oreng dunnya se eparengngagi ka Abdidalem sareng Junandalem. Reng-oreng gapaneka kaagungannepon Junandalem sadaja, sareng Junandalem eparengngagi ka Abdidalem. Sadaja ampon padha atoro’ ka dhabuepon Junandalem, Rama.

7Samangken reng-oreng gapaneka oneng ja’ sadaja se eparengngagi Junandalem ka Abdidalem asallepon dhari Junandalem.

8Pa-ponapa se edhabuwagi Junandalem ka Abdidalem, sareng Abdidalem ampon epanapa’ ka reng-oreng gapaneka; sareng reng-oreng gapaneka etarema. Reng-oreng gapaneka oneng ja’ Abdidalem asallepon dhari Junandalem ongguwan, reng-oreng gapaneka jugan padha parcaja ja’ Junandalem se ngotos Abdidalem.

9Abdidalem adu’a nyo’onnagi reng-oreng gapaneka. Abdidalem nyo’onnagi reng-oreng se eparengngagi Junandalem ka Abdidalem, banne nyo’onnagi dunnya, sabab reng-oreng se eparengngagi Junandalem ka Abdidalem gapaneka kaagungannepon Junandalem.

10Sadaja se daddi gadhuwan Abdidalem kaagungannepon Junandalem jugan, ban sadaja kaagungannepon Junandalem jugan gadhuwan Abdidalem. Abdidalem eagungngagi e antaraepon reng-oreng gapaneka.

11Samangken Abdidalem nyabis ka Junandalem, Rama. Abdidalem ta’ enneng e dunnya pole, namong reng-oreng se eparengngagi Junandalem ka Abdidalem badha e dunnya. Rama Se socce! Jaga’agi reng-oreng gapaneka kalaban kakobasa’annepon asmana Junandalem, enggi paneka asma se eparengngagi Junandalem ka Abdidalem sopaja reng-oreng gapaneka daddi settong, akadi Rama sareng Abdidalem jugan settong.

12E bakto Abdidalem gi’ asareng reng-oreng gapaneka, sareng Abdidalem ejaga kalaban kakobasa’annepon asmana Junandalem, asma se eparengngagi Junandalem ka Abdidalem. Reng-oreng gapaneka sareng Abdidalem ejaga, kantos tadha’ settonga se elang, kajabana se ampon pajat samasthena elang, sopaja kalakon ponapa se esebbuttagi e dhalem Alketab.

13Samangken Abdidalem ampon badha e ajunannepon Junandalem. Sadaja ka’dhinto’ sareng Abdidalem eatorragi sabatara Abdidalem badha e dunnya; sopaja reng-oreng gapaneka ngarassa’agi onggu kagumbira’anna Abdidalem.

14Dhabuna Junandalem sareng Abdidalem ampon epanapa’ ka reng-oreng gapaneka; reng-oreng gapaneka ekabaji’i sareng dunnya amarga reng-oreng gapaneka banne gadhuwannepon dunnya akadi Abdidalem jugan banne gadhuwannepon dunnya.

15Abdidalem ta’ nyo’on sopaja Junandalem mondhut reng-oreng gapaneka dhari dunnya; Abdidalem namong nyo’ona sopaja reng-oreng gapaneka sareng Junandalem ejaga’a dhari se Jahat.

16Akadi Abdidalem banne gadhuwannepon dunnya, kadi ka’dhinto’ jugan reng-oreng gapaneka banne gadhuwannepon dunnya.

17Padaddiyagi sadajana kaagungannepon Junandalem malolo kalaban jalan barang se lerres; dhabuna Junandalem gapaneka barang se lerres.

18Abdidalem ngotos reng-oreng gapaneka ka dunnya, akadi Junandalem se ngotos Abdidalem ka dunnya.

19Kaangguy kaparlowannepon reng-oreng gapaneka Abdidalem massra’agi aba’ Abdidalem ka Junandalem malolo, Rama, sopaja reng-oreng gapaneka jugan daddi kaagungannepon Junandalem malolo kalaban jalan barang se lerres.

20Banne kaangguy reng-oreng gapaneka saos Abdidalem adu’a; Abdidalem jugan adu’a nyo’onnagi reng-oreng se parcaja’a ka Abdidalem polana kasakseyannepon reng-oreng ka’dhinto’.

21Abdidalem nyo’ona, Rama, moga reng-oreng gapaneka sadaja daddiya settong, akadi Junandalem daddi settong sareng Abdidalem, ban Abdidalem daddi settong sareng Junandalem. Moga reng-oreng gapaneka daddiya settong sareng Abdidalem sarta Junandalem sopaja dunnya parcaja ja’ Junandalem ngotos Abdidalem.

22Abdidalem marenge reng-oreng gapaneka kaagungan se eparengngagi Junandalem ka Abdidalem, sopaja reng-oreng gapaneka daddi settong akadi Junandalem se daddi settong sareng Abdidalem.

23Abdidalem sareng reng-oreng gapaneka, ban Junandalem sareng Abdidalem; sopaja reng-oreng gapaneka daddi settong ongguwan. Manabi sapaneka dunnya badhi onenga ja’ Junandalem se ngotos Abdidalem, sarengngan pole ja’ Junandalem taresna ka reng-oreng gapaneka akadi Rama se taresna ka Abdidalem.

24Rama, Abdidalem terro sopaja reng-oreng se eparengngagi Junandalem ka Abdidalem ka’dhissa’ akompol sareng Abdidalem e kennengngan Abdidalem sopaja reng-oreng gapaneka nengale kaagungannepon Abdidalem, enggi ka’dhinto’ kaagungan se eparengngagi Junandalem ka Abdidalem, sabab Junandalem taresna ka Abdidalem sabellunnepon dunnya ebadhi.

25Rama se adil! Dunnya ta’ oneng ka Junandalem, namong Abdidalem oneng ka Junandalem; ban reng-oreng ka’dhinto’ oneng ja’ Junandalem ngotos Abdidalem.

26Abdidalem ampon anyata’agi asmaepon Junandalem ka reng-oreng gapaneka; Abdidalem gi’ terrosa ngalakone kadi gapaneka sopaja kataresna’annepon Rama ka Abdidalem teptebba badha e dhalem atena reng-oreng gapaneka, kadi ka’dhinto’ jugan reng-oreng gapaneka sopaja daddiya settong sareng Abdidalem."


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 17):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel