Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MAMASA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 4 >> 

Puang Yesus sipantula' mesa baine to Samaria

1Napekarebami to Farisi kumua tuttuan budami tau umpellambi'i Puang Yesus anna tedokki lambisan budamia passikolana anna la passikolana Yohanes.

2(Sitonganna tae' ia dengan mantedok Puang Yesus sapo angga passikolana.)

3Tappana naissanan Puang Yesus kumua napekarebamia to Farisi diona kara-kara iatoo, umpelleimi lembangna Yudea anna ma'pasule lako lembangna Galilea.

4Inde penonosanna Puang Yesus-e manggi' la ummola lembangna Samaria.

5Saei lako Samaria ullambi'mi mesa tondok disanga Sikhar sikadappi' litak napa'manasan Yakub lako anakna disanga Yusuf.

6Dio angngenan iatoo dengan mesa timbu, disanga timbunna Yakub. Attu iatoo umbai tettek sapulo duamo allo, ma'lokomi Puang Yesus dio sa'de timbu aka boyo'mi menono'.

7Tarru' ia passikolana tama tondok lao ummalli nande. Tapakala saemo mesa baine to Samaria la ummala wai. Ma'kadami Puang Yesus lako nakua: “O indo', bennakkao kuiru'.”

8(4:7)

9Natimba' inde bainee nakua: “O Tuang, to Yahudiko anna to Samarianakkao. Maakari ammu pelau wai iru' lako kaleku?” (Ia nangei ma'kada susi annu moka to Yahudi silambanan to Samaria.)

10Natimba' Puang Yesus nakua: “Sitonganna kela ummissanangko pa'pebenganna Puang Allata'alla anna to umpelauiko wai, iko la umpelau wai lako kalena anna la nabengangko wai katuoan.”

11Natimba' inde bainee nakua: “Inde timbue mandiong anna tae' dengan petimbamu. Umbamo la mungei ummala wai katuoan?

12Inde timbue nabengangkan Yakub to kiponene. Simelolo ia duka' sae untimba wai susi la nairu'na sola anakna tenni la napairusan patuoanna. La tanda langngan polekoka Iko anna Yakub?”

13Natimba' Puang Yesus nakua: “Angganna to ummiru' inde waie la marekko'pi kollongna.

14Sapo' benna-benna ummiru' wai la kubenganni ta'mo la marekko' kollongna sae lako-lakona. Annu inde wai la kubengannie la mendadi kalimbuang tamatti' illaan kalena la umbenganni katuoan sae lako-lakona.”

15Nakuamo inde bainee: “O tuang, bengammo' itin wai mukuanno anna malara ta'mo la marekko' kollongku anna ta'mo' manggi' sae liu ummala wai inde.”

16Natimba' Puang Yesus nakua: “Laomoko untambai muanemu ammu saea' sola.”

17Nakuamo inde bainee: “Tae'nakkao kemuane.” Natimba' Puang Yesus nakua: “Tonganna tula'mu,

18annu pellimamoko kemuane, anna muane simusolaan temo tangngia muanemu. Dadi manassa tongan tula'mu.”

19Nakuamo inde bainee: “O tuang, kuissanammi pole' kumua nabiko.

20Neneki kami simenomba yao inde tanetee, anna mukuaa' Iko angga yao Yerusalem dingei menomba.”

21Nakuammi Puang Yesus: “Oreanni inde tula'kue kumua la dengan attunna tae' angga yao inde tanete la dingei umpenombai Ambetae, tae' toi angga yao Yerusalem.

22Ikoa' iko to Samaria umpenombaikoa' Puang Allata'alla sapo tae'a' muissanan tongan. Anna kami-kami to Yahudi umpenombaikan Puang Allata'alla to kiissanan, annu buttu dio mai to Yahudi kasalamasan.

23Sapo la dengan attunna anna attunnamo temo, angganna to menomba tongan la umpenombai Ambeta situru' pa'parundukna Penawa Masero anna situru' katonganan. Annu to menomba susimo tee naporanan Puang Allata'alla Ambeta.

24Annu merrupa penawa ia Puang Allata'alla. Dadi angganna to umpenombaii, innang la menomba situru' pa'parundukna Penawa Masero anna katonganan.”

25Nakuamo inde bainee: “Kuissanan duka' kumua la sae To dibassei bayu-bayu la ma'pasalama', to digente' Kristus. Maka' saemo, la napokadaan asangkia' angga lako.”

26Natimba' Puang Yesus nakua: “Kaomo te To dibassei bayu-bayu la ma'pasalama'e, to musipantulasan temo.”

27Marassampi sipantula' inde bainee anna saemo sule passikolana. Mangnga-mangnga asammi ummita Puang Yesus marassan sipantula' baine. Sapo' tae' tappa' dengan ungkutanai inde bainee kumua aka naparallui, battu ungkutanai Puang Yesus kumua maakaria anna sipantula' inde bainee.

28Untampemi pa'pengngean wai sakkena inde bainee anna lao umpellambi'i tau tama tondok, anna kuanni:

29“Dengan tau kusilambisan, napokadaan asanna' angga mangkanna kupogau'. Maikoa' ammu lao umpetua'i. Umbai iamo To dibassei bayu-bayu la ma'pasalama'.”

30Sale'bammi to ma'tondok lao umpellambi'i Puang Yesus dio salian tondok.

31Le'bai inde baine tama tondokke, nakuamo passikolana Puang Yesus: “O tuangguru, maimoko anta ummande.”

32Sapo natimba' Puang Yesus nakua: “Dengan Kao nande kuampui sapo' tae'a' muissanan.”

33Sipantula'-tula'mi passikolana nakua: “Bennamo ia sae umbanni nande?”

34Nakua Puang Yesus: “Nandeku Kao iamo unturu' pa'kuanna Puang Allata'alla to ussuana' anna umpasuppik pengkarangan mangka napapassannianna'.

35Simukuaa': ‘Appa' tabulampi anna meparemo tau!’ Sapo' kukua Kao: Parandarria' uma, sikaririmi pare rokko malami dipeparei.

36Naparandukmi untarima sarona to mepare anna urrempun alan uma. Inde alan umae iamo to ullolongan katuoan sae lako-lakona. Napolalan susi to mangngambo' tenni to mepare masannang pada-pada.

37Tonganna inde sinapoparumbanan taue kumua: Senga' to mangngambo', senga' to mepare.

38Kusuakoa' lao umpeparei uma tangngia pengkarangmua'. Tau senga' mangka ungkarangngi sapo ikoa' la ummalai alanna.”